Osvietenská filozofia

Kategorie: Filozofia (celkem: 213 referátů a seminárek)Osvietenská filozofia

- nadviazala na racionalizmus a empirizmus, konk. na tie myšl., kt. podporovali argumentáciu osvietencov (sila ľudského rozumu a skúsenosť)
- filozofi vytv. koncepcie prirodzenej morálky, prir. práva, prir. náboženstva, teórie spoloč. zmluvy atď. charakteristické zn.:
1. vzbury proti autoritám
- proti šľachte, cirk. moci, proti absolutistickej vládnej moci
- vychádzajú z angl. filozofov - Angl. bolo omnoho slobodomyseľnejšie
- boli inšpirovaní:
a) angl. prírodovedou - najmä fyzikou (Newton)
b) sociálnou fil. - Lockovou deľbou št. moci
c) René Descartes - fil. subjektu (každý začína filozofovať sám od seba)

2. racionalizmus
- príroda je zariadená na zákl. rozumu
- zákl. morálky, náboženstva, etiky majú byť v súlade s rozumom
- uvedomili si, že v spoločnosti je veľa nevzdelaných a poverčivých ľudí a tých treba osvietiť, dať im vzdelanie -> myšl. osvietenstva: osvietiť, vzdelať široké masy
- uvedomili si, že treba podchytiť už deti => vznik pedagogiky ako vedy
- v tomto obd. sa začínajú vydávať rozsiahle encyklopédie, kt. majú zhrnúť vš. dovtedajšie poznatky
- vrcholné obd. vydávania encyklopédií: 1751 - 72, celkom vyšlo 28 diel

3. kult. optimizmus
- šírenie vedomostí a rozumu podnecuje ľudský pokrok, teba skončiť s nevedomosťou a nerozumnosťou

4. humanistické kresťanstvo
- návrat k prír. - stotožňujú ju s prír. - na rozdiel od cirkvi a civilizácie je to prír., kt. obdarila človeka rozumom
- Rousseau - „Človek je vo sv. prirodzenosti dobrý, len spoločnosť ho kazí" - zlo spočíva v spoločnosti, nie v prír. - deti by mali ostať v prirodzenosti, v prir. nevinnosti čo najdlhšie

5. ľudské práva
- väčšina filozofov bola deistami - neveria na zázraky, Boh svet stvoril, no nezasahuje do neho
- úsilie: odstrániť nerozumné dogmy
- Voltaire - „Ak by nebol Boh, tak by sme si ho museli vymyslieť"
- náš svet je najlepší zo vš. 6. samotná myšl. osvietenstva
- bojovali proti cenzúre -> za slobodu tlače
- bojovali proti „otroctvu" -> upozorňujú na humánnejšie zaobchádzanie so zločincami
- 1789 - Deklarácia ľudských a občianskych práv - nedotknuteľnosť jednotlivca
- stanovili pri. právo - právo každého na život
- Olympe de Gouges - 1791 - hovorí o právach žien, 1793 - bola popravená.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?