Periodizácia filozofie

Kategorie: Filozofia (celkem: 213 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 3583×

Příbuzná témataPeriodizácia filozofie

1) Antická filozofia (6./5. st. p. n. l. - 6. st. n. l.)
a) Raná filozofia (predsokratovské obdobie) (6. - 5. st. p. n. l.)
Milétska filozofická škola, Pytagorejci, Eleatská škola, Herakleitos, Poeleatská škola, Atomisti
sofisti

b) Klasické (vrcholné) obdobie (5. - 4. st. p. n. l.)
Sokrates, Platón, Aristoteles

c) Poklasické (helenistické) obdobie (4. st. p. n. l. - 5. (6.) st. n. l.)
Stoici, Epikurejci, Skeptici, Novoplatonici

2) Stredoveká filozofia (313/476/529 - 1492/1517/1445)
a) Patristika (1. st. (2./3. st.) - 8. st.)
Aurelius Augustinus

b) Scholastika (8 - 15. st.)
Anselm, Abélard, Tomáš Akvinský

3) Novoveká filozofia (14. - 18. st.)
a) Renesančná filozofia (14. - 16. st.)
renesančný platonizmus - G. Plethon, M. Ficino, P. della Mirandola
renesančný aristotelizmus - P. Pomponazzi
renesančná prírodná filozofia - M. Kuzánsky, M. Kopernik, G. Bruno, G. Galilei, B. Telesio
renesančná sociálna filozofia - N. Macchavelli, T. Campanella, T. More

b) Klasická novoveká filozofia (17. - 18. st.)
racionalizmus - R. Descartes, B. Spinoza, Leibniz
empirizmus - F. Bacon, J. Locke, G. Berkeley, D. Hume
osvietenstvo - Voltaire, Montesquieu, D. Diderot, J. J. Rousseau
nemecký klasický idealizmus - I. Kant, J. G. Fichte, F. W. J. Schelling, G. W. F. Hegel

4) Poklasická filozofia 19. st.
a) Scietentistická filozofia
Pozitivizmus
Novokantovstvo
Marxistická filozofia

b) Antropologická filozofia
náboženská filozofia existencie S. Kierkegaarda
voluntaristický iracinalizmus A. Schopenhauera
voluntaristická filozofia života F. Nietzcheho
filozofie života (H. Begrson, W. Dilthey…)

5) Moderná filozofia 20. st.
fenomenológia - E. Husserl
filozofia existencie a existencializmu - K. Jaspers, M. Heidegger, J. P. Sartre
filozofická antropológia - H. Plessner, A. Gehlen
hermeneutika - F. Schleiermacher, H. G. Gadamer
pragmatizmus - Ch. S. Peirce, W. James, J. Dewey, F. C. S. Schiller, R. Rorty
marxizmus: ortodoxný marxizmus - G. V. Plechanov, V. I. Lenin, E. V. Ilienkov, P. V. Kopnin, V. F. Asmus, M. M. Bachtin; západný marxizmus - A. Gramsci, G. Lukács, E. Bloch, R. Garaudy, L. Atlhusser
neomarxizmus
kritická teória frankfurtskej školy - T. W. Adorno, M. Horkheimer, H. Marcuse, E. Fromm…
neorealizmus a nové ontológie - A. N. Whitehead, N. Hartmann
nábženská filozofia
štrukturalizmus
analytická filozofia a filozofia vedy
postmodernizmus vo filozofii.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?