Perzská ríša

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 4704×

Příbuzná témataPerzská ríša

- vznikla ako jeden z posledných staroorient. št., ale dosiahla najväčší územný rozmach
- v čase vrcholnej slávy ovládala celú Malú Áziu a Predný východ + Egypt
- Kýros I. Veľký - zjednotiteľ perzských kmeňov, 6. st. p. n. l.
- jadro št.: Média
- r. 539 p. n. l. k Médii pripojili územie Mezopotámie a za jeho vlády bolo pripojené aj územie Lýdie
- Kambýzes
- jeho syn
- r. 525 p. n. l. - pripojil k PR Egypt -> najväčšieho staroorient. št. - hl. m.: Súsy - bolo na kraji, panovník mal sťaženú vládu
- zavraždila ho perzská šľachta, na trón dosadený Dareios I.
- Dareios I.
- za jeho vlády hl. m. presunuté do mesta Persepolis
- reformy:
1. rozdelil ríšu na menšie celky - satrapie, na čelo postavil satrapov - vysokí kráľ. hodnostári, kt. riadili ríšu politicky
2. vymenoval št. daňových úradníkov - vyberali dane o odvádzali ich do št. pokladnice
3. do každej satrapie umiestnil vojenskú posádku s veliteľom - udržiavali poriadok
4. vymenoval št. úradníkov „kráľove uši a oči" - podávali pravidelné správy o tom, čo sa v satrapii deje
5. dal vybudovať sieť dopravných ciest - najúžasnejšia stavba cesta Súsy - Sardy = „kráľovská cesta" (merala 2500 km, spájala V a Z, posol sa po nej na koni presúval 6 dní, armáda 90 dní, vytv. 1. poštu; každých 10 km prepriahali kone a menili sa poslovia)
6. dal raziť zlaté mince - vysoký obsah zlata, vysoká hodnota, vyhľadávané v celom obchodnom svete
7. modernizoval armádu - bojové vozy a kone
- za jeho vlády začínajú grécko-perzské vojny
- 331 p. n. l. - bitka pri Gaugamelách - Perzia x Alexander Macedónsky -> definitívny zánik PR.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?