Obohacovanie slovnej zásoby

Kategorie: Gramatika (celkem: 174 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 4586×

Příbuzná témataObohacovanie slovnej zásoby

Obohacovanie slovnej zásoby

V slovesnej zásobe slovenského jazyka je veľa slov, ktoré majú neslovenský, cudzí pôvod – nazývajú sa prevzaté a cudzie slová.

Mnohé z nich však zdomácneli, takže ich už nepociťujeme ako cudzi. Píšu sa naším pravopisom a používajú sa vo všetkých funkčných štýloch, napríklad autobus, meter, štadión, park, rekreácia.

Niektoré slová sme prevzali v doslovných prekladoch sú to tzv. kalky, napr. zemepis – geografia; konská sila – horse power; a pod.

K cudzím slovám patria aj medzinárodné slová (internacionalizmy), ktoré sa vyskytujú najmä v odborných textoch (distribúcia, emócia, kosínus, synchronický)

Najnázornejšie sa postupnosť udomácňovania cudzích slov prejavuje v pravopise. Napríklad raz sa píše slovo pôvodným pravopisom a raz zdomácneným (speaker – spíker)

Najstaršou a najpočetnejšou skupinou prevzatých slov sú slová so slavným základom gréckeho a latinského základu, napr. gé – zem, bios – život, logos – reč, mikros – malý, mono – jeden, poly – mnoho...

Cudzie slová sa zväčša skloňujú podľa domácich vzorov.

Slovná zásoba sa obohacuje aj
- odvodzovanímä
- skladaním
- skracovaním

Odvodzovanie – odvodené slová sa tvoria zo základných slov; napr. základné – Slovensko, historický, zvučať
odvodené – slovenský, predhistorický, zvuk

Skladanie – pri skladaní slov vzniká nové slovo z dvoch základných slov, napr. rýchloopravňa (rýchla opravňa)

K nepravým zloženým slovám patria tzv. zrazeniny bez spájacej morfémy o. (kníhtlačiareň)

Za zložené pokladáme aj slová, ktoré sa píšu so spojovníkom (česko- slovenský slovník)

Skracovanie – slov.
- Ing., doc., ul., Mudr......
- SOŠ – stredná odborná škola, USA
- TANAP – Tatranský národný park

Osobitnou skupinou sú značky, napr. l – liter
sin – sínus.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?