Položiť banku je skvelý biznis

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 2669×

Příbuzná témataPoložiť banku je skvelý biznis

...alebo ako sa nabalili na krachu Slovenskej kreditnej banky...

Kto sú akcionári ...
SKB bola jednou z najmenej transparentných bánk v SR, a to nielen pre strohosť zverejňovaných informácií a neochotou komunikovať s novinármi. Neprehľadný je aj vplyv jednotlivých akcionárov, keďže ich podiely banka odmietala zverejniť. V tlačových správach spomínala len mená vybraných akcionárov, zabúdala uvádzať mená neznámych spoločností s vyššími podielmi, ako je podiel Transpetrolu, ktorého banka medzi akcionármi menovala pravidelne. Najväčšími akcionármi SKB sú Slovenský plynárenský priemysel, š.p. Bratislava (37,7 % akcií), Vodohospodárska výstavba (15 %) a Transpetrol (pod 5 %) a hoci štátne podniky vlastnia majoritný podiel, stanovy umožňujú, že vedenie SKB je v rukách súkromných vlastníkov. Väčšina nerozhoduje o vplyve .. Rozhodujúci vplyv v SKB si dlhodobo udržiavala podnikateľská skupina okolo Mariána Jančošeka a Františka Hodorovského, ktorí podnikajú aj so svojimi bratmi a obaja úzko komunikujú s politickými stranami. Ako osoby blízke Demokratickej únii sa počas pôsobenia vlády Jozefa Moravčíka objavili na vplyvných postoch, F. Hodorovský bol predsedom štátnych hmotných rezerv a M. Jančošek pôsobil ako riaditeľ sekcie sledovania a vymáhania pohľadávok Fondu národného majetku SR. V januári 1999, keď obaja ovládali cez niekoľko spoločností vyše jednu tretinu akcií, prekračovalo 5 % hranicu štyri z nich: Slovenská energetická spoločnosť s.r.o. Huncovce (15 %), Slovenská kapitálová a konzultačná spoločnosť, s.r.o., Martin (9,1 %), MK Trade, s.r.o., Bratislava (6,3 %) a Slovenské lodenice, a.s. Komárno (5,3 %). V auguste minulého roku už spoločnosť MK Trade predávala 9,9 % podiel akcií SKB, ktorý sa objavil na účte Capital Consulting, a.s. Bratislava. Slovenskú energetickú spoločnosť nahradila Slovenská elektrárenská, pričom ide o malú starú elektráreň na okraji Huncoviec z roku 1910 s výkonom dvakrát 250 kW s dvoma zamestnancami, ktorých predaná elektrina ani nemôže uživiť, lenže v predmete činnosti v obchodnom registri má aj faktoring, forfaiting, reklamu, propagáciu a obchod s nehnuteľnosťami. Dnes je táto firma aj akcionárom Slovenských lodeníc, a.s., Komárno. Posledný rok mala táto elektráreň nedoplatky z dane na nehnuteľnosti, pričom aj v predchádzajúcich obdobiach museli platenie daní urgovať. Pritom ale ide o 6000 Sk. Minulosť vplyvnej skupiny .. M.

Jančošek kandidoval za SOP v parlamentných voľbách a je šéfom rozhodcovskej komisie SOP, minulý rok prostredníctvom spoločnosti Wywar Invest, a.s. Holíč kupovala Jančošekova skupina aj stratový denník Národná obroda. A práve aj rozhovor v Národnej obrode s prezidentom SKB Norbertom Tenczerom je dôkaz, že SKB neodmieta hovoriť s novinármi. Skupina Jančošek – Hodorovský sa zatiaľ spája s krachom Chirany-Premy, a.s., Stará Tura, ktorá bola najväčším výrobcom zdravotníckej techniky vo východnej Európe a ako člen dozornej rady Chirany-Premy pôsobil aj prezident SKB N. Tenczer. Neskôr skupina nakúpila akcie Slovenských lodeníc, ďalej ovláda Oravské ferozliatinárske závody, a.s., Istebné. Kontroluje aj niekoľko desiatok pozväzovaných firiem, medzi nimi aj Centrofrost, s.r.o., Martin, kde je spolumajiteľom aj bývalý poslanec NR SR za SOP Imrich Sládeček, ktorý sa musel vzdať svojho poslaneckého mandátu pre podozrenie zo zneužitia príspevku Národného úradu práce pre svoju firmu Centogel, a.s., Martin. Banka ústretová voči akcionárom .. SKB vedela pomôcť svojim súkromným akcionárom. Napríklad voči OFZ si uplatnila nároky za nesplácaný úver vo výške 260 mil. Sk, ktorý banka mala zabezpečený notárskou zápisnicou s exekučným titulom. Pred exekúciou sa stali rozhodujúcimi majiteľmi Jančošek – Hodorovský, pričom v exekúcii odišiel majetok OFZ v účtovnej hodnote prevyšujúcu jednu miliardu Sk, a to vrátane zásob, hotových výrobkov a rozhodujúcich strojov. Tento majetok získala spoločnosť Pro D, a.s., Bratislava patriaca do skupiny Jančošek – Hodorovský a okrem SKB prišli ostatné slovenské banky v podniku o úvery prevyšujúce jednu miliardu korún úverov, ktoré sa stali nenávratnými. SKB nesporne úverovala napríklad Vodohospodársku výstavbu, š.p., Bratislava, angažovanosť niekoľko desiatok miliónov korún je však zanedbateľná oproti angažovanosti v Slovenských lodeniciach, a.s., Komárno. Nútená správa .. „Stalo sa to, čo sa muselo stať.“ Takto komentoval zavedenie nútenej správy v SKB guvernér NBS Marián Jusko. Je to absurdný a pritom veľavravný výrok. Nútenú správu v Slovenskej kreditnej banke zaviedla Národná banka Slovenska 19. apríla 2000 a zároveň obmedzila vykonávanie platobného styku, zakázala SKB nakladať s vkladmi, poskytovať úvery a vykonávať ďalšie obchody. Dôvodom pre NBS bola zlá finančná situácia banky, ktorá vyústila do neschopnosti plynule uhrádzať bezhotovostné platby klientov. SKB približne mesiac neplnila povinné minimálne rezervy a dohliadka bankového dohľadu navyše zistila, že banka zadržiava platby v celkovom objeme 500 mil.

Sk, pričom nebolo jasné, za akých podmienok sa jednotlivé platby uhrádzali a niektoré zadržiavali. Napriek 65-percentnému podielu štátnych podnikov SKB reálne ovládala podnikateľská skupina okolo Mariána Jančošeka a Františka Hodorovského. SKB úspešne lákala svojich klientov vysokým úročením vkladov, pričom ich objem prekročil minulý rok sedem miliárd korún, z čoho vklady fyzických osôb predstavovali 4,7 mld. Sk. Pokus o záchranu ...

Pokus o záchranu odmietli tak veľkí veritelia, ako aj akcionári SKB s vkladom nad dva milióny a nesúhlasili s kapitalizáciou svojich pohľadávok voči nesolventnej banke. S takouto ponukou sa obrátil na klientov SKB správca nútenej správy v SKB Vladimír Hromý, a to na žiadosť štátnych akcionárov. Išlo by o kapitalizáciu termínovaných vkladov právnických aj fyzických osôb, kapitalizáciu bežných účtov a depozitných certifikátov v objeme prevyšujúcom sedem miliárd korún. Ochotu prejavili iba veritelia - fyzické osoby, ktorých vklad predstavuje zákonom zaručenú sumu, čo nepostačuje na riešenie situácie v SKB. Najziskovejší biznis .. Tí istí, čo cez banku financovali svoje firmy, teraz ryžujú zo započítavania pohľadávok a záväzkov voči krachujúcej banke. Bezradným vkladateľom ponúkajú neodolateľné riešenie. Namiesto nedostupných pohľadávok voči banke v konkurze môžu dostať hotovosť. Treba len pohľadávku postúpiť voči banke na jej dlžníkov za odplatu vo výške napríklad 50 %, a peniaze sú v suchu. Niekedy so splátkovým kalendárom na niekoľko rokov a symbolickým úročením nesplatného zostatku. Nie je to najziskovejší biznis na Slovensku, keďže väčšina dlžníkov banky ani netušila, ako lacno sa bude môcť úverového záväzku zbaviť. Stačí totiž kúpiť od vkladateľa jeho pohľadávku voči banke za 50 % a po vyhlásení konkurzu si ju započítať so svojim záväzkom. A medzi dlžníkmi SKB je nemálo firiem blízkych jej akcionárom. Určite sa nedá hovoriť, že bankový dohľad nenesie svoj podiel na zodpovednosti, ale banky vytuneloval niekto iný. Aspoň ten istý podiel nesú aj audítori, ktorí svojimi výrokmi akcionárom pomohli zakryť hroziace straty. Taktiež aj politici, neustále odsúvajúci novelu zákona o konkurze a vyrovnaní. Fond bude vyplácať vklady .. Fond na ochranu vkladov bude od 19. 6. 2000 do 19. 8. 2000 prostredníctvom VÚB a.s. vyplácať náhrady za vklady SKB. Týka sa to fyzických osôb, ktoré majú v SKB neanonymný účet (nie podnikateľský účet). Celková suma je cca. 4,31 mld. a týka sa 44 050 klientov SKB.

Celkový objem vkladov je 4,857 mld., čo znamená, že ľudia sa poučili a vkladali sumu iba do maximálnej chránenej výšky a podobný vývoj sa očakával. V likvidácii ale aj tak vkladatelia prídu o vyše 500 miliónov Sk, pretože ich vklady prevyšujú zákonom garantovanú úroveň a nebude vyplatených aj 90 miliónov korún z vkladových certifikátov. Fond na ochranu vkladov získa potrebné prostriedky pomocou pôžičky od NBS a z mimoriadneho príspevku ostatných komerčných bánk vo výške 781 mil. Sk, ktoré musia banky zaplatiť fondu do 12. 6. 2000, čo je asi 40 miliónov na banku. Čo nie je zakázané, je dovolené. Čo nie je dokázateľné a trestne postihnuteľné, je dovolené tiež. Aspoň vlastníkom ...

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?