Planéta Zem

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 2525×

Příbuzná témataPlanéta Zem

ZEM

Zem, na ktorej žijeme, patrí do rodiny deviatich planét, ktoré obiehajú okolo hviezdy nazývanej Slnko. Slnko je jednou z približne 100 000 miliónov hviezd našej Galaxie. Za jasnej noci možno pozorovať i ďalšie z hviezd našej Galaxie ako žiarivý pás na nebi nazývaný Mliečna cesta.
Stavba Zeme
Zem sa skladá z koncentrických vrstiev – geosfér – usporiadaných podľa hustoty. Tzv. tuhú Zem, resp. tuhé zemské teleso tvorí zemské jadro, zemský plášť a zemská kôra. Za hranicami tuhej Zeme sa nachádzajú vonkajšie geosféry – vodná( hydrosféra ) a vzdušná
( atmosféra ), ktoré sa utvorili z pár a plynov unikajúcich z vnútra Zeme. Celkom po vonkajšiu hranicu geosfér zasahuje magnetosféra. Magnetosféra
Od ionosferickej vrstvy E až po vonkajšiu hranicu geo - magnetického poľa sa rozprestiera magnetosféra. V pokojných podmienkach slnečného vetra siaha do vzdialenosti asi 10 zemských polomerov. Vonkajšiu hranicu magnetosféry tvorí tenká vrstva, magnetopauza. Jej hrúbka sa odhaduje asi na 100 km. Predstavy o priestore, v ktorom pôsobí geomagnetické pole, sa za uplynulé dve desaťročia veľmi zmenili. Na antisolárnej strane magnetosféry, kde magnetické pole nie je stlačené slnečným vetrom, sa tvorí tzv. magnetický chvost. Jeho dĺžka sa odhaduje na viac ako 5 mil. km. Elektricky nabité častice nie sú v magnetosfére rozložené rovnomerne. Priamymi meraniami umelých družíc sa zistili radiačné pásma, v ktorých sú nabité častice sústredené vo väčšom množstve ( van Allenove pásy ). Tvoria ochrannú clonu života na Zemi, lebo zachytávajú časť škodlivého slnečného a kozmického žiarenia.
V geomagnetickom poli sa často vyskytujú poruchy líšiace sa intenzitou aj dĺžkou trvania. Ich vznik signalizuje, že Zem zasiahol intenzívnejší tok plazmy slnečného vetra ako v pokojných podmienkach.
Atmosféra
Tuhé teleso Zeme obklopuje hrubý, ale pomerne riedky plynný obal – atmosféra, pripútaný k Zemi gravitáciou a rotujúci spolu so zemským telesom. Do vývoja atmosféry rozhodujúcim spôsobom zasiahli živé organizmy, atmosferický kyslík je zasa nevyhnutný pre život, atmosferické podmienky ovplyvňujú spôsob života organizmov. Atmosféra plní ochrannú funkciu, zadržiava veľkú ultrafialových slnečných lúčov, pôsobiacich smrteľne na mnohé organizmy. Tepelným režimom a rozšírením zrážok vplýva na všetky činnosti človeka.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?