Porovnaie Jean Batiste Poquelin Moliér: Zdravý nemocný a Johan Wolfgang Goethe: Utrpenie mladého Warthera

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Porovnaie Jean Batiste Poquelin Moliér: Zdravý nemocný a Johan Wolfgang Goethe: Utrpenie mladého Warthera

Jean Baptiste Poquelin - Moliére: Zdravý nemocný
1622 - 1673


Literárny žáner: divadelná hra / dráma
Obdobie - dej: 17. storočie
Obsah: Arganova rodina je už istý čas nútená znášať Arganove nálady, ktoré sú značne negatívne, Argan je totiž už istý čas „chorý“. Najhoršie na tom je, že jeho choroba je len imaginárna. Slúžka Tonka trpezlivo počúva pánove nadávky, manželka Belina je k nemu neobyčajne milá, lebo by rada dedila. Angelika ho úprimne ľutuje. Aragan napokon rozhodne, že je príliš chorľavý a preto sa jeho dcéra Angelika musí vydať za doktora. Keď to oznamuje Angelike, tá nadšene privolí, pretože je úprimne zaľúbená do Kleanta a je presvedčená, že on je tým pytačom. Arganovi však Ľudka prezradí, že Kleanta videla s Angelikou v izbe. Kleant sa teda prestrojí za zástupcu Angelikinho učiteľa spevu, aby sa s ňou mohol stretnúť. Medzitým za Arganom prichádza na pytačky jeho lekár Diafoirus so svojím synom Tomášom, ktorý je lekárom – pytač podľa Arganových predstáv. Je však naozajstný ťuťmák, jeho reč je plná fráz a podlizovania. Angelikinu ruku však nedostane – Berald, Arganov brat ich urazí a tak so zdvihnutým nosom odchádzajú. Aragon je šokovaný, no situáciu vyriešia Berald s Tonkou tak, že ho promujú za doktora. Všetko je vyriešené – Angelika sa môže vydať za Kleanta, a aj Argan je spokojný, veď sa môže liečiť sám. Argan odhalí i Belinine zámery, keď sa v domnienke, že je mŕtvy sama preriekne. Hlavné postavy:
Aragon, boháč úplne zmanipulovaný svojou chorobou, ktorej vyliečenie je prioritou. Belina, Arganova druhá žena, falošnica, ktorá si nežiada nič iné, len manželovu smrť a jeho dedičstvo. Angelika, Arganova dcéra, Svojho otca má rada a je to naozaj veľmi dobrá duša. Tonka: Slúžka v Arganovom dome, je veľmi živá a všetečná, vie sa veľmi dobre a lišiacky vynájsť. Berald: Arganov brat, je značne inteligentný a keď vidí, aké hlúposti jeho brat stvára, rozhodne sa ich riešiť, čo s jeho vynaliezavosťou nie je problém. Diafoirus: lekár ťažiaci z Arganovej slabosti a ovplyvniteľnosti. Tomáš Diafoirus: zakomplexovaný mladík, slepo poslúchajúci svojho ocinka, ktorý je pre neho všetkým. Žáner: Komédia. Téma: Kritika zištnosti lekárov a ich túžby po peniazoch, aj na úkor pacienta. Idea: Hlavnou myšlienkou tohto diela bola schopnosť lekárov vyvinúť taký psychický nátlak na pacienta, že má v mysli len to, že je chorý alebo to, že si musí dávať pozor, aby neochorel. Tým sa pacient stáva dokonale sebeckým.

Čas a miesto deja: Príbeh sa odohráva v sedemnástom storočí v dome Parížana Argana. Členenie: Dielo je v podstate písané chronologicky, až na pár výnimiek, kedy sa postavy vo svojej reči vracajú do minulosti (Angelika spomína svoje zoznámenie sa s Kleantom, Argan spomína požiadanie o ruku svojej dcéry a pod. Literárna forma: Dielo je písané veršovane. Jazykové a štylistické prostriedky: epiteton: zvykové právo, onomatopoje: cingilingi, pleonazmus: Je to lapaj, furták, šibal..., laudatíva: maminka, profesionalizmus: testamentárne, archaizmus: imanie, rečnícka otázka : ...skoro už ani nepiješ a to všetko prečo? Pre čerticu! deminutíva: slzička, pejoratíva: šmata.

Johan Wolgang Goethe: Utrpenie mladého Warthera
1749-1832


Literárny žáner: román
Obdobie - dej: 18. storočie
Hlavná postava: Werther, Lotte, Albert
Obsah: Warther pochádza z meštianskej vrstvy a je znechutený meštianskou mentalitou a preto odchádza na vidiek Stretáva sa tu s krásnou ženou Lottou, ktorá nahrádza súrodencom matku. Ona je však zaľúbená do Alberta. Warther neskôr spoznáva aj Alberta, ale cíti dylemu. Spácha samovraždu ale nie z lásky, ale zo znechutenosti vtedajšej nemeckej spoločnosti.
-tento príbeh autor čerpal z vlastnej súsenosti
-je to román písaný vo forme listov, ktoré píše svojmu priateľovi Wilhemovi
-vyššia spoločenská vrstva je tu ukázaná v zlom svetle
Konflikt: jednotlivec  spoločnosť
Téma: Pocity mladého, láskou sklamaného muža a jeho smutný osud. Idea: Autor chcel vyjadriť svoje vlastné pocity. Zaľúbil sa totiž do snúbenice svojho priateľa a iný jeho priateľ spáchal samovraždu. Odkrýva ťažké duševné rozpoloženie človeka, ktorý miluje, no ktorého láska nemôže byť opätovaná. Čas a miesto deja: Dej sa odohráva na prelome 18. a 19. storočia v jednej z dediniek rozdrobeného Nemecka, neskôr sa presúva i do mesta no končí opäť v spomenutej dedine.
Hlavné postavy:
Werther je citlivý, vzdelaný, dobre vychovaný a .. nešťastne zaľúbený. I keď by veľmi chcel, svojej lásky k Lotte sa nedokáže vzdať. Takto sa dostáva do beznádejnej situácie, kedy jeho život stráca zmysel a tak si ho vezme. Okrem iného je šľachetný, istej dedinčanke prispieva, aby mohla vychovať svoje deti, ktoré si obľúbi a taktiež sa zastane obvineného paholka, ktorého nešťastie sa ho úprimne dotklo. Lotte je dobré dievča, ktoré vychováva po smrti matky svojich malých súrodencov. Je čestná a Wertherova láska, ktorú nemôže opätovať, i keď jej Werther samotný ľahostajný vonkoncom nie je jej robí starosti, pretože dobre vidí, ako sa jej priateľ trápi.

Navrhuje mu, aby si vybral spomedzi jej priateliek, no v hĺbke srdca cíti, že by jej to bolo nepríjemné. Svojmu manželovi Albertovi je však nadovšetko oddaná. Albert je výnimočný muž. I keď o Wertherových citoch vie a taktiež tuší, aké sú city Lotte nie je proti jeho častým návštevám. Keď ich intenzita však neustále stúpa, začnú mu byť nepríjemné. Werthera však neberie ako soka, ale ako priateľa v nešťastí. Žáner: Jedná sa o akúsi formu denníka. Hlavná postava opisuje svoje pocity a z jej listov priateľovi sa dozvedáme aj dej tohto diela. Členenie: Dielo je písané formou listov, Werther ich píše svojmu priateľovi. V strede je však táto kompozícia prerušená a autor doplňuje isté fakty,m ktoré nie je možné z listov vyčítať. Tento doplnok je písaný v próze. Literárna forma: Dielo je písané v próze, okrem citátov diel, ktoré Werther čítal, ktoré sú písané veršovane.


Záver: Tieto diela sa skoro vo všetkom odlišujú, no majú aj niektoré spoločné prvky.
Sú využité rôzne postupy pri výstavbe charakterov postáv i konflikty. V prvom diele
je v oblasti mravnej a to medzi láskou a povinnosťou v druhom diele medzi snom,
túžbou a ktutou realitou, ktorá neumožňuje hlavnému hrdinovi, svoju túžbu splniť….

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?