Operačné systémy

Kategorie: (celkem: 853 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. července 2006
  • Zobrazeno: 3896×

Příbuzná témataOperačné systémy

Operačný systém (angl. operating system) je v podstate softvérové vybavenie počítača, ktoré vykonáva základné riadenie všetkých zdrojov počítača a komunikáciu s užívateľom. Je to nenahraditeľné rozhranie pri komunikácii hardvéru a softwéru. Bez operačného systému nie je možné počítač používať, pretože všetky príkazy užívateľa musí najprv spracovať OS. Takisto používajú OS aj všetky programy.

OS je prítomný na pevnom disku počítača a načíta sa do pamäte pri štarte počítača - tomuto procesu sa hovorí bootovanie. Na osobných počítačoch triedy PC je takmer výhradne používaný OS MS DOS , Windows xx alebo OS/2. NA pracovných staniciach sa najčastejšie používajú rôzne varianty operačných systémov UNIX, na počítčoch Apple Macintosh je najčastejšie používaný OS System7.Druhy OS:

MS DOS (Microsoft Disk Operation system)

Operačný systém vyvinutý firmou Microsoft pre počítače kompaktibilné so štandardom IBM PC. Výhodou je dobrá funkčnosť a rýchlosť aj na nevýkonných strojoch, jednoduchosť a predovšetkým obrovské rozšírenie. Neýhody:je textovo orientovaný, čo je pri dnešných vzrastajúcich nárokoch na grafické užívateľské rozhrania už zastaralým riešením. Ďaľšou nevýhodou je nemožnosť prevádzkovania vicerých programov súčasne (multitasking) a to, že nedokáže efektívne pracovať s pamäťou nad 640kB. MS DOS je tvorený jadrom (súbory MSDOS. SYS a IO.SYS) a súborom COMMAND.COM.

Windows 3.x

Nadstavba OS MS-DOS, určená pre komfortnejšie a univerzálnejšie ovládania počítača a aplikácií. Ovládanie Windows je založené na grafickom užívateľskom prostredí (GUI – Graphical User Interface), ovládanom prevažne myšou. Toto je najväčší rozdiel oproti predchádzajúcim verziám OS MS DOS, ktorý vyžadoval zadávanie všetkých povelov z príkazového riadku. Medzi ďaľšie cýhody patrí schopnosť mať spustených viacej aplikácií zároveň, univezálnym ovládaním periférií a využitím maximálneho rozlíšenia a farebnosti, ktoré poskytuje grafická karta a monitor.

Windows 95

Operačný systém firmy Microsoft, nástupca Windows 3.x. Je stále ako jeho predchodcovia MS DOS a Windows 3.x interne 16bitový, ale s možnosťou rýchleho chodu 32bitových programov. Býva na počítačoch nainštalovaný spolu so systémom MS DOS.

Vyznačuje sa najmä úplne novo prepracovaným užívateľským prostredím s cieľom vytvoriť prostredie imitujúce reálny život (pracovná plocha, kôš, zložky, atď.)

OS/2 (Operating System/2)

Operačný systém, začatý ako spoločný projekt firiem IBM a Microsoft pre použitie v osobných počítačoch. Oproti Windows sa až tak nepresadil najmä z dôvodu časového oneskorenia jeho uvedenia na trh a takisto aj kvôlivyšším nárokom na hardvér počítača.

UNIX (Uniplexed Information and Computing System)

Viacužívateľský multiprocesingový systém (je schopný súbežne spracúvať viacero úloh a podúloh). V súčasnosti existuje široká škála implementácií (foriem, podôb) tohto OS. Prínos tohto OS je o.i. v tom, že programy sú v rámci jednotlivých implementácií prenositeľné, lebo sú obvykle programované v programovacom jazyku C.

System 7

Operačný systém, používaný od roku 1991 na počítačoch firmy Apple. Vo svojej dobe to bol zrejme najpokročilejší OS na osobných počítačoch (využíval napr. Plný multitasking).Systémové súbory (system files) - základné súbory, nutné pre štart operčného systému. U počítačov so systémom MS-DOS sa jedná o súbory IO.SYS a MSDOS.SYS. IO.SYS – obsahuje základnú obsluhu vstupno/výstupných operácií u všetkých periférií.

MSDOS.SYS –Dávkové súbory (batch files): je to postupnosť príkazov operačného systému, ktoré sa spustením dávkového súboru začnú vykonávať.Štart operačného systému: (Windows 95)

-najprv BIOS (Basic Input/Output System) pridelí kartám PnP systémové prostriedky-napr.I/O, IRQ, DMA, ROM

-systém si vytvorí hardvérové nastavenie - súčasnú konfiguráciu počítača na základe informácií získaných od BIOSu

-sú prečítané súbory CONFIG.SYS a AUTOEXEC.BAT a vykonané všetky ich príkazy

-nahratie sa statické ovládače (tie pre Windows 3.x). Bývajú uložené v súbore SYSTEM.INI.

-kvôli práci s ovládačmi sa načítajú súbory WIN.COM (nahráva jednotlivé komponenty Windows 95), VMM32.VXD (pracuje s ovládačmi) a SYSTEM.INI (aby sa z neho načítali údaje neobsiahnuté v registroch)

-prepnutie procesora do 32bitového režimu, zo známich dát BIOSu sa vytvorí hardvérový strom (viditeľný v Správcovi zariadenia), načíta pre jeho jednotlivé prvky 32bitové (dynamické) ovládače a vyrieši prípadné konflikty medzi systémovými zdrojmi jednotlivých zariadení

-z disku sa nahrajú do operačnej pamäti zostávajúce komponenty Windows 95:

-jadro Windows (súbory KERNEL32.DLL, KRNL386.EXE)

-grafické rozhranie (súbory GDI.EXE,GDI32.EXE)

-užívateľské rozhranie (súbory USER.EXE, USER32.EXE)

-fonty.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?