Podnikateľský plán malej stavebnej firmy

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 34360×

Příbuzná témataPodnikateľský plán malej stavebnej firmy

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN


Obchodné meno firmy : Wood – face spol. s r.o.

Sídlo : Mlynská 14, 042 01 Košice

Predmet podnikania : Montáž drevených obkladov

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným

Vlastné imanie : 300 000 Sk


Wood – face spol. s r.o. má byť podnik orientujúci sa na montáž drevených obkladov, hlavne pre domácnosti, maloodberateľov, ale i pre iných, väčších odberateľov. V časovom horizonte dvoch rokov plánujeme zväčšiť objem montáž v našom okrese a postupne získavať aj zákazníkov v ďalších okresoch –najmä priľahlých.


Trh – je v lokalite Košice a blízke okolie málo obsadený týmto sortimentom služieb, preto sme sa rozhodli s touto činnosťou vyplniť dieru na trhu. Konkurencie v tejto oblasti je relatívne malá. Tvoria ju hlavne firmy Opis s.r.o. Košice, Trade spol. s r.o. Košice a Best- SK spol. s r.o. Prešov.


Zákazníkov by sme chceli oslovovať hlavne prostredníctvom našej vzorkovej predajne, ktorá sa nachádza v širšom centre mesta. V predajni si budú môcť zákazníci vybtať zo širokej škály obkladov, a priamo v predajni im budeme vedieť vypočítať kompletnú cenu dreveného obkladu aj s montážou- bude stačiť vedieť rozmery obkladaného priestoru. Touto službou sa budeme snažiť pomáhať zákazníkom rozhodnúť sa, vyjsť mu v ústrety.Ďalej sa budeme chcieť dostať do povedomia miestneho obyvateľstva prostredníctvom menších obrázkových inzerátov v miestnych novinách.Návratnosť vložených investícií odhadujeme podľa nášho prieskumu cien, sortimentu a kvality služieb konkurencie na približne štyri roky. Ak bude naša činnosť úspešná, chceli by sme založiť vlastnú firmu na výrobu drevených obkladov a tým by bolo možné znížiť ceny obkladov

FINANČNÝ PLÁN


1.1 Mzdové náklady
- vedenie 1x12x20 000 240 000 Sk
-2x zamestnanci 2x12x11 000 504 000 Sk
z toho 38% poistenie 191 520 Sk
ročné náklady 695 520 Sk
náklady za 1.

kvartál 173 880 Sk
1.2 .1Prevádzkové náklady
Prenájom 25 m2 x 3000 Sk /m2/rok 75 000 Sk
Predajňa- sklad 60 m2 x1000 Sk /m2/rok 60 000 Sk
Kancelárske potreby 12 000 Sk
Čistiace náklady 4x300x12 mesiacov 14 400 Sk
Ostatné prevádzkové náklady- Telefón +fax 800x12=9 600 Sk
Mobilný telefón 2000x12 24 000 Sk
Reklama 15 000 Sk
Ročné prevádzkové náklady 210 000 Sk
Prevádzkové náklady za 1.kvartál 52 500 Sk
1.2.2 Náklady na prevádzku auta (objem 1,9 l)
2000 km/mes. x 12 = 24 000 km/rok
Spotreba na l00 km = 8 l nafty (nafta 30 Sk/liter)
Ukazovateľ spotreby na 1 km = 2,4 Sk + 0,6 Sk/km= 3 Sk/km
Celkové náklady na PHM= 24 000 km/rok x 3 Sk/km 72 000 Sk
Náklady za 1.kvartál (spotreba +údržba) 18 000 Sk
Ročné náklady -Pohonné hmoty 72 000 Sk
-Cestná daň 3 700 Sk
-Povinné poistenie 6 840 Sk
-Dialničná nálepka 600 Sk
Celkové ročné náklady na prevádzku auta 83 140 Sk
Náklady za 1.kvartál
-Pohonné hmoty 18 000 Sk
-cestná daň 3 700 Sk
-Povinné poistenie 6 840 Sk
-Dialničná nálepka 600 Sk
Náklady za 1.kvartál 29 000 SkVšetky ročne náklady spolu (mzdové + prevádzkové + náklady za auto)
(695 520 + 210 000 + 83 140)= 988 660 Sk
Náklady za 1.kvartál (173 880 + 52 500 + 29 140)= 255 520 Sk


1.3. Nákup majetku Auto 610 740 Sk
Počítač 23 830 Sk
DHIM Tlačiareň 8 597 Sk
DHIM Kopírovací stroj 12 288 Sk
DHIM Telefón + fax 9 990 Sk
DHIM Mobilný telefón 9 999 Sk
DHIM Nábytok 64 148 Sk ´ SPOLU 739 592 Sk
Z toho DHIM 105 022 SkŠtartovací kapitál
Nákup + náklady na 1. kvartál = 739 592 + 255 520= 995 112 Sk
Bankový úver
Štartovací kapitál – vlastné imanie=995 112-300 000= 695 112 Sk
Bankový úver 700 000 Sk

Rok Splátka Zostatok Úrok20%) 1. 140 000 Sk 560 000 Sk 140 000 Sk
2. 140 000 Sk 420 000 Sk 112 000 Sk
3. 140 000 Sk 280 000 Sk 84 000 Sk
4. 140 000 Sk 140 000 Sk 56 000 Sk
5. 140 000 Sk 0 Sk 28 000 Sk
700 000 Sk 420 000 Sk


FINANČNÝ PLÁN


Odpisy HIM
1. Auto o1=610 740 Sk 152 685 Sk
4

2.

Počítač o1=23 830 Sk 5 958 Sk
4


Spolu 158 643 Sk


Hospodársky výsledok = Základ dane
=Tržby – ( náklady za 1.rok+odpisy + DHIM + úrok za 1.rok)
=1 700 000 – (988 660 + 158 643 + 105 022 +140 000) Zisk = 307 675 Sk
(trzbu si spravte odhadom -asi 1,2xrežia)

Hospodársky výsledok (Zisk) 307 675 Sk
Daň 29 % -89 226 Sk Splátka bankového úveru -140 000 Sk
Čistý zisk 78 449 Sk


ODPISY

Zrýchlená metóda

Počítač Intel Pentium 733 MHz 6 780 Sk
SD RAM 64 MB 1 180 Sk
10 GB HDD 4 500 Sk
Monitor 8 770 Sk
CD ROM 2 600 Sk Spolu Nc=23 830 Sk


O1= Nc / kf = 23 830 = 5 958 Sk/4 Zc = Nc – O1 = 17 872 Sk O2= 2 x 17 872/(5-1) = 8 963 Sk Zc = Nc – O2 = 8 963 SkO3= 2 x 8 963/(5-2) = 5 958 Sk Zc = Nc – O3 = 2 979 SkO4= 2 x 2 979/(5-3) = 2 979 Sk Zc = 2 979 – 2 979 = 0
Rovnomerná metóda

O = 0,01 x N c x Os 1. rok v ďalších rokoch skupina
14,2 28,6 1

O1 = 0,01 x 23 830 x 14,2 = 3 384 Sk

Zc1 = Nc x O1 = 23 830 – 3 384 = 20 446 Sk

O2 = O3 = O4 = 23 830 x 0,01 x 28,6 = 6 815 Sk

Zc2 = Zc1 – O2 = 13 630 Sk

Zc3 = Zc1 – O3 = 6 815 Sk

Zc4 = Zc1 – O4 = 0 SkHrubý príjem 14 200 Sk

Zdravotné poistenie 3,7 % 525,4 Sk = 525 Sk

Nemocenské poistenie 1,4 % 198,8 Sk = 199 Sk

Dôchodkové poistenie 5,9 % 837,8 Sk = 838 Sk

Fond zamestnanosti 1,0 % 142,0 Sk = 142 Sk


Čiastkový základ dane 12 496 Sk

Odpočet na daňovníka –3 230 Sk

Odpočet na 1 dieťa –1 400 Sk


Znížený základ dane zaokrúhlene 7 866 Sk »»»» 7 900 Sk


Daň 750 Sk + 80 = 830 Sk


Čistý príjem 14 200 Sk
–1 700 Sk
– 830 Sk
+ 450 Sk

Čistý príjem 12 116 SkVÝOBNÉ FAKTORY

(Drevené obklady – montáž)

Dispozitívne Ing. Baltazár Varky 20 000 Sk
2. zamestnanci 2 x 11 000 22 000 Sk
Základné – spotrebované priamo – dosky
– laty
– lišty
– úchytky
– klince
– skrutky
– sádra

–spotrebované nepriamo – kladivo
– skrutkovače
– vrtáky
– pásy do pílky
– hoblík

–potenciálne aktívne- telefón- fax 800 x 12 = 9 600 Sk
– mobilný telefón 2000 x 12=24 000 Sk
– počítač
– vŕtačka
– el.pílka

–potencionálne pasívne– kancelária 25 m2x 3 000 Sk = 75 000Sk
– sklad 60 m2 x 1 000 Sk =60 000 Sk
– nábytok =64 148 Sk

– dodatočné – dane = 89 226 Sk
– úvery =140 000 Sk
– nájomné =135 000 Sk.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?