Polohové bodové pole

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 16. března 2013
  • Zobrazeno: 900×

Příbuzná témata



Polohové bodové pole

• buduje sa v súradnicovom systéme S-JTSK a v Křovákovom zobrazení

1.)Štátna trigonometrická sieť

• je budovaná v tvare trojuholníkov, ktorá sa delí na I.-V. rádu, kde hustota bodov v V. ráde je približne 1bod na 2,7 km

• meranie v základnom bodovom poli sa musí vykonať s takou presnosťou, aby nebola prekročená základná stredná súradnicová chyba (mxy)

• Stabilizácia bodov – bola vykonaná kamenným hranolom s krížikom uprostred – povrchová značka a dve podzemné značky centricky umiestnené nad sebou

• v niektorých prípadoch môže byť trigonometrický bod stabilizovaný na streche objektu kovovou značkou alebo nivelačnou značkou zabetónovanou zvisle do skaly

• trvalo signalizované body (veže kostolov ,hradov) sa zaistia dvomi zaisťovacími bodmi

• podľa výsledkov rekognoskácie sa určil typ signalizácie – drevená trojboká alebo štvorboká pyramída, meračský signál ,príp. počas merania sa využíval signalizačný terč na statíve, prípadne svetelná signalizácia

• Ochrana bodov- betónová skruž alebo ochranná bielo-červená tyč

Číslovanie bodov- od 1-500 bez rozlíšenia na rád v rámci evidenčnej jednotky – triangulačný list

Určovanie výšok- výšky určované v baltskom výškovom systéme obojsmernou technickou niveláciou s max. odchýlkou Δ=40.√(R ) R v km; výsledok v mm

Geodetické údaje – tlačivo, ktoré obsahuje informácie o bode

2.)Podrobné polohové bodové pole

body polohového bodového pola dopĺňajú body základného bodového pola

určujú sa v 5 triedach presnosti zo základnou súradnicovou chybou mxy

Stabilizácia bodov- môže byť trvalá alebo dočasná pre body 1.triedy presnosti sa volí 1 nadzemná a 1 podzemná značka; body 2.-5. triedy presnosti sa prednostne určujú na technických objektoch a poskytujú trvalú signalizáciu

dočasná stabilizácia- kovová rúrka, drevený kolík, roxor

Ochrana bodov

Číslovanie bodov – body 1. triedy presnosti 1 – 500 v rámci triang. listu ; 2.-5. trieda od 501 -5000

Určovanie výšok- 1 trieda presnosti určujeme výšky technickou niveláciou s presnosťou Δ=40.√(R ) alebo triginometricky

Geodetické údaje – uvedené všetky údaje; prehľadný zákres bodov do mapových listov v mierke M 1: 50 000



Nový příspěvek



Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?