Obstarávanie materiálu, skladovanie a evidencia zásob

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 5563×

Příbuzná témataObstarávanie materiálu, skladovanie a evidencia zásob

Objednávanie materiálu považujeme za problém riadenia. Rozhodovacím problémom pri objednávaní materiálu je určenie časového momentu objednávania - bod objednávky.
Obstarávací čas začína momentom objednania a končí keď materiál je na sklade u nakupujúceho. Na určenie časového momentu objednania vplýva viac faktorov:
* čas spotreby : Dsi
* objednávací čas : d11
* dodávací čas dodávateľa : d12
* prepravný čas : d13
* manipulačný čas príjmu materiálu : d14
* poistný čas : d15
* iné časy : d16
Čas spotreby je obdobie, za ktore sa spotrebuje dodané množstvo materiálu Qi.

Dsi = Qi
qi qi = denná spotreba materiálu

Optimalizácia dodávky => v podnikoch v kotrých zásoby sú stabilné, možno použiť metódu optimalizačného prepočtu výšky objednávky:
Dopt = 2AB
C
Dopt => optimálna výška dodávky
A => spotreba vo fyzikálnych jednotkách za rok
B => N na vybavenie jednej objednávky
C => skladovacie N na fyzikálnu jednotu za rok
Ukazovatele hodnotenia úrovne riadenia zásob:
1) MIERA OBRATU ZÁSOB O = V resp. Do = Z
Z V:d
O => počet obrátok
d => počet dní v sledovanom období
V => výkony
Z => priemerná zásoba v sledovanom období
Do => doba obratu
2) RENTABILITA ZÁSOB - dôležitá zložka aktív RZ = zisk
zásoby

Preprava, príjem, skladovanie a evidencia
a) pri preprave materiálu od dodávateľa musíme rozhodnúť o spôsobe jeho dopravy
b) na prepravu môžeme použiť dopravné prostriedky vlastného podniku, alebo cudzích
prepravocov
c) spôsob prepravy volíme so zreteľom na hospodárnosť a vlastnosti materiálu
d) z príjmov materiálu sa spája kvantitatívna a kvalitatívna kontrola pri jeho preberaní od
prepravcu
e) zásobovacie sklady sú súčasťou skladového hospodárstva
f) hospodárstvo skladovania umožňuje sledovať skladová evidencia
g) poznáme: * vizuálne systémy kontroly
* písomné záznamy
* počítačové systémy riadenia zásob
h) najznámejšie písomné spôsoby vedenia záznamov o zásobách sú:
SKLADOVÉ KARTY: poskytujú záznam o stave zásob, o obrate tovaru a zároveň signalizujú kedy treba tovar objednať.
SKLADOVÉ BLOKY: táto metóda sa uplatňuje vtedy, keď sa jedná o položky zásob s rýchlym obratom a nízkou jednotkovou cenou pri pomerne veľkom počte jednotiek.
SKLADOVÉ LISTY: v obchodných podnikoch, najmä pri tovaroch kde jednotlivé kusy majú vysokú hodnotu.

Na každý kus tovaru sa pripevní skladový lístok, ktorý obsahuje minimálne:
=> nákupnú cenu
=> predajnú cenu
=> dátum nákupu
i) výdajom materiálu do výroby sa končí skladovanie v zásobovacích skladoch.
Tovar nakupujeme od rôznych dodávateľov v rôznych cenách, preto je treba stanoviť cenu pri výdaji zo skladu. Koná sa to dvoma spôsobmi: * FIFO
* obstarávacia cena
OC = suma nákupných cien : počet ks.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?