Petržalka

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 4657×

Příbuzná témataPetržalka

Petržalka, ktorá je súčasťou Bratislavy a leží na pravom brehu Dunaja, je postavená na štrkovopieskových nánosoch Dunaja v nadmorskej výške 134 až 136 metrom nad morom. Neoficiálne je rozdelená na tri obytné súbory: Háje, Dvory a Lúky, ktoré majú približne 132 tis. Obyvateľov, s vekovým priemerom 29,5 roka. Keby sa stala Petržalka samostatným mestom, podľa počtu obyvateľov by jej patrilo tretie miesto na Slovensku. Petržalka ponúka svojim obyvateľom 19000 pracovných príležitosti, čo predstavuje 14,9 pracovných príležitosti na 100 obyvateľov. Má najvýhodnejšiu strategickú polohu v rámci Slovenska. Na jej území sa stretávajú hranice troch štátov, a má najbližšie susedstvo s hlavnými mestami Viedňou /64km/ a Budapešťou /204km/. Na území obvodu sú tri hraničné prechody: Petržalka-Berg-Rakúsko, Jarovce-Kittse-Rakúsko, Rusovce-Rajka-Maďarsko. Na území Petržalky sa nachádzajú taktiež Lužné Lesy, ktoré sa môžu pýšiť svojou rozmanitou faunou a flórou. Za zmienku stojí aj park Sad Janka Kráľa. Bol to prvý verejný park v strednej Európe. Vznikol v druhej polovici 18.storocia (1775). Najstarší strom v Sade je tis, ktorý si údajne pamätá Napoleonské vojny. Petržalku s ľavým brehom Dunaja spájajú štyri mosty: Most Lafrancony, Prístavný most, Starý most a Nový most, na ktorom je situovaná vyhliadková kaviareň Bystrica. Je vo výške 81m. nad mostom. V jednej nohe pylónu je rýchlovýťah a v druhej núdzové schodisko s 430 schodmi.
Pre administratívne účely slúžia dve výškové budovy. Jedna z nich je sídlom podniku zahraničného obchodu Technopol. V budove taktiež sídli niekoľko štátnych a verejných inštitúcii. Je tu sídlo starostu Petržalky. Druhá je výstavný areál Incheba. Vo výstavnom areáli sa konajú pravidelne výstavy, veľtrhy a rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Na strávenie voľného času sa v oblasti Háje nachádza dostihová drahá dlhá 1600 metrov s 13 stabilnými prekážkami, cyklistické trasy, športové haly, letné kúpalisko ‘Matadorka’, ale aj prírodné kúpalisko Veľký Draždiak. Nechýba futbalový štadión ani veslárske kluby.
Najväčšie podniky Petržalky sú: Matador, Pekáreň a cestovináreň, Paneláreň a strojársky podnik Hydrinika.História Petržalky

Prvý opis chotára Petržalky sa spomína v listine panovníka kráľa Ondreja 2. z roku 1225. Z roku 1720 pochádza doklad o samostatnej zemianskej obci, ktorej časť patrila bratislavskej kapitule a časť Palffyovcom. V roku 1890 bol postavený prvý most, ktorý spájal Bratislavu s Petržalkou.

Nazýval sa Most Františka Jozefa a stál 1 780 00 zlatých. V rokoch 1939 až 1945 bola Petržalka v dôsledku mníchovských udalostí pripojená k fašistickému Nemecku. Súčasťou Československa sa stala znova až po oslobodení Sovietskou armádou v roku 1945. Trinásteho februára roku 1946 ju vyhlásili za súčasť Bratislavy. Obdobie od konca vojny do začiatku šesťdesiatych rokov znamenalo pre Petržalku relatívne pokojnú etapu. Začali sa likvidovať núdzové obydlia, vznikali nove rodinné domčeky. Stále tu zostávalo to, čo ju charakterizovalo už v dávnych časoch. Husté bohaté záhrady, lužné lesy, nivy a polia. Prírodné prostredie sa vyznačovalo kontinuitou dávneho vývoja bez surových zásahov civilizácie. Starý Petržalčania si určite dobre pamätajú na veľké drevené divadlo pri Dunaji - Arénu, na príjemnú kaviareň na brehu Dunaja Au Café, ktorá sa v súčasnosti rekonštruuje, na kúpalisko Lido, na staré veslárske kluby, ktoré patria k najstarším v bývalom Uhorsku a na najstarší rekreačný parník Propeler. Je až prekvapujúce, že toto všetko mohlo zmiznúť tak rýchlo. V roku 1973 padlo rozhodnutie o likvidácii starej Petržalky a výstavbe nového sídliska. Potom už malo všetko veľmi rýchly spád. Mizli domy a s nimi záhrady, sady, lesy polia. Na ich miesto prišli stavebné stroje a robotníci. Prvé byty vyrastali v Petržalke v roku 1976. Každý rok pribúdalo 10000 až 15000 bytov pre 13 až 14 tisíc obyvateľov. To je ako jedno priemerne mesto na Slovensku. Jeden dom počtom obyvateľov ( 1000 ) tvorí malú slovenskú dedinu. Také obrovské jednogeneračné sídlisko nemá v republike a možno ani v Európe obdobu. Každý deň pracovalo v Petržalke 10 000 robotníkov a stovky ťažkých stavebných mechanizmov.
Rast obyvateľov Petržalky od roku 1786 až do dnes:

Roku 1786 mala asi 90 rodinných domov a bývalo tu 118 rodín.
V roku 1886 mala Petržalka 594 obyvateľov a 103 domov, za sto rokov tu pribudlo 13 domov.
Roku 1930 tu bolo už 1571 rodinných domov a žilo tu 14 164 obyvateľov.
Roku 1946 tu bolo 1800 rodinných domov a žilo tu 15 000 obyvateľov.
Po výstavbe, ktorá začala v roku 1976, tu je až do dnes 42 000 bytov a žije tu
približne 132 tis. obyvateľov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?