Podniková ekonomika Náklady

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Podniková ekonomika Náklady

Náklady – spotreba výrobných faktorov ktorá slúži na uskutočnenie výkonov (produkcie). Pojmom výkony rozumieme výsledok výrobnej alebo inej podnikateľskej činnosti firmy – výroby výrobkovpriemerné náklady (jednotkové náklady) – vypočítame ich tak, ak celkové náklady delíme počtom vyrobených jednotiekčlenenie nákladov:a) z hľadiska závislosti nákladov od objemu výkonov (produkcie),b) ich začlenenia do rovnorodých druhov,c) jednotlivých oblastí činnosti podniku,d) ich kalkulovania na jednotku výkonufixné (pevné, stále) – nemenia sa pri zmene objemu výkonov. Ich veľkosť sa v určitom časovom období vôbec nemení bez ohľadu na to, koľko výrobkov alebo služieb sa v podniku vyprodukuje.variabilné (premenlivé, pružné) – menia sa pri poklese výkonov tiež klesajúprogresívne – ak rastú rýchlejšie, ako rastie objem výrobydegresívny - naopak druhové členenie nákladov:- náklady na spotrebu materiálu a energie,- náklady na externé služby- mzdové a ostatné osobné náklady,...a) náklady z bežnej činnosti – súvisia s vlastnou prevádzkovou činnosťou podniku a zároveň náklady spojené s finančnými operáciami (platené úroky...). K prevádzkovým nákladom patria najmä: spotreba materiálu, energie, mzdové a ostatné osobné náklady,...b) náklady z mimoriadnej činnosti – vznikaj pri nejakej mimoriadnej udalosti (manká...)Z hľadiska kalkulovania nákl. na jednotku výkonu:1. priame – možno stanoviť (zisk) priamo na jeden výrobok (jednotku výkonu). [na 1 kus – 5 kg]2. nepriame náklady (režijné alebo prevádzkové) – nemožno jednoznačne stanoviť na jednotku výkonu – nákl. spojené sa obsluhou a riadením prevádzky podniku...

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?