Periodická tlač

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 2582×

Příbuzná témataPeriodická tlač

Pod periodickou tlačou rozumieme zmaterializované výsledky individuálnej i kolektívnej žurnalistickej činnosti, ktorú charakterizuje aktuálnosť, periodicita a publicita. Delíme ju na noviny a časopisy. Noviny majú zvyčajne univerzálny charakter, dennú periodicitu a uverejňujú spravodajstvo i publicistiku. Spravodajstvo, nazývané i ako "hard news" sa zakladá na informáciách a faktoch. Sprostredkováva spoločensky podstatné informácie a slúži verejnosti ku utváraní si vlastných názorov. Obsiahnuté informácie odpovedajú čitateľovi na hlavné otázky typu :kto, kedy, kde, prečo a ako. Naproti tomu publicistika - "soft news" pôsobí viac emocionálne. Okrem informácií obsahuje i názor, hodnotenie a subjektívny prístup, jej výsledkom je poznanie a prípadne presvedčenie a získanie recipienta. Časopisy sa od novín líšia menšou aktuálnosťou, väčšími podrobnosťami rozoberaných tém a grafickou úpravou. Svojou štruktúrou, stavbou textov i celkovým zameraním sú určené okruhu čitateľov, ktorí už boli spravodajsky informovaní a hľadajú detailnejšie, alebo špecializované údaje. Podľa periodicity delíme periodickú tlač na denníky, dvojdenníky, týždenníky, dvojtýždenníky, mesačníky, dvojmesačníky a štvrťročníky. Z domácich novín sa medzi denníky radia napríklad tituly ako Sme, Pravda či Nový Čas. Ako najznámejší týždenník môžeme spomenúť titul Trend. V prípade časopisov majú najmasovejšie náklady týždenníky a dvojtýždenníky. Príkladom týždenníka môže byť Plus 7 Dní či Život. Denníky členíme ešte podľa toho, kedy vychádzajú na ranníky a večerníky. V štruktúre našej periodickej tlače ranníky majú celoslovenský alebo regionálny /krajský/ charakter, večerníky sú zásadne lokálne /mestské/ periodiká. Ďalším odlišujúcim znakom či nepísaným pravidlom je vzťah spravodajstva a publicistiky. Ranníky bývajú prevažne zamerané na spravodajstvo, večerníky skôr na publicistiku. Popri všeobecno - politických poznáme aj špecializované noviny, ktoré sa zaoberajú len jednou tematickou oblasťou spoločenského diania. Sú to napríklad športové noviny /u nás známi titul Šport/, či noviny zaoberajúce sa výlučne hospodárskou tematikou /Hospodárske noviny,Trend/. Časopisy môžeme deliť do viacerých skupín. Podľa nákladu /masové a málonákladové/, podľa zamerania na vek /detské, pre mládež atď./, podľa záujmu /auto-moto, hudba apod./, podľa pohlavia /časopisy pre mužov, pre ženy/, podľa odbornosti a podľa obsahu /rodinné, odborné, popularizačné/.

Okrem týchto aspektov ich delíme podľa toho ako sa v nich využíva fotografia, rozoznávame obrázkové a neobrázkové časopisy. Obe skupiny sa ešte ďalej delia na ideovo - politické, programové, záujmové a výstrižkové.
V súčastnosti sú noviny i časopisy dostupné všade. Výnimky tvoria snáď len krajiny či miesta kde nebolo možné tento civilizačný výdobytok uskutočniť. Postupom času vnikajú i nové tituly, ktoré sa snažia osloviť čo najviac čitateľov. Noviny i časopisy ponúkajú človeku byť neustále v obraze a informovať o najaktuálnejších udalostiach. Časopisy sú jedna z najrozšírenejších médií. Tak ako v iných médiách aj tu je to rozdelené podľa rôznych kategórií. Detské, adolescentné, záujmové a časopisy pre dospelých. Touto kategóriou sa budeme v tejto časti zaoberať. Pri nich sú rozdiely čo sa týka pohlavia najzjavnejšie. Ako sa dá predpokladať muži vnímajú citlivejšie iné pojmy ako ženy nachádzajúce sa pod vodorovnou osou. Ženy vnímajú viacej pojmy ako: móda, parfém, láska, nežnosť, a muži naopak vnímajú kladnejšie: lov, suverén, puška, rýchlosť, kovový. Čiže ženy viac vnímajú pojmy vyjadrujúce náklonnosť, oddanosť, súznenie. U žien je mierne patrný príklon k povinnosti a zodpovednosti. U mužov je to príklon k hedonizmu. V mužskom časopise je žena, láska branná ironicky a posmešne, čím sa preukazuje, že muži berú seba viac vážne až nadradene. Naopak v ženských časopisoch je muž braný ako rovnocenný partner, Rady sú zamerané predovšetkým na vyhovenie mužom. Sú to rady pre ženy od mužov. Ak sú podobné rady v časopisoch pre pánov sú písané skôr ironicky. Z toho vyplýva, že ženy by mali byť tie poslušné, ktoré robia všetko len pre potešenie mužov. A muži by mali byť tí drsný jedinci, ktorých vo svojich záujmoch nič neobmedzuje a sú vždy tí najlepší. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?