Od osobného k národnému, sociálnemu, svetovému a všeľudskému v poézii P. O. Hviezdoslava

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Od osobného k národnému, sociálnemu, svetovému a všeľudskému v poézii P. O. Hviezdoslava

Od osobného k národnému, sociálnemu, svetovému a všeľudskému v poézii P O Hviezdoslava

P. O. Hviezdoslav: Sloboda všetkým sveta národom
(úryvok)

Sloboda všetkým sveta národom!
Či čujete: že všetkým, všetkým, všetkým
bez rozdielu, bez výnimky, narovno!?

Sloboda větkým sveta národom!
To nech je zásadou, čo nevykýva
sa nikdy vášne výchrom z pôdy Zeme,
bo sadená je v skalnej hlbine,
a kým koreňmi lapila sa sŕdc,
nuž úponkami, ako révy zvyčaj,
sa chytila hviezd a ich sa mocne drží!
To nech je zásadou .. nech pravidlom
je zlatopísmenným, je bodom prvým
dnu v starom zákonníku človečenstva!...
Sloboda všetkým sveta národom!
- Ja nehovorím: diadémy zvržte;
ja nehovorím: zborte prestoly ...
lež hovorím, to hovorím - i čujte! -:
kdekoľvek putá - ta ich roztrhajte,
kdekoľvek jarom - zlámte, zdúzgajte!

a) Zhodnoťte ideový a umelecký prínos P. O. Hviezdoslava do
slovenskej literatúry a jeho programové zameranie.
b) Poukážte na tématickú šírku a pestrosť jeho poézie.
c) Vyhľadajte základné básnické prostriedky v ukážke.
d) Charakterizujte syntax posledných piatich veršov úryvku.


a) Pavol Országh Hviezdoslav

- "Paľko Vyšnianovie"
- * Vyšný Kubín; + Dolný Kubín
- štúdiá: advokát(právo): Miškovec; Prešov
- prax: advokát: 20 r. D. Kubín; Námestovo
- necestoval ==> námety z Oravy

Tvorba: 1.Lyrika
- {Básnické prvosienky Jozefa Zbránského}
- 8.cyklov; predstavujú jeho životopis
- Sonety
- 21.

Básní
- úsile: "dostať sa z údolia riek a nárek, ujsť do sveta
fantázie, poézie" ==> k záveru, že nemôže ujsť z
tohto sveta - chápe to; básne: oslava schopnosti
nájsť silu k tomuto pochopeniu ==> OPTIMIZMUS
- vytvára trojednotu ideí dobro, pravda a krása = jeho
životný program
- Letorosty 1
- opakuje tu svoj básnický program:
"čo dávam, dávam z úprimnosti duše"
- prvý krát zaznieva smútok z bezozvennosti jeho poézie
- Letorosty 2 (Čierny rok)
- básne poznačené smútkom (smrť matky, otca, brata); jeho
rodný dom pustne ==> východisko: spomienky na detstvo; v
práci pre národ
- benádej, roztrpčenie, sklamanie ==> hlboká depresia ==>
musí prekonať os.
- OD OSOBNÝCH PROBLÉMOV K PROBLÉMOM SPOLOČENSKÝM ---+
- Letorosty 3 ¦
- viac spol. problémy polemické rozhovory s bohom
vyusťujú do rezignujúcej samoty
- 'jednotlivec môže zhynúť, ale národ musí žiť večne'
- Prechádzky jarom
- Prechádzky letom
- inšpiračným zdrojom je príroda vo svojich mnohorakých
podobách; príroda: sila, čistota, schopnosť regenerácie
- Stesky
- napísal po príchode z Námestova do D. Kubína
- žalostný povzdych nad tým že zostaro - prešla jar i leto
jeho života a nadišla jeho jeseň
- znova smutný z nepochopenia jeho poézie
- štylizuje sa do postavy slovenského prométea
- Dozvuky
- lúči sa so životom
- viera v ľud:
"Ľud sa budí, ľud sa budí"
- Krvavé sonety
- nová tematika: vojna, mier, všeľudské otázky

2.Epika:
- Eposy: Ežo Vlkolinský; Gabor Vlkolinksý

- lyricko-epicko-reflexívna skladba: Hájnikova žena
- opisuje život ľudí na Orave a súžitie s prírodou
- čierno-biela kresba - nie je až tak real.; nechal
vyniknúť morálne vlastnosti ľudu
- Konflikt: realistický; spoločenský, sociálny; riešený
eticky
- Dej: Mišo Čajka sa po svojom otcovi stáva hájnikom po
zvolení st. pána Willániho. M. si privedie peknú
ženu - Hanku -. Prežívajú šťastné chvíle. M. musí
ísť na poľovačku (zorganizoval ml. pán Artuš Will.)
H. - ostáva sama. Príde za ňou A. H. sa bráni a
zabije ho. M. - zoberie vinu na seba. H. k rodičom. Matka je chorá, otec je hrubý ==> h. sa pomätie a
blúdi krajom. Mišo odsúdený. H. príde na súd a
vyjaví pravdu. M. oslobodený. Obaja do hôr. Majú
dieťa. Mišo zachráni st. pána s dcérou ==>
odpustenie st. pána.
- Neskôr autor v básni Dve návštevy dopovie príbeh -
H. sa vyzdravie a žijú šťastne.
- Kompozícia:
- 15. spevov
- rámcovaná pozdravom: apoteóza prírody
- 1.-4.spev: expozícia
1. - lyr. opis prírody
2.-4.

- vlastná epika
- 5.-7.spev: zápletka
- 8.-9.spev: kríza
(Artuš sa zalieča Hanke; nepochodí ==> poľovačka
na odlákanie Miška)
- 9.spev: peripetia
(Hanka zabije Artuša)
- 10.-15.spev: katastrofa
(H. k rodičom - nepochopia - pomiatne sa;
súd - odhalenie; odpustenie starého pána)
- Zbohom: Poďakovanie prírode

- základným stav. prostriedkom je kontrast
- úvahy o šťastí - reflexie
- piesňové vložky
- hutnosť zabezpečená: dejom; vnút. postavami; opisom
- Umelecké prostriedky:
- inverzia slovosledu
- metafora, personifikácia, epiteton
- reč. otázky, zvolacie vety
- eufónia
- slovník: poetizmy (expres. slová); novotvary;
biblické slová.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?