Podniky vnútorného obchodu

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 2750×

Příbuzná témataPodniky vnútorného obchodu


Obchod je odvetvie národného hospodárstva, v ktorom sa uskutočňuje pohyb materiálnych statkov a služieb z výrobnej sféry do sféry konečnej, alebo výrobnej spotreby.
Do vnútorného obchodu patria organizácie a ostatné podnikateľaské subjekty, ktoré na základe povolenia predávajú tovar spotrebiteľom, prípadne poskytujú odvoz zakúpeného tovaru, opravy a iné.
Najdôležitejšou úlohou obchodu je zásobovať spotrebiteľa tovarmi.
Základné právne normy: * obchodný zákonník
* živnostenský zákon
* občiansky zákonník
* daňové zákony
* zákon o ochrane spotrebiteľa
* zákon o cenách atď.
Procesy privatizácie:
=> reštitúcia (navrátenie bývalým majiteľom)
=> malá privatizácia (predaj siete obchodu, služieb a remeselná dražba)
=> veľká privatizácia (odštátnenie podnikov a ich prechod na rôzne formy súkromného
podnikania )
Členenie obchodu: základné: a) veľkoobchod VO
b) maloobchod MO
a) VO členíme do 3 základných oblastí: 1) nákup tovarov vo veľkom
2) vytváranie zásob a ich skladovanie
3) predaj tovarov MO, alebo výrobcom
VO ďalej členíme podľa: # vlastníctva a rozsahu poskytovaných služieb
# väzby na ostatné články hospodárstva
# princípu obsluhy
b) MO je súhrn vštkých činností, ktoré súvisia s predajom výrobkov alebo služieb konečným spotrebiteľom na ich použitie.
Znaky MO: -- nákup tovaru vo väčších množstvách
-- decentralizovaný predaj konečným spotrebiteľom
-- predaj tovaru v malých množstvách
-- predaj tovaru prevažne spotrebného charakteru
Základnou prevádzkovou jednotkou MO je predajňa.
MO podľa rozsahu služieb: * samoobslužný MO
* MO s vlastným výberom
* MO s ohraničenou ponukou služieb
* MO s úplnou ponukou služieb
Predajne podľa sortimentu: A) široký - veľký počet rôznych výrobkov
B) úzky - niekoľko druhov výrobkov
C) hlboký - špecializované predajne
D) plochý - jeden druh tovaru
Druhy MO predajní: => špecializované predajne
=> obchodné strediská
=> supermarkety
=> predajné sklady a členské VO zariadenia
=> predajne s predĺženou prevádzkou
=> hypermarkety
=> obchodné domy
Cena je peňažná suma, ktorá sa dohodne pri nákupe a predaji tovaru.
Technologický proces vo VO: * proces príjmu tovaru
* proces skladovania tovaru
* proces expedície
Pracovný proces v MO: + príjem tovaru
+ skladovanie tovaru
+ príprava tovaru na predaj
+ vlastný predaj
Prvky MO mixu: ---> umiestnenie predajne: a) podľa doby využitia: * celoročná
* sezónna
b) podľa techn.uspôsobenia: * stacionárna
* ambulantná
c) podľa sortimentu: * potravinársky
* nepotravinársky
* zmiešaný
Faktory kde umiestniť predajňu:
- zákazníci
- sociálna štruktúra
- nákupné zvyklosti
- ponúkaný sortiment
- predpokladané N a výsledky
- forma ponuky
- konkurencia
- otázky súvisiace s dopravou

Faktory ovplyvňujúce výšku cien:
* nadobúdacia cena
* N
* možnosti výberu dodávateľa
* výška zisku.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?