Pomocné vedy historické

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 9541×

Příbuzná témataPomocné vedy historické

- súbor vedných disciplín, ktoré pomáhajú historikovi v historicko-kritickej práci

heraldika - o erboch a tvorení znakoch podľa heraldických pravidiel; v 12. st. vznikajú erby ako označenie rodov na základe križiackych výprav; u nás používanie erbov zakázané po r. 1918

numizmatika - (numus - peniaz) o minciach a iných platidlách, o spôsobe razenia, mincovniach a mincovníctve; Veľká Morava - hrivmy; papierové peniaze - po objavení Ameriky (1492) vznikla v Amsterdame banka používajúca potvrdenia o kúpe, prvé papierové peniaze sa však objavili už v Číne; BA - sídlo Keltov = keltské oppidum (Námestie SNP a Námestie slobody), keltská mincovňa -> keltské mince biateky - 2. st. p. n. l.

diplomatika - (diploma - listina) o úradných písomnostiach, listinách a listoch, o druhoch písacích látok, formách podávania správ, o vývoji kancelárií; -> v 17. st. vo Francúzsku, skúma pravosť listín; od 17. st. sa listiny začali systematicky zakladať

genealógia - (genos - rod, logos - slovo) o rodových súvislostiach jednotlivcov i celých rodov; rodokmeň = prehľad potomkov zakladateľov rodu; najdôležitejšia v stredoveku (dedenie majetku) a pri zisťovaní nástupníctva

paleografia - o vývoji a druhoch písma, správnom čítaní a chronologickom zaraďovaní písomných pamiatok; prvé písmo: klinové (Sumeri); prvé jedn. písmo: Feničania (22 znakov); za Karola IV. miniskula (malé písmená); najrozšírenejšie písmo: arabka; r 179 - prvý nápis na našom území na Trenčianskom hrade

chronológia - (chronos - čas) o spôsoboch merania času v minulosti a u rôznych národov, o určovaní časových postupností a počítaní času, jeho jednotkách; skúma časomiery rozličných dôb; Mezopotámia - lunárny kalendár, Egypt - meranie času podľa slnka; Arabi, Židia - iný letopočet

demografia - (demos - ľud) o vývoji populácie, ľudstva; o obyvateľstve (proces reprodukcie, prirodzený pohyb obyvateľov - natalita, mortalita, mechanický pochyb - migrácia), o ovplyvňujúcich faktoroch; odhadovaný počet obyvateľov Zeme - 6 miliárd

štatistika - predovšetkým novšie dejiny; o zmenách v spoločnosti - kvantitatívna charakteristika spoločenských javov (napr. porovnanie produkcie v určitých obdobiach)

sfragistika - o pečatiach, ich zhotovovaní, vzniku, vývoji a funkcií; používajú sa na kráľ. dvoroch; pečate: voskové a kovové (zlaté), od 19. st.

nahradené pečiatkami

epigrafika - o nápisoch rytých alebo tesaných do kovu, kameňa (na zvonoch, náhrobných kameňoch, architektonických stavbách); zaoberá sa tajným písmom a značkami; na Slovensku 52 starých nápisov

vexilológia - o vlajkách a ich historickom vývoji

metrológia - o sústavách mier a váh rôznych dôb a zemí

faleristika - popis, výklad a historické hodnotenie rádov a vyznamenaní

filigranológia - o priesvitkách v papieroch (= výrobná značka papierov, znateľné v priesvite), o určení pôvodu a veku papiera, štúdium dejín papierov; existuje asi 1 milión filiagranov (geom. tvary, číslice, písmená, veci, kvetiny, zvieratá …)

kodikológia - o stredovekých rukopisoch neúradnej povahy, kódexoch

kampanológia - o zvonoch a ich výzdobe.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?