Podnikateľský plán

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. září 2006
  • Zobrazeno: 45367×

Příbuzná témataPodnikateľský plán

P O D N I K A T E Ľ S K Ý P L Á N študentskej spoločnosti M I L L E N N I U M
Navrhované obsadenie spoločnosti:

PREZIDENT

je koordinujúca funkcia v štruktúrach spoločnosti
za prezidenta spoločnosti je navrhnutý Peter POLAKOVIČ
zodpovednosť prezidenta je zabezpečiť plynulý chod spoločnosti od jej vzniku, až po jej likvidáciu a zodpovedne sa správať voči viceprezidentom, ale aj akcionárom spoločnosti a dôstojne reprezentovať študentskú spoločnosť
prezident spoločnosti nesie priamu zodpovednosť za konanie viceprezidentov spoločnosti


Oddelenie MARKETINGU

za viceprezidenta spoločnosti je navrhnutý Ladislav MATEJKA
Za svoje oddelenie nesie priamu zodpovednosť za nasledujúce úlohy:

zastupovanie prezidenta v čase jeho neprítomnosti
koordinovanie marketingovej stratégie
vyvíjanie aktivít na zlepšenie predaja
zabezpečovanie samotnej organizácie aktivít
sledovanie správ o predaji
podávanie správ manažmentu o aktivitách oddelenia
Za svojich asistentov si na základe pohovorov a osobnej konzultácii zvolila pre svoje oddelenie nasledujúcich pracovníkov:

vedúci referent Marek KAUL obchodník
Lucia HRUŠOVSKÁ obchodník
Martin KNAP obchodníkOddelenie FINANCIÍ

za viceprezidentku finančného oddelenia je navrhnutá Barbora MATOUŠKOVÁ
Za svoje oddelenie nesie priamu zodpovednosť za nasledujúce úlohy:

kontrolu nad finančnými prostriedkami spoločnosti
podpísanie dokladov spoločnosti
podávanie správ manažmentu o aktivitách oddelenia
zaznamenávania všetkých informácii o finančných transakciách
Za svojich asistentov si na základe pohovorov a osobnej konzultácii zvolila pre svoje oddelenie nasledujúcich pracovníkov:

vedúci referent Rastislav FORGÁČ účtovník
Ing.

Anna LIČKOVÁ účtovný poradca
Michal NACHTMAN fakturantOddelenie ĽUDSKÝCH ZDROJOV

za viceprezidentku spoločnosti je navrhnutá Mária KRIŠLOVÁ
Za svoje oddelenie nesie priamu zodpovednosť za nasledujúce úlohy:

vedie doklady potrebné na výplatu miezd
posiela správy centru Junior Achievement
je zodpovedný za vzťah medzi zamestnancami a za ich osobnú morálku
podávanie správ manažmentu o aktivitách oddelenia
Za svojich asistentov si na základe pohovorov a osobnej konzultácii zvolila pre svoje oddelenie nasledujúcich pracovníkov:

vedúci referent Zoltán ABARI vedie záznam o účasti pracovníkov
Lucia LAMAČKOVÁ reklamný manažér
Tomáš RADIMÁK asistentOddelenie VÝROBY

za viceprezidentku spoločnosti je navrhnutá Jana ČERVEŇANOVÁ
Za svoje oddelenie nesie priamu zodpovednosť za nasledujúce úlohy:

príprava rozvrhu výroby
príprava záznamov o výrobe
snaží sa o zlepšenie produktivity a kvality
zabezpečuje potrebné zásoby a tovar
je zodpovedná taktiež za bezpečnosť pracovníkov
podávanie správ manažmentu o aktivitách oddelenia
Za svojich asistentov si na základe pohovorov a osobnej konzultácii zvolila pre svoje oddelenie nasledujúcich pracovníkov:

vedúci referent Zuzana SOKOLOVÁ kontrola kvality
Andrea KOPTÍKOVÁ vedúca výroby
Tomáš ZÁHUMENSKÝ manažér výroby
Katarína BIELIKOVÁ manažér výrobyOddelenie KOMUNIKÁCIE

za viceprezidentku spoločnosti je navrhnutá Eva Horňáková. Za svoje oddelenie nesie priamu zodpovednosť za nasledujúce úlohy:

zabezpečenie komunikáciu s našim partnerom z Českej republiky (VOŠ Okružný, České Budějovice)
podávanie správ manažmentu o priebehu a rozpracovanosti obchodnej výmeny
Za svojich asistentov si na základe pohovorov a osobnej konzultácii zvolila pre svoje oddelenie nasledujúcich pracovníkov:

vedúci referent Ondrej KVASNICA e-commerceSpolupráca s organizáciami:

S cieľom čo najviac skvalitniť naše služby, výmeny vzájomných skúseností a nachádzania čo najväčšieho odbytiska pre naše produkty sme úspešne oslovili a v budúcnosti plánujeme uzavrieť zmluvy s nasledujúcimi študentskými spoločnosťami a organizáciami.

1, študentská spoločnosť pri VOŠ Okružní, Okružní 28, České Budejovice, Česká republika
2, študentská spoločnosť DEEX pri Obchodnej akadémii, M. Rázusa 1, Trenčín
3, študentská spoločnosť SUVENEX pri Obchodnej akadémii, F.Mrvu 2, Prievidza
4, stredoškolský klub občianskej spoločnosti pri Gymnáziu Ľ. Štúra, ul. 1 mája 2, TrenčínSystém odmien pracovníkov:

Interní pracovníci študentskej spoločnosti búdú finančne odmenení v závere činnosti tejto spoločnosti.

Celé výplatné obdobie,ktoré je ohraničené ustanovujúcim a záverečným valným zhromaždením, budú pracovníci sledovaní viceprezidentom ľudských zdrojov.

Na záver výplatného obdobia management vyhodnotí ich činnosť a určí, koľko si pracovník časovo odpracoval a aká bola jeho celková produktivita v procese fungovania študentskej spoločnosti.

Na základe ukazovateľov sa určí jeho finančné ohodnotenie.
Marketingový, finančný a výrobný plán

Stolnotenisový turnaj

Predpokladané náklady na zorganizovanie stolnotenisového turnaja:
externý pracovníci 500
reklama 50
SPOLU 550
Predpokladané výnosy:
registračné poplatky 30 Sk pri záujme 50 študentov 1500
SPOLU 1500
ČISTÝ ZISK:
Výnosy 1500
Náklady 550
Zisk 950
Daň 20% 190
ČISTÝ ZISK 760Zjazdové lyžovanie

Predpokladané náklady na zorganizovanie zjazdového lyžovania:
doprava 4000
reklama 200
odborný dozor 500
SPOLU 4700
Predpokladané výnosy:
registračné poplatky pri záujme 25 účastníkov 6000
SPOLU 6000
ČISTÝ ZISK:
Výnosy 6000
Náklady 4700
Zisk 1300
Daň 20% 380
ČISTÝ ZISK 920Diskotéky

Predpokladané náklady na zorganizovanie jednej diskotéky:
externí pracovníci 3000
sála 5000
reklama 300
SPOLU 8300
Predpokladané výnosy:
vstupné 9900
bufet 300
SPOLU 10200
ČISTÝ ZISK:
Výnosy 10200
Náklady 8300
Zisk 1900
Daň 20% 380
ČISTÝ ZISK 1520
Pri predpokladanej organizácii dvoch diskoték:
ČISTÝ ZISK:
Výnosy 20400
Náklady 16600
Zisk 3800
Daň 20% 760
ČISTÝ ZISK 3040Bufet pri diskotéke

Predpokladané náklady na nákup tovaru:
SPOLU 3000
Predpokladané výnosy z predaja:
SPOLU 3300
ČISTÝ ZISK
Výnosy 3300
Náklady 3000
Zisk 300
Daň 20% 60
ČISTÝ ZISK 240
ČISTÝ ZISK pri predpokladanej organizácii dvoch bufetov:
Výnosy 6600
Náklady 6000
Zisk 600
Daň 20% 120
ČISTÝ ZISK 480Ples Gymnázia Ľudovíta Štúra

Predpokladané náklady na zorganizovanie plesu GĽŠ:
externí pracovníci 400
reklama 300
hala 2300
SPOLU 3000
Predpokladané výnosy:
vstupné 3000
SPOLU 3000
ČISTÝ ZISK:
Výnosy 3000
Náklady 3000
Zisk 0
Daň 20% 0
ČISTÝ ZISK 0Bufet pri plese GĽŠ

Predpokladané náklady na nákup tovaru:
SPOLU 8000
Predpokladané výnosy z predaja:
SPOLU 8600
ČISTÝ ZISK
Výnosy 8600
Náklady 8000
Zisk 600
Daň 20% 120
ČISTÝ ZISK 480Reklamná činnosť pre firmu Gregor

Predpokladané náklady na reklamnú činnosť:
písacie potreby 20
SPOLU 20
Predpokladané výnosy:
provízia pri predpokladanom záujme 25 účastníkov 500
SPOLU 500
ČISTÝ ZISK
Výnosy 500
Náklady 20
Zisk 480
Daň 20% 96
ČISTÝ ZISK 384Fotografovanie tried

Predpokladané náklady na výrobu jednej fotografie:
SPOLU 8,00
Predpokladané výnosy na jednu fotografiu:
SPOLU 10,00
ČISTÝ ZISK:
Výnosy 10,00
Náklady 8,00
Zisk 2,00
Daň 20% 0,40
ČISTÝ ZISK: 1,60
Pri predpokladanom zabezpečení 150 fotografií:
ČISTÝ ZISK:
Výnosy 1500
Náklady 1200
Zisk 300
Daň 20% 60
ČISTÝ ZISK: 240Trafikon MHD

Predpokladané náklady na výrobu jedného trafikonu MHD:
materiál 1,00
reklama 0,50
laminátovanie 5,00
SPOLU 6,50
Predpokladané výnosy:
SPOLU pri cene 10 Sk 10,00
ČISTÝ ZISK:
Výnosy 10,00
Náklady 6,50
Zisk 3,50
Daň 20% 0,70
ČISTÝ ZISK 2,80
ČISTÝ ZISK pri predaji 125 výrobkov:
Výnosy 1250,00
Náklady 812,50
Zisk 437,50
Daň 20% 87,50
ČISTÝ ZISK 350,00Predaj pohľadníc UNICEF

Predpokladané cena jednej pohľadnice:
SPOLU 13,50
Predpokladané výnosy na jednu pohľadnicu:
SPOLU 15,00
ČISTÝ ZISK
Výnosy 15,00
Náklady 13,50
Zisk 1,50
Daň 20% 0,30
ČISTÝ ZISK 1,20
ČISTÝ ZISK pri predaji 50 pohladníc:
Výnosy 750
Náklady 675
Zisk 75
Daň 20% 15
ČISTÝ ZISK 60Predaj vianočných ozdôb

Predpokladané náklady na jeden výrobok:
SPOLU 7,00
Predpokladané výnosy:
SPOLU 10,00
ČISTÝ ZISK:
Výnosy 10,00
Náklady 7,00
Zisk 3,00
Daň 20% 0,60
ČISTÝ ZISK 2,40
ČISTÝ ZISK pri predaji 200 výrobkov:
Výnosy 2000
Náklady 1400
Zisk 600
Daň 20% 120
ČISTÝ ZISK 480Konečná súvaha

Konečný ČISTÝ ZISK:
Celkové tržby 52100,00
Celkové náklady 42957,50
Zisk 9142,50
Daň 20% 1828,50
Celkovo ČISTÝ ZISK 7314,00Spoločnosť sa zaväzuje splatiť akcionárom po ukončení svojej činnosti menovitú hodnotu akcie aj s 30% dividendou.

V Trenčíne, dňa.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?