Podniková ekonomika Platobný styk

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 3953×

Příbuzná témataPodniková ekonomika Platobný styk

Hotovostný platobný styk- vo vyspelých trhových ekonomikách vyskytuje v obchodných vzťahoch veľmi zriedkavo. Častejší je ešte pri neobchodných (osobných) priamych platbách v hotovosti, t. j. bankovkami a mincami – napr. nákup v maloobchode alebo platenie prostredníctvom pošty. I tu sa však čoraz intenzívnejšie začína presadzovať bezhotovostný alebo aspoň kombinovaný platobný styk.a) priame platby b) platby prostred. poštyNevýhody:- držanie väčšieho množstva peňazí- zdĺhavý spôsob platby- nákladnosť (ochrana)využíva sa v:- maloobchod - veľkoobchod - doprava- inkaso - iné platbydoklady: - pásky z kontrolných registračných pokladníc- príjmový alebo výdavkový pokladničný doklad–––- poštové poukážky typu C a D- dobierková poštová služba- cenný list Bezhotovostný platobný styk- pri ktorom sa peniaze nepoužívajú v hotovosti, ale vo forme depozitných – bankových peňazí. reálne – hotovostné peniaze sa do obehu nedostávajú, ale nastáva iba pohyb depozitných peňazí na bankových účtoch účastníkov platby. výhody:- rýchlosť - hospodárnosť - bezpečnosť doklady:- príkaz na úhradu/inkaso- hromadný príkaz na úhradu/inkaso - trvalý príkaz na úhradu/inkaso- šekPríkaz na úhradu – doklad, ktorým platiteľ žiada obchodnú banku, ktorá vedie jeho účet, aby z jeho účtu uhradil určitý záväzok na účet príjemcušek – platobný doklad, v ktorom vystaviteľ dáva písomný príkaz peňažnému ústavu zaplatiť doručiteľovi alebo osobe uvedenej v šeku sumu, na ktorú je šek vystavený. Šeky sa vystavujú na formulároch, ktoré klientom dáva peňažný ústav v šekovej knižke. Majiteľ bankového účtu platí šekom buď zo svojho kladu v peňažnom ústave, alebo z úveru, ktorý mu peňažný ústav poskytol.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?