Oxidy nekovov

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 2644×

Příbuzná témataOxidy nekovov

Oxid dusičitý NO2

-bezfarebná
-štipľavo zapáchajúca látka
-teplota top.: -9,3C t.v.:21,3C
-je zložený z dimérnych molekúl N2O4
-čiastočne sa rozkladá
-vyrába sa oxidáciou NO:
2NO + O2  2NO2 (N2O4)
-obyčajne z nitróznych plynov získaných katalitickým spaľovaním NH3
-zahrievaním sa disocizuje
N2O4  2NO2
-monomér je hnedočervený a veľmi jedovatý
-je silné oxidovadlo, pretože napr.: K, P, C, a S v ňom horia
-reakcia s vodou:
N2O4 + H2O  HNO3 + HNO2
je to základná reakcia na výrobu kyseliny dusičnej

Oxid dusičný N2O5

-bezfarebná
-na vzduchu sa rozplývajúca kryštalická látka
-t.t.: 30C
-rozkladá sa
-pripravuje sa dehydratáciou HNO3:
2HNO3  N2O5 + H2O
-vyrába sa pôsobením oxidu fosforečného na kyselinu dusičnú:
2HNO3 + P2O5  N2O5 + 2HPO3
-je anhydridom kyseliny dusičnej

Oxid dusitý N2O3

-za obyčajných podmienok nestála plynná látka
-t.t.: -102C, t.v.: 3,5C
-čiastočne sa rozkladá
2N2O3  N2O4 + 2NO
-stála len pri nízkych teplotách
-v kvapalnom stave je tmavomodrý
-je anhydridom HNO2

Oxid dusnatý NO

-bezfarebná
-vo vode málo rozpustná paramagnetická plynná látka
-t.t.: -163,6C, t.v.: -151,8C
-medzijadrová vzdialenosť N  O 0,114nm
-vyrába sa katalitickým spaľovaním NH3:
5O2 + 4NH3  4NO + 6H2O
priamou syntézou O2 a N2 zo vzduchu v el. oblúku
O2 + N2  2NO
reakciou redukovadiel so zriedenou kyselinou dusičnou:
8HNO3 + 3Cu  3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
-pri styku s kyslíkom okamžite oxiduje:
2NO + O2  2NO2
-s konc.

kyselinou sírovou tvorí za súčasného prístupu kyslíka kyselinu
nitrozylsírovú:
O2 + 4NO +H2SO4  4HSO4NO + 2H2O
-silnými oxidovadlami napr.: kyselinou dvojchrómovou H2Cr2O7 sa oxiduje na
kyselinu dusičnú
-redukovadlami napr.: SO2 alebo chrómnaté soli sa redukuje až na NH3
-zmes NO s H2 ( 1:1 ) v styku s plameňom vybuchuje

Oxid dusný N2O

-rajský plyn
-bezfarebná
-plynná látka príjemnej vône a sladkej chuti
-t.t.: -102,4C, t.v.: -88,5C
-vdychovaním: malé množstvá - vyvoláva stav opojenia, blaženosti
väčšie množstvá – ako narkotikum
-zložený s monomolekúl N2O
-majú lineárnu štruktúru
-pripravuje sa termickým rozkladom NH4NO3:
NH4NO3  N2O + 2H2O
-pri vyšších teplotách sa rozkladá:
2N2O  2N2 + O2
-slabé oxidačné vlastnosti
-niektoré látka v ňom horia
-zmes N2O a H2 ( 1:1 ) vybuchuje
N2O + H2  H2O + N2

Oxid fosforečný P2O5

-biela
-kryštalická látka podobná snehu
-zložený z dimérnych molekúl P4O10
-známy v 3 kryš. a 2 amorfných modifikáciách
-pripravuje sa spaľovaním P za drobného prístupu vzduchu:
4P + 5O2  P4O10
-po osvetlení zeleno svetielkuje
-v styku so vzduchom okamžite vlhne a rozkladá sa na kryš. kyselinu
hydrogénfosforečnú HPO3
-pre veľkú hygroskopickosť sa používa na sušenie plynných a kvapalných
látok a na odštiepenie vody v chemických zlúčeninách

Oxid fosforitý P2O3

-biela
-jedovatá kryštalická látka podobná vosku
-t.t.: 24C, t.v.: 175C
-hustota: 2,13 g.cm-3
-je zložený z dimérnych molekúl P2O6
-pripravuje sa spaľovaním P pri regulovateľných podmienkach
-zahrievaním nad 210C sa rozkladá na PO2
P4O6  3PO2 + P
-v studenej vode sa pomaly rozpúšťa za vzniku H3PO3
6H2O + P4O6  4H3PO3
-prudko reaguje s Cl a Br v teple aj so S.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?