Pedosféra

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 2790×

Příbuzná témataPedosféra

Úvod
Pedosféra je samostatný prírodný útvar vznikol premenou vrchnej časti litosféry, pôsobením organizmov, slnka, vzduchu, vody.
Pôda – ľubovolný trojrozmerný výrez s pedosféry od jej povrchu až po materskú horninu
Pre vznik pôd je dôložité: materská hornina, podnebie, činnosť organizmov, človeka, vody. Dôležitú úlohu zohráva čas.
Význam pôdy – základný výrobný prostriedok v poľnohospodárstve a lesníctve.
Zadržiava zrážkovú vodu, vytvára zásoby podzemnej vody s vegetačným krytom, regeneruje ovzdušie

Zloženie pôdy: má živú a neživú zložku. A) neživá zložka sa delí na organickú a anorganickú časť
anorganická časťmá podiel pevný, kvapalný a plynný
pevné zložky pochádzajú z materskej horniny a podľa veľkosti sa vyčleňujú pôdne druhy:
skelet – častice väčšie ako 2 mm
jemnozem – častice menšie ako 2 mm
podľa zrnitosti sú tri druhy pôd: pôdy ťažké – ílovité
pôdy stredne ťažké – hlinité
pôdy ľahké – piesočnaté
organická časť – humus vzniká premenou odumretých častíc rastlín a živočíchov a má vplyv na úrodnosť

živá časť pôdy – koreňový systém a pôdné organizmi ( červy, piesne, huby, hlodavce, baktérie......)

vlastnosti pôdy – a) fyzikálna vlasnosť – schopnosť pôdnej hmoty zhlukovať sa alebo sa rozpadávať na štrukturálne agregáty. Najcennejšia je drobnohrudková štruktúra
b) chemická vlastnosť – hlavným ukazovaťeľom je reakcia pôdy. Reakcia pôdy učuje obsah vodíkových ionov v pôdnom roztoku (kyslá, zásaditá a neutrálna pôda) dôležitú úlohu majú koloidné častice – chránia rastlinné živiny pred vyplavením pôdou.

Dôležité živiny: K, Ca, N, F, Mg, S

najcennejšia vlastnosť pôdy je úrodnosť – schopnosť pôdy poskytovať rastlinám živiny vodu, vzduch počas celej vegetácie, môže byť prirodzená (bez zásahu človeka) alebo kultúrna.

Pôdne činiteľe a procesy
Pôdotvorné činiteľe – všetko čo pôsobí ne vznik, vývoj, vlastnostné rozšírenie pôdy
Pôdotvorný proces – súhrn fyzikálnych, chemických a biologických javov ktoré prebiehajú v pôdnej hmote.
Pôdne horizonty – vrstvy odlišujúce sa farbou vlastnosťami a sú usporiadané v pôdnom profile
Pôdny typ – veľká skupina pôd ktorá vznikla pôsobením približne rovnakých pôdotvorných činiteľov

Pôdne typy zeme – zóna červenožltých pôd v tropických lesoch.
Zóna červených pôd saván
Zóna púštnej pôdy
Zóna žltozeme a červenozeme v suptropických lesoch
Zóna černozeme v stepnej česti mierneho pásma
Zóna podzolovej pôdy v tajgovej časti Kanady a Euroázie
Zóna tundrová v lete rozmočená v zime zamrznutá.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?