Periférne zariadenia II

Kategorie: Informatika (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. září 2006
  • Zobrazeno: 5606×

Příbuzná témataPeriférne zariadenia II

Úspech práce s počítačom výrazne závisí od toho, aké informácie sme schopní do neho vložiť a ako ich vieme po spracovaní zobraziť v podobe čo najzrozumiteľnejšej používateľovi. Dnes už totiž vstupom do počítača nemusí byť len text alebo čísla. Čoraz častejšie sa spracováva obrazová informácia - napríklad kozmické snímky zemského povrchu ako podklad pre vytvorenie presných máp neobývaných území. Obrazovú informáciu pochopiteľne nikto nebude "ťukať do klávesnice". Oveľa logickejšie je vyvinúť špeciálne vstupné zariadenie, ktoré družicovú fotografiu zakóduje do tvaru vhodného na počítačové spracovanie. Po spracovaní iné špeciálne výstupné zariadenie mapu vytlačí.
Existuje veľa typov vstupných a výstupných zariadení. Napríklad hlasový vstup umožňuje ovládať počítač ľudským hlasom. Hlasový výstup zase výsledok "povie". Obr. 9 Ďalšie periférne zariadenia PC

VSTUPNÉ ZARIADENIA:
Myš (Mouse)
Patrí medzi vstupné zariadenia. Je to rýchly ovládač počítača. Pomocou myši ovládame programy rýchlejšie ako pomocou klávesnice. Užívateľ ju drží v ruke a pohybuje ňou po podložke. Pohyb myši je prenášaný pomocou špeciálnych snímačov na pohyb kurzora na monitore. Výhodou myši a programov orientovaných na myš je, že väčšina najpoužívanejších funkcií je ponúknutá na monitore v podobe grafického symbolu. Ak chceme aktivovať vyznačenú funkciu, musíme stlačiť tlačidlo - väčšinou ľavé (používa sa termín "click"). Pomocou myši sa ľahko kreslí v grafických programoch. Činnosť myši musí byť zapezpečená zodpovedajúcim programovým vybavením, ktoré je dodávané priamo s myšou.
Význam myši vzrástol s rozšírením MS Windows, kde je myš základným ovládacím zariadením a prakticky sa bez nej nezaobídete. Na trhu sa už objavujú i bezdrátové myši, ktoré pracujú s infračerveným alebo rádiovým spojením.

Sú elegantné, ale pomerne drahé.
Druhy počítačových myší:
a) klasická - mechanicko-optická myš, ktorá umožňuje vstup dvojrozmernej informácie pomocou guličky umiestnenej v spodnej časti myši; - rozlišovacia schopnosť: 200 - 2400 dpi
b) optická - gulička je nahradená dvojicou svetelného vysielača a prijímača (na báze LED-diód); vyžaduje špeciálnu podložku s optickou mriežkou; bez podložky nie je schopná myš pracovať; pohyb je snímaný zmenou odrazu vysielaného lúča od podložky
c) ultrazvuková - pracuje na podobnom princípe ako optická; jej výhodou je, že umožňuje aj trojrozmerný vstup; tretia súradnica je definovaná vzdialenosťou myši (jej zdvihnutím od podložky); rozlišovacia chopnosť: okolo 6000 dpi

Myš má dva druhy funkcií:
1. pohybovú funkciu; Pri pohybe po podklade sa tým istým smerom premiestňuje kurzor.
2. klávesové funkcie; Myš môže mať jeden až tri klávesy. Ich funkcie záležia výlučne od odštartovaného programu.
Medzi najznámejších výrobcov patria: GENIUS, MICROSOFT, IBM, LOGITECH, A4TECH.
Joystick
Je to krížový ovládač, ktorý vzhľadom pripomína ovládaciu páku lietadla. Táto páčka s anatomickou rukoväťou sa dá v guľovom čape vychyľovať do štyroch, prípadne do ôsmych smerov práve tam, kde potrebujeme poslať kurzor na obrazovke. Joystick (čítaj džojstyk) má na sebe až dve tlačidlá, ktoré umožňujú po zaujatí určitej polohy spustiť nejakú akciu - pri počítačových hrách napríklad vystreliť alebo dotyčný obrazec vymazať. Bol vyvinutý pre rýchlejšie a hlavne pohodlnejšie ovládanie kurzora na displeji. Pre nové 3D hry sa najnovšie používa joystick pre priestorové ovládanie, ktorý umožňuje nielen pohyb v osiach X a Y, ale aj v osi Z, kde tretí rozmer možno získať zatláčaním alebo vyťahovaním ovládacej páky.
Výrobcovia počítačových myší vyrábajú aj joysticky.
Trackball
Trackball (čítaj trekból) alebo guľový vodič kurzora je menšia krabička so zapustenou guľou vo veľkosti golfovej loptičky. Krabička stojí na stole (prípadne môže byť zabudovaná priamo v klávesnici počítaca).
Gulôčkou otáčame pohybom dlane na ľubovoľnú stranu a tento pohyb kopíruje kurzor na obrazovke. Je to populárne vstupné zariadenie najmä u prenosných počítačov.
Trackpad
Je vstupné zariadenie, ktoré sa montuje do notebookoov namiesto trackballu. Plocha trackpadu je veľká asi ako plocha kreditnej karty. Stačí sa po nej pohybovať prstom alebo špicatým predmetom a kruzor sleduje pohyb prsta. Dvojitým poklopaním na miesto sa vykoná potvrdenie.
CD-ROM
Je vymeniteľné optické pamäťové médium. Ide o kompaktné disky (Compact Disc), ktoré sú určené iba na čítanie a ktoré sa vyrábajú lisovaním podobne ako bežné zvukové kompaktné disky. Môžu uchovať až 650 MB dát. Aby mohol počítač tieto médiá obsluhovať, musí byť vybavený čítacím prístrojom s laserom, ktorý informácie z týchto dvanásťcentrimetrových kotúčov sníma. Optická hlava vysiela tenký laserový lúč na disk a sníma späť zmeny jeho odrazu.
Existujú i kompaktné disky typu WORM (Write Once Read Multiple), ktoré môžu byť raz prepísané a čítané viackrát, a magnetooptické disky MO (Rewritable), ktoré môžu byť popísané aj viackrát.
Svetlené pero (Light pen)
Je ďalšie vstupné zariadenie, ktoré slúži na označovanie a kreslenie objektov na obrazovke monitora. Má tvar trubičky a obsahuje fotodiódu citlivú na svetlo obrazovky.

V momente, keď svetelné pero zachytí signál, preruší sa prebiehajúci program a vykonajú sa požadované operácie s objektom, na ktorý pero ukazuje. Používa sa pri konverzačnom spôsobe riešenia grafických úloh.
Čítacie zariadenie (OCR)
Je také optické vstupné zariadenie, ktoré sníma a rozoznáva znaky písma a prevádza ich na vstupné signály pre počítač. Písmom v tomto zmysle môžu byť znaky bežného typografického písma alebo špeciálne navrhnuté značky či stále viac používaný čiarový kód. Tieto vstupné jednotky sa často označujú skratkou OCR (Optical Charakter Recognition). U nás sa tieto zariadenia prvýkrát uplatnili vo veľkom rozsahu pri automatizovanom čítaní poštových smerovacích čísel na obálkach listov.
Hlasový vstup
Hlasový vstup je zariadenie, ktoré umožňuje zadávať počítaču príkazy hovorenou rečou. V súčasnosti prechádzajú práve tieto zariadenia búrlivým vývojom. Sú dôležitou súčasťou systémov s umelou inteligenciou. Asi ešte nejaký čas potrvá, kým sa s týmto vstupným zariadením stretneme v bežnej praxi. Zatiaľ ich možno nájsť skôr vo výskumných a vývojových pracoviskách.
Scanner
Scanner je automatické vstupné zariadenie, ktoré sníma postupne obraz (dokonca aj fotografiu) po častiach. Obraz rozkladá na body a dokáže rozoznať až 64 odtieňov šedi. So získaným blokom číslicových informácií potom počítač zaobchádza ako s nedeliteľnou maticou. Ručným scannerom prejdete postupne cez celý obrázok a do počítača sa vám, za pomoci špeciálneho programu, zaznamená obraz, ktorý môžete väčšinou ďalej upravovať. Existujú i stolové scannery, ktoré snímajú obrázok naraz (vzhľadove pripomínajú kopírovacie stroje). Scannery majú rôzne rozlišovacie schopnosti - 300, 800 dpi (bodov na palec). Čím je rozlišovacia schopnosť väčšia, tým bude snímaný obraz vernejší.
Medzi najznámejších výrobcov patrí firma HEWLETT-PACKARD.
Digitizér (TABLET)
Pripomína rysovací stôl, na ktorý sa upne výkres alebo iná grafická predloha, ktorú chceme previesť do pamäti počítača. Snímacou ihlicou alebo špeciálnou lupou s tenkým zámerným krížom obchádza pracovník čiary výkresu. Zastavuje sa v bodoch, kde čiary začínajú, krížia sa alebo končia. Po zatlačení tlačidla prístroj prečíta súradnice dotyčných bodov s presnosťou desatiny milimetra a odovzdá ich počítaču. Tablet je často používaný ako riadiaci panel s menu pre programy v počítačoch, napr. v grafických - CAD - aplikáciách.
Medzi najväčších výrobcov patria: CALCOMP a SUMMAGRAPHICS.
VÝSTUPNÉ ZARIADENIA:
Tlačiareň (Printer)
Je ďalšie dôležité výstupné zariadenie počítača, ktoré tlačí dáta na papier.

Predtým ako sa monitory začali masovo používať ako výstupné zariadenie počítačov, bol najbežnejšou formou výstupu výpis výsledkov na tlačiarni označovaný ako listing.Tlačiarne, ako výstupné zariadenia počítačov, nahradili postupne elektrické písacie stroje a diaľnopisy.
Tlačiarní je veľa druhov, líšia sa najmä rýchlosťou a kvalitou tlače. Môžeme ich rozdeliť na:
a) mechanické - tlačiarne s menšou kvalitou tlače, ale sú cenovo prístupnejšie. Známe sú najmä ihličkové (mozaikové) tlačiarne - 9 alebo 24-ihličkové. Tieto tlačiarne umožňujú tlač v rôznych kvalitách:

* draft - rýchla ale nekvalitná tlač
* NLQ - pomalšia ale kvalitnejšia tlač (NEAR LETTER QUALITY)
* LQ - kvalitná tlač (LETTER QUALITY)
Tieto tlačiarne pracujú v režime textu i grafiky. Ak tlačíme obrázok, je tlač o niečo pomalšia. Znaky tlačia pomocou sady ihličiek, ktoré vytvárajú text alebo obraz "bod po bode". Sú to najbežnejšie tlačiarne mikropočítačov, aj keď sú pomerne pomalé (za minútu vytlačí približne l stranu).
Za štandard ihličkových tlačiarní sú považované tlačiarne firiem IBM a EPSON, medzi ďalších výrobcov patria: STAR, CITIZEN, PANASONIC.


Obr. 10 Maticová alebo ihličková tlačiareň

b) nemechanické - sú tlačiarne tryskové (atramentové) a laserové. Tieto tlačiarne dokážu pracovať rýchle a tiež farebne a vo výbornej kvalite zodpovedajúcej tlači klasických tlačiarenských strojov. Samozrejme cena laserových tlačiarní je vyššia ako cena ihličkových tlačiarní.
Za štandardné tlačiarne sú v súčasnosti považované tlačiarne firmy Hewlett Packard.
Princíp tryskovej tlačiarne spočíva v tom, že kvapky atramentu sú vystrekované z mnohých trysiek proti papieru, na ktorom okamžite vysychajú. Záleží na kvalite a povrchu papiera, či sa kvapka nerozpije. Ich výhodou je veľmi tichá prevádzka a nižšia obstarávacia cena.
Laserová tlačiareň je v súčasnosti najkvalitnejším bežným zariadením slúžiacim na tlač u osobných počítačov. Sú pomerne rýchle pre bežné kancelárske potreby (4-10 strán za minútu). Fyzikálne sú podobné kopírovacím strojom. Na papier sa nanesie zo zásobníka (tzv. toner) vrstva farby a potom sa papier ohreje na vysokú teplotu (cca 180˚ C) v peci vo vnútri tlačiarne. Farba pri ohriatí rýchlo zaschne. To všetko prebieha rýchle, za plynulého prechodu papiera tlačiarňou.Obr. 11 Laserová tlačiareň

Dôležitými charakteristikami tlačiarní sú najmä kvalita a rýchlosť tlače, hlučnosť i veľkosť pamäti tlačiarne.
Kvalita tlače je veľmi dôležitým parametrom tlačiarne. Udáva sa v počtoch bodov, ktoré je tlačiareň schopná vytlačiť na 1 palec - jednotka je dpi (angl. dots per inch - bodov na palec).

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené orientačné hodnoty kvality tlače bežných tlačiarní a zariadení:

Typ tlačiarne, zariadenia │ Bežná kvalita tlače
───────────────────────────────────┼───────────────────────────────
9-ihličková │ 75 dpi
24-ihličková │ 180 dpi
trysková │ 300 dpi
bežná laserová tlačiareň │ 300 dpi
kvalitná laserová tlačiareň │ 600 dpi
tlačiarenský stroj │ 1200 dpi

Kvalitu tlače možno u väčšiny programov nastaviť v závislosti od typu tlačiarne.
Rýchlosť tlače sa udáva u ihličkových tlačiarní v počtoch znakov za minútu, u ostatných v počtoch strán za minútu.
Veľkosť pamäti tlačiarne je pomerne dôležitým paramterom. Ak má tlačiareň väčšiu pamäť, počítač odovzdá dáta na tlač tlačiarni, a medzitým počítač môže spracovávať program. Najmä ak sa tlačia obrázky, je spomalenie pri tlači dosť značné. Laserové tlačiarne majú 1 - 4 MB pamäti, ihličkové majú pamäť oveľa menšiu, rádove v kB.

Na riadiacom paneli tlačiarne nájdete tieto 3 tlačidlá, s nasledovným významom:
LF - Line Feed - posun papiera o 1 riadok dopredu
FF - Form Feed - posun papiera na novú stranu
ON-LINE - prepínač pripravenosti tlačiarne.

V ihličkových tlačiarňach možno používať 2 druhy papiera; zmenu druhu papiera je potrebné prepnúť na voľbu typu papiera (podľa piktogramu s obrázkom:
a) perforovaný skladaný pás papiera (TRAKTOR-papier)
b) samostatné listy kancelárskeho papiera
Súradnicový zapisovač (Plotter)
Je zariadenie, pomocou ktorého môže počítač kresliť obrázky. Skladá sa z rámu s rysovacou doskou na upnutie papiera, nad ktorým sa pohybuje mechanizmus pripomínajúci miniatúrny mostový žeriav. V jednom smere sa pohybuje "most", v smere neho kolmom "žeriavový vozík", ktorý namiesto bremena nesie ceruzku, prípadne trubičkové pero. Tieto môžu priskakovať k papieru alebo od neho odskakovať. Takto pracujú stolové zapisovače. Majú ešte jednoduchší variant, pri ktorom sa kresliaca hlava elektromechanicky pohybuje len v jednom smere (napr. v smere riadkov) a papier, na ktorý kreslí sa pohybuje v smere kolmej osi.
Ostatné výstupné zariadenia
Zriedka sa ešte môžete stretnúť s ďalšími výstupným zariadeniami ako je dierovač diernej pásky alebo dierovač dierných štítkov.
VSTUPNO-VÝSTUPNÉ ZARIADENIA:
Modem
Modemy (MOdulácia DEModulácia) sú zariadenia, ktoré umožňujú pripojiť počítače na telefónnu sieť a cez ňu prenášať data. Modemy umožňujú vybudovať informačné systémy prepojením jednotlivých počítačov.
Multimédiá
Je pojem, ktorý dnes vládne vo svete osobných počítačov. Presná defínícia tohto pojmu neexistuje. Najčastejšie sa vymedzuje ako zlúčenie textu, grafiky, statického obrazu, zvuku (rerči, hudby), animácie a videa na obrazovke pomocou počítača. Multimédiá nachádzajú uplatnenie najmä pri vzdelávaní, obchodnej propagácii, simulácií, reklame.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?