Orgánové sústavy človeka

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 2528×

Příbuzná témataOrgánové sústavy človeka

DÝCHACÍ SOUSTAVA

Základní funkce přívod kyslíku do těla a odvod kysličníku uhličitého.
Ryby mají vnitřní žábry, do nich se vstřebá kyslík rozpuštěný ve vodě.
Obratlovci již mají plíce.
U savců se plíce bohatě člení do jemných plicních sklípků.Stěna každého sklípku je z jedné vrstvy buněk a je obklopena sítí vlásečnic. Kyslík se dostává snadno ze sklípků do krve ve vlásečnicích a oxid uhličitý z krve do sklípků.
Ptáci mají malé plíce, vdechnutý vzduch prochází plícemi do vaků, které vybíhají do různých částí těla, jsou zásobárnou vzduchu a ptáka nadlehčují.
Tělní tekutiny
Krev a míza – přivádějí živiny buňkám, odvádějí zplodiny
Krev – plazma /tekutina/ , krevní destičky – červené a bílé krvinky, krevní destičky
Červené krvinky obsahují červené krevní barvivo /hemoglobin/, které na sebe váže kyslík. To umožní dopravu kyslíku k buňce.
Oxid uhl. Se naopak dobře rozpouští v plazmě.
Mezi buňkami je tkáňový mok. Jeho přebytek tvoří míza.Soustřeďuje se do mízních cév a jimi jde do krve.


OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Oběhovou soustavu tvoří srdce a cévy. Pohyb krve zajišťuje srdce. U různých obratlovců různě složité. Vždy tlaková pumpa.
Cévy – rozvodná síť od tlustých pod tlakem až po jemňoučké vlásečnice. Jejich stěnou živiny hupky dovnitř do buňky a odpadní látky ven do oběhové soustavy.
Krví do orgánů, které je likvidují.

Oběh. Soustavy obratlovců jsou uzavřené. Krev která rozvádí kyslík je okysličená. Krev, která odvádí oxid uhličitý z buněk je odkysličená.
U ryb pohání srdce jen odkysličenou krev.
U obojživelníků se okysličená a odkysličená mísí.
U plazů ještě také
U ptáků a savců je již srdce rozdělené na dvě části. Pravá pohání krev odkysličenou levá okysličenou

Srdce funguje takto : Srdeční svalovina komory se stáhne, krev je vháněna do cév a zároveň je do uvolněné síně krev nasávána. Když se stah uvolní, přetéká krev ze síně do komory. To se střídá.


VYLUČOVÁNÍ

Vylučování odpadních látek zajišťují ledviny

Z těla se odstraňují přebytečná voda a dusík vznikající při rozkladu bílkovin.
V těle se tak udržuje stálé vnitřní prostředí, které je třeba pro průběh všech životních dějů.Čištění krve probíhá ve váčcích, z váčku jde zpět do oběhové soustavy a voda s nežádoucími látkami – prvotní moč odčerpávají odvodné kanálky.
Moč se zahušťuje než je vyloučena z těla ven.

Vylučování probíhá také potem.P A M A T U J

Soustava trávicí, dýchací, oběhová a vylučovací zajišťují přívod živin i kyslíku a odstraňují nežádoucí látky z těla.


ŘÍZENÍ ĆINNOSTI ORGANISMU

Buď
A/ činností hormonů
B/ nervovou soustavou

Hormony ovlivňují rychlost uvolňování energie v buňkách, růst, tlak krve, rozmnožování atd.
Nervová soustava zaznamenává podněty z okolí, zajišťuje přenos, zpracování a předávání pokynů k reakci na podnět.
Nervová buňka se skládá z těla s jádrem, z výběžků přijímajících podněty, z výběžku odvádějícího nervový vzruch a výběžku předávajícího nervový vzruch.
Nejvíce neuronů je v mozku a v míše. Jsou to centra nervové soustavy. Z nich vedou nervy do celého těla. Vytvářejí obvodové nervstvo

Mozek obratlovců se skládá z těchto částí

-přední mozek /dělí se na koncový a mezimozek/
-střední mozek
-zadní mozek /dělí se na mozeček a prodlouženou míchu


Průběh nervové činnosti má tři části
Podnět --- informace jde do ústředí, zpracuje se --------- odpověď
To celé se nazývá r e f l e x n í d r á h a, neboli reflex

Reflexy jsou vrozené a získané, vrozeným se také říká instikty.
Vrozené často zpracované v míše, získané vždy výsledkem činnosti mozku.
Reflexní dráha míchou
Smyslový orgán --- dostředivým nervovým vláknem je vzruch veden do míchy,odstředivým nervovým vláknem odpověď přenesena např. ke svalu

Reflexní dráha mozkem
Smyslový orgán---- dostředivým nerv. Vláknem do nervového ústředí v mozku ---odstředivá nervová vlákna vedou odpověď do výkonného orgánu ,např. svalu.

Podmíněný reflex – podmíněný zkušeností, odtud název
Získání nových reakcí – učení

Podněty nemusí být jen zvnějšku, ale i z vnitřku.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?