Peter Jilemnický O dvoch bratoch, z ktorých prvý druhého vôbec nepoznal

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Peter Jilemnický O dvoch bratoch, z ktorých prvý druhého vôbec nepoznal

Kompozícia: Novela sa člení na osem kapitol bez názvu a číslovania
Idea: Hlavná podmienka pre rozvinutie prirodzených možností a schopností človeka je jeho sociálne oslobodenie
Útvar: Psychologická novela so sociálnym záberom
Dejisko: Kysucká dedina
Hlavné postavy: starý Haviarovci a ich synovia Vendel Haviar, jeho žena Tereza, syn a dcéra Bertinka a Jozef Haviar, jeho žena Hana, ich dve deti Jurko a Elenka

Dej: Kysucká dedina je tak chudobná, že všetci schopní práce musia pracovať od Mateja u cudzích gazdov. Vendel zostal na otcovskom majetku a brat Jozef odišiel do mesta za prácou. Obaja mali ešte sestry, ktoré sa vydali. Časť podielu z otcovho majetku, vo vlastníctve sestier, bola už vyplatená a časť sa vyplatiť ešte len mala. Starý Haviar sa nechce za žiadnu cenu vzdať hlavného slova na gazdovstve a táto skutočnosť privádza Vendela a jeho ženu Terezu do zúfalstva. Spolu majú vrúcny vzťah ku gazdovstvu a za žiadnu cenu by sa ho nevzdali. Dokonca aj keď je Tereza tehotná, hľadajú prácu u gazdov, no nikto ich nechce vziať do služby, a tak zostávajú doma a chystajú sa na poľné práce.

Raz, keď otec orie, obecný poštár prinesie dva listy. V jednom z nich bola zvýšená poistka za dom, na ktorú sa dal nahovoriť a v druhom liste mu jeho syn Jozef oznamuje, že príde na dedinu aj s celou rodinou, pretože stratil prácu v meste a pre ich deti bolo najlepšie riešenie otcovský majetok. Keď Jozef prichádza, syn Jurko sa zvedavo obzerá po krajine a Elenka sa vezie v kočíku. Najneistejšia je ale jeho žena Hana, ktorá svojich nových príbuzných nepozná. Bola dcérou robotníka v tehelni a na dedine nikdy nežila a pre ňu bolo najťažšie zvyknúť si na zatuchnuté, špinavé prostredie a ľudí. Starí Haviarovi sa tešia deťom a vnúčatám, prišlo sa pozrieť aj veľa dedinčanov. Vtedy príde reč o nezamestnanosti a živote v meste.

Bertinka, dcéra Vendela, raz príde úplne vymrznutá, prechladne a má vysokú teplotu. Vendela to ale nezaujíma, pretože prichádza z mesta opitý. Prepil sto korún, ktoré mu požičal ráno jeho brat, hoci mal len tri stovky. Ráno musí preto Vendel dospávať a starý Haviar a Jozef musia zaorávať zemiaky, no zúfalá Tereza nemôže zobudiť muža, hoci nerada vidí, ako sa švagor púšťa do poľnej roboty. Jozef chce byť ale užitočný a má radosť z práce, no tento pocit ho prejde pri roztržke s bratom, ktorý mu vyčíta, že keď on behal po svete, bolo na gazdovstve najviac roboty, ktorú si odpracoval on so ženou.

Vendel sa ale hlavne bojí, aby otec nedal Jozefovi časť majetku. Brat sa ale vyjadrí v tom zmysle, že majetok svojho otca nechce.

Bertinka sa ale cíti čoraz horšie, známi odporúčajú piť napríklad konský moč s vajcom, alebo spáliť hlavu čiernej mačky. Vendel neľutoval minúť peniaze na alkohol, ale peniaze na doktora pre dcéru považoval za luxus. Nakoniec sa vydajú k lekárovi, ženy ale poradia zelinkárku a Vendel sa štverá s chorým dieťaťom pod Makytu. Bertinka pre neuvážené rozhodnutie zomiera. Kontrastne pôsobí pohreb Bertinky a narodenie ich syna v ten istý deň. Tereza chce hneď na druhý deň od pôrodu pracovať, no svokra jej to nedovolí. Tereza nerada vidí, že ju Hana nahrádza a dokonca sa jej aj vysmeje za panské jedlá ktoré vyvára.
V čase, keď mali ľudia nasadené, je viac možností na besiedky so susedmi, kde Jozef vyjadruje pokrokovejšie názory. Chlapom napríklad prekáža, že v Rusku vyvlastnili pôdu jednoduchým ľuďom. Jozef to však chváli a vidí v tom možnosť oslobodiť dedinského človeka, aby mal čas aj na iné veci, nielen na robotu. Jozefovi známi Mackovci poslali list, v ktorom mu ponúkajú prácu, Hana aj s mužom sú šťastní, tešia sa, že opustia dedinské prostredie.

Jedného dňa si Jozef spomenul na modlitebnú knižku, ktorú mu matka dala na front. Na vojne sa síce prestal modliť, nechodil do kostola a nevedel si spomenúť kam knižku odložil. Nakoniec ide na povalu dúfajúc, že ju nájde. No nachádza tam Vendela ako podpaľuje dom a konečne pochopil, prečo vynášali truhlu a presúšali plátno. Poistka na dom znela na Vendelovo meno, no Jozef podpáliť dom nedovolí a začína hasiť oheň. Vendel sa zľakol z možného udania z bratovej strany a napadá ho so sekerou. V strašnom okamihu Jozef skríkne držiac bratovu ruku so sekerou a tá sa samovoľne otvorila. Jozef šiel potom rýchlo po Hanu a aj s deťmi okamžite odchádzajú, pochopiac, že prvý brat toho druhého vôbec nepoznal.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?