Osvietenstvo. Predpoklady osvietenského absolutizmu v habsburskej monarchii

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Osvietenstvo. Predpoklady osvietenského absolutizmu v habsburskej monarchii

Osvietenstvo
- nová filozofi, kt. -> v 18. st. - -> v Angl. (zakl. J. Locke) a dostalo sa do Franc.
- angl. osvietenstvo položilo základy, no vrchol až vo franc. filozofii - Montesquieu, Voltaire, Rousseau, encyklopedisti (hl. predstaviteľ D. Diderot)
- nadviazalo na humanizmus
- odmietlo cirkev ako inštitúciu, neodmietlo Boha
- všetci osvietenci - deisti - uznávali Boha ako stvoriteľa, ale tým sa jeho úloha skončila, do života ľudí sa nemieša => cirkev je zbytočný článok
- odmietli zjavenú pravdu, exist. iba pravda poznaná rozumom (nadviazali na humanistické „rozum máme na to, aby sme ho používali")
- človeka považuje za individuálnu bytosť
- kladie dôraz na vzdelanie a rozum
- cieľ: reformovať myšlienky človeka (Locke)
- odmieta absolutizmus, ako ideál štátu stavia konštitučnú monarchiu
- podstatná zmena: ? rozdelenia moci v št.

Locke
- delenie moci - zákonodarná, výkonná, federatívna moc
- kontrola moci

Monntesquieu
- delenie moci
- každá moc je zneužiteľná, pokiaľ nie je kontrolovaná
- výkonná, zákonodarná, súdna - toto prvý už Locke
- dielo: Duch zákonov - zákony sú pre jednotlivé územia rozličné, exist. len jednotlivé princípy, kt. sú platné

Voltaire
- tolerancia, rešpektovanie iných názorov
- odporca cirkvi ako inštitúcie

Rousseau
- vytv. princíp budúcej občianskej spoločnosti
- zastupiteľský princíp

- 18. st. sa v habsburskej monarchii začalo až Satmárskym mierom r. 1711 (porážka posledného stavovského povstania F. Rákocziho a vytlačenie Turkov zo stredoeurópskeho priestoru => posilnenie postavenia Habsburgovcov)

Karol VI.
- habsb. panovník ako Karol III.
- nový cisár
- snaha o:
1. upevnenie moci v stredoeurópskej monarchii
2. obnovu hosp. života - nové dane
3. obnovenie ťažby v Banskej Štiavnici (1. parný stroj na ťažbu)
4. prudký rozvoj domácej výroby
5. rozvoj obchodu s okolitými a vzdialenými krajinami
6. zabezpečenie nástupníctva na trón ->

1713 - Pragmatická sankcia
- Karol VI. ani jeho brat Jozef nemal potomka
- upravovala nástupnícky poriadok, stanovilo sa, že na trón môže nastúpiť aj ženský potomok, ak by dynastia vymrela po meči (zabezpečenie jej pokračovania na tróne po praslici)
- nedeliteľnosť vlády nad vš. krajinami ríše
- negatívna reakcia Európy, aj uhorských stavov (tie ju prijali až r. 1722 - 23)
- nakoniec ju uznali vš. št. s výnimkou Pruska
- umožnila nástup Karlovej dcéry Márii Terézii.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?