Osvietenská filozofia - Denis Diderot (1713 - 1784)

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Osvietenská filozofia - Denis Diderot (1713 - 1784)

- iniciátor a hl. redaktor Encyklopédie = hlava encyklopedistov
- syn obyčajného mešťana - nožiarskeho majstra
- študoval na cirk. školách
- po skončení štúdií chvíľu vykonával právnickú prax, väčšmi ho však lákala filozofia a prír. vedy - aby sa im mohol venovať, zarábal si ako prekladateľ
- 20 rokov života venoval tvorbe a vydávaniu Encyklopédie
- na pozvanie Kataríny II. žil rok v Petrohrade
- bol najvšestrannejším z franc. osvietenských materialistov

- ako filozof sa zaraďuje medzi mechanistických materialistov - za zákl. vš. pokladal hmotu (neredukoval na materiálny základ všetko)
- prechod od nižších foriem hmoty (anorganických) k vyšším (organickým) a od nich k mysleniu je postupný
- pri zdôvodňovaní sv. názorov využíval najnovšie poznatky rodiacej sa biológie, fyziológie vnímania, medicíny…
- vytvoril jeden z variantov vtedy rozšírenej koncepcie „oduševnenosti hmoty", kt. bola novou podobou antického hylozoizmu
- spojitosť hmoty s pohybom považoval za samozrejmú, prechod „hmoty nemysliacej" na „hmotu mysliacu" považoval taktiež za samozrejmý

- súhlasil s princípom všeobecnej rovnosti ľudí, zároveň však poukazoval na význam individuálnych rozdielov (nadanie človeka…)
- román Jakub-fatalista - sproblematizoval tu možnosť aplikovať jednoznačný determinizmus na ľudské konanie
- filozof. próza Rameauov synovec - vtipne relativizoval vtedajší hodnotový systém a jednoznačný racionalistický výklad motívov konania jednotlivca
- východiskom a výsledkom jeho úvah bolo presvedčenie, že na nastolenie a rozvoj ozajstnej ľudskosti je nevyhnutná veda, osveta, tolerancia a demokratizácia spoloč. zriadenia.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?