Počítačové siete

Kategorie: Informatika (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 21. ledna 2007
  • Zobrazeno: 4351×

Příbuzná témataPočítačové siete

Siete
Sieť- systém, ktorý vznikne prepojením dvoch a viac PC prostredníctvom software a hardware
Rozdelenie podľa veľkosti:
1 LAN(1-2km)
2 MAN
3 WAN(internet)
 Peer-to-peer
 Client to server
Kritériá rozdelenia:
1 Topológia siete
2 Spôsoby prístupu stanice
3 Rozsah siete
4 Rýchlosť siete
5 Možnosť pripojiteľných počítačov
6 Programové zabezpečenie siete
Základné časti: PC (server alebo PC), software, hardware
Server-zaisťuje chod siete, poskytuje služby (file server, print server)
Sieťový hardware
Sieťová karta- zabezpečuje spojenie medzi pc.
Charakteristiky- spoj, vedenie- kábel- koaxial
- krútená dvojlinka
- optické káble
- bezdrôtové
- štandardy sieť. hardwaru- ARCNET
- ETHERNET
- IBM POWER RING
- topológia
- výkonnosť
- spoľahlivosť
- cena
Smerovače (Router)- oddeľujú dve a viac sietí LAN. Používajú sa napr. v internete
Rozbočovač (Hub)- používajú sa pri krútenej dvojlinke
Káble, koncovky a všetko príslušenstvo na prepojenie PC
Sieťové štandardy
ARCNET (ARCNET+)
- bočný
- jednoduchý (1,5 km)
- malé prenosové rýchlosti AR :2,5 MB/s (AR+:20 MB/s)
- metóda prístupu TOKEN BUS
- topológia : hviezdicová, zbernicová, kombinovaná

ETHERNET
- najrozšírenejší
- vyššia pren. rýchlosť 10 MB/s
- topológia zbernicová
- možnosť využitia optických káblov
- drahšie komponenty
- metóda prístupu CSMA/CD

IBM TOKEN RING
- výkonová rýchla sieť
- rýchlosť 6 - 16 MB/s
- metóda prístupu TOKEN RING
- topológia kruhová

METÓDY PRÍSTUPU
- spôsob rozhodovania ktorá stanica môže správu odoslať a ktoré čakajú
- ovplyvňuje prenosovú rýchlosť siete
- zaručuje doručenie správy do istej doby

CSMA/CD (CARRER SENCE MULTIPLE ACCESS WITH COLISION DETECTION)
- na prenos citlivý, mnohonásobný prístup s detekciou kolízie
- nedeterministický náhodný prístup
- stanica keď chce vysielať zistí či je spojenie - kanál voľný, ak nie je, v náhodne zvolenom časovom intervale sa pokúša znova.
- keď viac staníc začne vysielať naraz, stanica, ktorá prvá zachytí kolíziu vyšle JAM signál (kolízny)
- keď je vysielanie takýmto spôsobom prerušené viac krát, informuje užívateľa
- nezvládne dobre silné zaťaženie vo väčších sietiach

TOKEN RING (firma IBM)
- deterministický prístup
- stanica má adresu a sú v uzavretom kruhu
- jedným smerom po kruhu ide tzv.

pešiak, keď ho stanica dostane, môže odoslať správu

IBM TOKEN BUS
- alternatíva Token ring
- obojsmerný prenos po kruhu
- výhoda: v prípade poruchy stanice odstránenie extrémne dlhej odozvy

TOPOLÓGIA POČÍTAČOVÝCH SIETÍ
Fyzická topológia sa môže líšiť od logickej topológie.
1. Zbernicová - výhody- porucha stanice nenaruší sieť
- ľahká rozšíriteľnosť
- nevýhoda- ak sa preruší kábel, sieť je mŕtva
2. Hviezdicová - výhoda- ak sa preruší kábel, nič sa nedeje
- nevýhody- ak sa pokazí HUB, tak je mŕtva celá sieť
- HUB je pomerne drahé
- obmedzené pripojenie ďalších PC (1 HUB: 2-16 PC)- rôzne typy
3. Stromová - podobná hviezde
4. Kruhová topológia

Služby poskytované sieťami
1. zasielanie správ (E-MAIL)
2. zdielanie prostriedkov siete (HDD, tlačiarne, scannery, programy)
3. vzdialené zavádzanie OS (zo servera)
4. ochrana údajov - prostriedky proti náhodnému zničeniu údajov- archivácia
- UPS (záložný zdroj)
- zdvojením (na server)
- prostriedky proti neoprávnenému zničeniu údajov- prihlasovanie
- prístupové práva
Sieťové operačné systémy
WINDOWS NT (NT4, 2000)
NOVELL NETWARE
UNIX
LINUX.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?