Petržalka (história)

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 5033×

Příbuzná témataPetržalka (história)

Hovorí sa, že kto nemá pamäť, nemá budúcnosť. Našou pamäťou sú staropetržalčania, ktorí nás učia milovať toto územie a jeho históriu. Našou pamäťou sú historické záznamy, ktoré hovoria o tom, že už v dávnoveku tu existoval brod medzinárodného významu, že začiatky osídlenia tohto územia siahajú do 13. storočia. Podľa zatiaľ najstaršieho opisu chotára dnešnej Petržalky tu vznikol majer Flezyndorf. Toto isté územie spomína listina Ladislava Kuzmánskeho z roku 1278, ktorou panovník daroval bratislavskej kapitule túto zem, vyľudnenú akiste následkom tatárskeho vpádu a stálych pohraničných nepokojov. Práve táto udalosť nás inšpirovala k založeniu tradície - osláv Dňa Petržalky - osláv pamäte, prítomnosti a verme, že aj budúcnosti.
Územie, na ktorom sa nachádza Petržalka, má za sebou bohatú históriu, poznačili ho časy rozkvetu i úpadku.
K roku 1672 sa viaže prvá doteraz známa správa o miestnej sakrálnej stavbe na vyvýšenom brehu pečeňského ramena Dunaja. Základy na úpravy miestneho terénu položila Mária Terézia svojim nariadením postaviť hrádze proti záplavám. Za novou pobrežnou hrádzou vznikol v roku 1773 petržalský park, nazývaný aj Sternallee. V čase napoleonských vojen pocítila Petržalka ničivosť vojenského obliehania, ktoré znamenalo pre jej obyvateľov ťažkú skúšku.
V mierových časoch sa stávala Petržalka čoraz viac miestom oddychu bratislavských obyvateľov, v tomto období postavili na petržalskej strane Dunaja v susedstve bývalej stanice propeleru štýlovú kaviareň Au-caffé a letné divadlo - amfiteáter Aréna. V roku 1866 mala Petržalka 594 obyvateľov a 103 domov.
Veľké škody narobili v Petržalke požiare, ktorých následky ťažko doľahli na všetkých obyvateľov obce, preto sa rozhodli založiť dobrovoľný požiarny zbor.
Petržalku spojil natrvalo s Bratislavou prvý železničný most, postavený v roku 1891. Predchádzajúce mosty boli drevené a často ich ničili ľady alebo povodeň. Napriek tomu, že Petržalka bola v dvadsiatych rokoch 20. storočia najväčšou obcou v Československej republike, mala len jednu ľudovú školu. Postupne sa tu však v ďalších rokoch budovali štátne ľudové školy, meštianska i evanjelická ľudová škola.

Rozvoj kapitalizmu neobišiel ani Petržalku, vzniklo tu niekoľko väčších i menších priemyselných podnikov, čím sa Petržalka stávala aj dôležitou dopravnou križovatkou.
Podstatná časť obyvateľov obce žila v tom čase v značnej biede, čo podnietilo usporiadanie niekoľkých dobročinných akcií.
Rozpínavosť fašizmu a tragické udalosti, ktoré postihli Československú republiku v dôsledku Mníchova, drasticky zasiahli aj do vývoja Petržalky. V roku 1938 bola obec pripojená k fašistickému Nemecku. Roky fašistickej poroby predstavovali pre Petržalku najtemnejšie obdobie v jej histórii, boli to roky biedy, odriekania, udavačšstva a perzekúcií. Po oslobodení Sovietskou armádou Petržalka pripadla znova k Československu. Krátko po oslobodení odkryli pri severozápadnom múre miestneho cintorína 5 masových hrobov so 460-timi obeťami nacistickej beštiality. Obyvatelia obce vybudovali spoločný pamätník s menami 53 indentifiovaných osôb ako trvalý dokument zverstiev fašistov na väzňoch koncentračného tábora v Petržalke.
Súčasťou Veľkej Bratislavy sa Petržalka stala v roku 1946.
Od roku 1973, kedy padlo rozhodnutie o likvidácii starej Petržalky, sa kryštalizovala súčasná podoba tohto sídliska. Došlo k obrovskému nárastu domov, bytov i počtu obyvateľov, čo ovplyvnilo výzor ale aj charakter Petržalky. Pre skvalitnenie a spríjemnenie života sa v minulých rokoch urobilo mnoho, výsledky sú však viditeľné už dnes. Vybudovanie ďalších mostov, ktoré umožňujú cestovať do všetkých kútov Bratislavy, prvej petržalskej nemocnice, ale aj obnova budov a priestorov, ktoré v minulosti mali veľký význam, to všetko smeruje k stále krajšej Petržalke a k návratu k našim tradíciám.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?