Organizovaný zločin (prejav)

Kategorie: Slohy (celkem: 413 referátů a seminárek)Organizovaný zločin (prejav)

Určite ste sa už niekde stretli, so slovom mafia. Či už to boli mafiánske filmy alebo ste ho mohli zaregistrovať napríklad v televíznych novinách. Avšak rozdiel medzi tým, čo ste videli v televíznych novinách, a tým čo ste mali možnosť sledovať v nejakom druhotriednom filme je markantný. Pokým v televíznych novinách ste videli fakty (napr. výsledok práce nájomného vraha najatého práve mafiou), tak vo filme ste mohli vidieť akurát, tak nejaký príbeh, pri ktorom ide len o to aby bol film, čo najúspešnejší, pričom má s realitou len málo spoločného. Vážená pani profesorka, milí spolužiaci. Slovo mafia pochádza zo slova, ktoré v palermskom nárečí znamená hrdosť sebavedomie, ale aj odvážne vystupovanie.
Impulzy, ktoré viedli k vzniku mafiánskych, alebo tiež zločineckých skupín sú rôzne. Mojím prejavom by som chcel poukázať na vznik, činnosť najvýznamnejších skupín na poli organizovaného zločinu a na nebezpečenstvo ktoré z ich strany hrozí.
Jednou z najznámejších mafii je práve tá talianska. Impulzom ku jej vzniku bolo to, že pôdu, ktorú vlastnili baróni spravovali gabelotti. O túto funkciu bol veľký záujem a keď baróni odmietli nejakého uchádzača, museli počítať s vypálením a spustošením plantáže. Preto im ustupovali a používali ich ako ochrancov. Noví strážcovia poriadku – označovaní ako „mafiosi“ – získali okolo 4000 ha pôdy a „za poplatok chránili“ aj pastevné, vodné a studničné práva. Po druhej svetovej vojne sa talianska mafia obmedzovala na svoje dovtedajšie praktiky: vydieranie, a ilegálny obchod. V 50. a 60. rokoch sa Cosa Nostra začala čoraz viac zapájať do obchodu s drogami. Na svoje obchody využila ostrov Korzika. Predpokladá sa, že sa na tomto ostrove pripravovalo na export až 12 ton heroínu. Každý kto chcel ich obchody narušiť, alebo im skrížil cestu, tak musel zomrieť, nevynímajúc aj predstaviteľov štátu. V tejto dobe spolupracujú neapolské a sicílske klany vo veľkom s kolumbijskými obchodníkmi s kokaínom.
S počiatkami talianskej mafie je úzko spojený vznik organizovaného zločinu v USA. V období od roku 1880 do prvej svetovej vojny prúdili do USA milióny európskych prisťahovalcov. Dôvodom boli hlavne kríza na juhu Talianska, strašná bieda v Írsku a židovské pogromy v cárskom Rusku. Väčšina prisťahovalcov sa usadzovala v New Yorku kde každá národnostná skupina vtisla národnostnú pečať niektorej zo štvrtí. Patrili však k tomu aj určité formy kriminality.

Niektorí taliansky prisťahovalci pracovali už doma v Taliansku pre rôzne zločinecké organizácie a v Amerike pokračovali vo svojej činnosti. Vydierali svojich krajanov, požadovali výpalné (čiže časť zisku podnikateľov, po ktorého zaplatení boli mafiou chránený), prevádzkovali nevestince a hazardné herne. V tejto dobe sa na scénu dostáva jeden z najznámejších mafiánov Al Capone (vlastným menom Alphonse Capone). Už keď mal 14 rokov, tak sa pridal ku gangu, s ktorým mal na svedomí veľa krádeží. Okrem iného táto banda vymáhala výpalné od predavačov ovocia. V roku 1920 keď vstúpil do platnosti zákon od prohibícii si Al otvoril v Chicagu obchod so „starožitnosťami“, kde tajne predával alkohol. Okrem predaja alkoholu sa venoval aj prevádzkovaniu ilegálnych herní a krčiem. Krvavé boje medzi jednotlivými zločineckými bandami si v nasledujúcich rokoch vyžiadali veľa obetí. V roku 1925 sa stáva Al Capone vládcom celého amerického podsvetia. V roku 1931 ho zatkli za daňové podvody. V roku 1934 vzniká prvý syndikát zločincov. Tvorilo ho 24 rovnocenných rodín na čele s komisiou, ktorá sa skladala s krstných otcov zvaných tiež donovia. Po skončení prohibície sa okrem hazardných hier a prostitúcie rozvíja aj obchod s heroínom, pri ktorom pomáhali korzické klany. Neskôr v osemdesiatych rokoch zakladajú mladší mafiáni v metropolách USA ako Los Angeles, Miami a Houston svoje vlastné gangy. I keď v tomto období skončilo vďaka trestným postihom veľa gangstrov za mrežami nepodarilo sa úplne zneškodniť organizovaný zločin v USA. Zaniknuté zločinecké bandy boli nahradené inými. Napr. Cosa nostru v New Yorku nahradila Triáda 14K.
Hlavne na predaj drog sa zameriava kolumbijská kokaínová mafia. S počiatku malá organizácia, ktorá sa sústreďovala na pestovanie a vývoz indického konope. Neskôr sa tu sústreďovalo až 80 percent všetkého obchodu s touto plodinou. Pričom príjmy prekročili príjmy z pestovania a vývozu kávy. Veľa poľnohospodárov sa uchýlilo kvôli zárobku k pestovaniu drog, pretože cena kávy klesla a tým nemala táto plodina pre kolumbijských roľníkov význam. Drogovým kráľom pomáhali pri odstraňovaní nepohodlných osôb, či už to boli novinári, policajti, alebo právnici tzv. komandá smrti.
Vznik ďalšej veľmi významnej zločineckej skupiny Čínskych triád siaha až do 17. storočia kedy Mandžuovia, tunguzský národ zosadili z trónu dynastiu Ming a pri oslobodzovacích bojoch obnoviť dynastiu sa najviac presadila spoločnosť Traja v jednom, zvaná tiež Triáda. V 20. storočí sa členovia Triád sústredili na pašovanie, pirátstvo, hazardné hry a únosy. Veľa gangov sa po nástupe Mao Ce-tunga k moci premiestnilo do Hongkongu.

Pred vrátením Hongkongu Číne sa bezpečnostné zložky báli imigrácie čínskych gangstrov. Čínske Triády sústredili svoju pozornosť hlavne na Veľkú Britániu a Holandsko. Kde sa venovali hlavne vydieraniu, prostitúcii a obchodu s drogami. Podľa americkej protidrogovej agentúry je Triáda 14K najväčším dodávateľom heroínu v New Yorku. Veľké peniaze zarábajú Triády aj pri obchode s ľuďmi. Často nútia ľudí aby pracovali v ich baroch a nevestincoch, keďže veľa ľudí si nemôže dovoliť zaplatiť za cestu za lepším životom.
Pri priereze najvýznamnejšími zločineckými organizáciami nemôžem zabudnúť na jeden zo súčasne najnebezpečnejších syndikátov, ktorým je Ruská mafia. Už v bývalom Sovietskom zväze sa vytvárali zločinecké organizácie, ktorých po páde železnej opony pribudlo. Jednou z chýb nastupujúcej ruskej vlády bolo, že zatvárala oči pred tým ako sa časti hospodárstva zmocňujú zločinci. Dnes majú ruské zločinecké organizácie v rukách podľa oficiálnych odhadov asi 40000 súkromných a verejných podnikov. Patria medzi ne banky, obchodné, špedičné firmy, realitné kancelárie. Okrem toho kontroluje čierny obchod preniká do médií. Prevádzkuje prostitúciu. Zarába na predaji drog a zbraní. Ruskí politici namiesto toho aby zasiahli proti nej bojovali, nadväzujú s ňou úzke kontakty. Práve ruské zločinecké organizácie nepatria len k najnebezpečnejším ale patria aj k tým najrýchlejšie sa rozvíjajúcim syndikátom na svete. Nepôsobia len na území Ruska a okolitých štátov ale svoje mocenské chápadlá vystrkuje aj na územie štátov ako je napríklad Amerika, alebo územie západoeurópskych štátov.
Ďalšou zločineckou bandou vo východnej Ázii je Jakuza, ktorá má silnú hierarchickú štruktúru a mnohé rituály. Hoci sa Jakuza zaoberala rôznymi zločinnými činnosťami, jej členovia sa považovali za strážcov konzervatívnych hodnôt a zachovávali vernosť cisárovi. Hlavné slovo má ojabun, ktorým má funkciu otca, alebo vládcu. Od svojich „synov“, ktorí sa nazývajú kobun očakáva bezpodmienečnú lojálnosť. Ak sa dopustí nejakej chyby, odreže si konček malíčka a pošle ho svojmu ojabunovi ako symbol pokánia.
Aj takéto praktiky sa využívajú pri chybách členov mafie proti pravidlám organizácie. A to je jeden z tých miernejších. V mnohých prípadoch môže byť pochybenie potrestané smrťou. Na záver by som chcel zdôrazniť, že organizovaní zločin je problémom krajín, ktoré som vymenoval. Je to problém celého sveta. Pretože tieto organizácie majú celosvetovú pôsobnosť. A nikto nikdy nevie či s nimi nepríde do kontaktu. I keď to by som určite nikomu neprial.

A to by bolo asi k môjmu priblíženiu zločineckých organizácii všetko.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?