Počítačové siete

Kategorie: Informatika (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 3981×

Příbuzná témataPočítačové siete

Siete

Hoci termín sieť má viacero definícií,väčšina z vás by určite súhlasila s tou,že siete sú sústavou dvoch alebo viacerých počítačov.Keď sa počítače pospájajú do siete,ľudia,ktorý ich používajú môžu pracovať s jediným súborom alebo periférnym zariadením,napr. s modemom, tlačiarňou, záložňou, pamäťou alebo CD-ROM.Ked sú siete vo viacerých lokalitách prepojené pomocou služieb telefónntch spoločností, možno cez ne posielať email, zdielať pripojenie na celosvetový internet alebo viesť videokonferencie s ostatnými vzdialený používateľmi v reálnom čase.
Každá sieť musí mať:

 najmenej dva počítače;
 na každom počítači rozhranie so sieťou(zariadenie, ktoré umožňuje počítaču komunikovať so sieťou), zvyčajne nazývané Network Interface Card (NIC), čiže adaptér;
 spojovacie médium, zvyčajne vodič alebo kábel,hoci medzi zosieťovanými počítačmmi a periférnymi zariadeniami je možná aj bezdrôtová komunikácia;
 softvér operačného systému siete,napr.Microsoft Windows NT,Novell NetWare,Appleshare,LINUX alebo Artisoft LANtastic

Väčšina sietí-dokonca aj tie s dvoma počítačmi- obsahuje aj hub alebo prepínač, ktoré fungujú ako spojovací bod medzi počítačmi.

Základné komponenty výstavby siete

Väčšina sietí pozostáva aspoň z dvoch počítačov, Network Interface Card, Kabeláže, softwaru operačného systému siete a z hubu.

Klienti a servery
Ako s sieť rozrastá a pridáva sa do nej viac počítačov,jeden počítač sa často vydeľuje ako server - centrálna pamäť, do ktorej sa ukladaju subory a aplikačné programy,ktoré používajú všetci účastníci siete.Servery poskytujú aj spojenie so spoločnými periférnymi zariadeniami, napr. s tlačiarňou. Ak si určíme jeden počítač za server,nemusíme rozširovať pamäť vo všetkých počítačoch a ušetríme aj za duplicitné nákladne periférne zariadenia.
Počítače pripojené na server sa nazývajú klienti.

Nie každá sieť musí mať server.Ak máme spojených iba niekoľko počítačov,možeme ich zosieťovať ako "rovnocenné".používatelia si môžu vymieňať súbory a email,môžu si skopírovať súbory na všetky hard disky,dokonca aj používať spoločnú tlačiareň alebo modem pripojený k jednému z počítačov.Keď sa však do siete pridá viac počítacov,vyhradený server može slúžiť ako centrálny bod funkcií,napr.zálohovania suborov a zdokonaľovania programov.

Zapojenie a kábel
Existujú tri základné zapojenia siete(nazývané aj médiá):

Káblová krútená dvojlinka - priemyselná norma pre nové inštalácie.Tento vodič je k dispozícií v niekoľkých vyhotoveniach.Bežnými štandardnými vodičmi používanými na sieťovanie sú netienená káblová štvorka - Unshielded Twisted Pair (UTP) - kategórie 3 (nazývaná aj 10BaseT),ktorá sa často používa na telefónne vedenia a UTP kategótie 5(nazývaná aj 10Base2)

Koaxiálny kábel - pripomína kábel káblovej televízie.

Optický kábel - zvyčajne vyhradený na spojenia medzi heterogénnymi zariadeniami vo väčších sieťach,hoci vo velni náročných prostrediach sa optický kábel,ktorý je velmi odolný voči poruchám,používa aj na pripojenie stolných pracovných staníc do siete a na prepojenie do susedných budov.Optický kábel je najspoľahlivejšie,ale aj najdrahsie zapojenie.

Network Interface Card
Network Interface Cards (NIC) ciže sieťové karty za zvyčajne inštalujú priamo do počítača.NIC karty pre prenosné počítače a notebooky mávajú formu PC karty veľkosti kreditky(PCMCIA) a vkladajú sa do slotu.
HUBY
Huby čiže koncentrátory sú jednoduché zariadenia, ktorými možno poprepájať skupinu používateľov.Huby prepravujú akékoľvek dáta(pakety) vrátane emailu,textových dokumentov, tabuliek, grafiky a požiadaviek na tlač prijatých do jedného portu z jednej pracovnej stanice do všetkých ostatných portov. Všetci používatelia pripojený na jeden hub alebo súpravu pospájaných hubov tvoria jeden segment s rovnakou šírkou pásma hubu,čiže s rovnakou kapacitou prenosu.
Huby však zabezpečujú komunikáciu len medzi 2 pracovnými stanicami v jednom čase.Preto pri väčších sieťach nastáva preťaženie.
Prepínače
Prepínače používateľom alebo skupinám používateľov ponúkajú užšie špecializovanú šírku pásma.Na základe informácií v záhlaví každého paketu prenáša prepínač dátové pakety iba do príslušného portu určeného príjemcu.Prepínač vytvorí dočasne spojenie medzi zdrojom a cieľom,aby odizoloval prenos od ostatných portov a po skončení prenosu spojenie ukončí.
Smerovače
Smerovače sú ešte menšie ako huby a prepínače.Smerovače používajú na určenie,ktorý smerovač alebo pracovná stanica by mala ako ďaľšia dostať daný paket,oveľa kompletnejšie paketové "adresy".Pomocou mapy siete, zvanej "smerovacia tabuľka",môžu smerovače zabezpečiť,aby pakety cestovali do svojich destinácií tou najefektívnejšou cestou.Ak zlyhá spojenie medzi dvoma smerovačmi,vysielací smerovač môže na udržanie chodu prevádzky stanoviť alternatívnu dráhu. Smerovače poskytujú aj spojenie medzi heterogénnymi sieťami,používajúcimi rôzne protokoly.Príkladmi protokolov sú IP(internet protokol);IPX (Internet Packet Exchange) a Apple TalkSmerovače nielenže spájajú siete v rámci jednej lokality alebo komplexu budov, ale poskytujú aj rozhrania na pripojenie na služby diaľkovej siete (WAN).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?