Polovodiče

Kategorie: Fyzika a astronómia (celkem: 480 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 2433×

Příbuzná témataPolovodiče

V živom organizme prebieha mnoho procesov, ktoré pripomínajú mechanizmus javov odohrávajúcich sa v polovodičoch. Ľudský mozog napríklad vykonáva celý rad úkonov, na ktoré v elektrotechnike používame polovodiče. Vysiela a prijíma signály, „spína“ a „vypína“ pamäť, uchováva informácie atď. Živý organizmus absorbuje svetelnú energiu a mení ju na elektrickú podobne ako polovodičová slnečná batéria. Ukázalo sa, že chlorofyl v listovej zeleni a mnoho ďalších biochemických látok, ako hemoglobín, globín, proteín ai., majú povahu polovodičov. Týchto niekoľko prípadov poukazuje na to, že polovodiče by mohli mať určitý význam aj v činnosti živých organizmov. Len úzkemu okruhu špecialistov je známe, že už jestvujú dobre prepracované modely videnia, dýchania a ovládania svalstva na základe polovodičových vlastností príslušných substancií, ba aj model takého vážneho procesu, akým je tvorba rakovinových nádorov. Netreba zdôrazňovať, že pochopenie týchto procesov by otvorilo cestu k ich ovládaniu, resp. liečeniu. Zatiaľ možno zodpovedne tvrdiť len to, že v činnosti živých organizmov má veľký význam elektrina a že látky, v ktorých sa prejavuje, sú svojou povahou polovodiče. Ako už bolo spomenuté, živý organizmus vykonáva veľa rôznych funkcií, ktoré sa v praxi usilujeme napodobniť. Základné prvky takého živého organizmu nazývame neuróny. Porovnanie činnosti neurónov a integrovaných obvodov je naznačené v tabuľke. Vyplýva z nej, že doteraz technika prekonala prírodu len v jedinom parametri, v operačnej rýchlosti.

Parameter Integrované obvody Neuróny
Operačná rýchlosť / s / 2. 10-4 2. 10-4
Príkon na jednu súčiastku / W / 10-2 10-9
Spotreba energie na jeden úkon / J / 2. 10-11 2. 10-13
Lineárny rozmer / m / 10-3 10-5
Hustota prvkov / m-3 / 106 1013
Počet atómov 1019 2. 1013
Poruchovosť / h-1 / 4. 10-9 6. 10-9.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?