Obete varujú

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 2099×

Příbuzná témataObete varujú

Celkové štatistiky obetí 2.svetovej vojny uvádzajú viac ako 55 miliónov mŕtvych zo 70 krajín sveta, medzi ktoré patrilo aj Slovensko. Od skončenia 2. svetovej vojny prešlo viac ako polstoročie a dosiaľ a dosiaľ neboli komplexne spracované ľudské obete a straty obyvateľov Slovenska v rokoch 2. svetovej vojny. Do bývalého banskobystrického okresu patrilo 84 obcí, vrátane Brezna a Banskej Bystrice. Po prechode povstalcov do hôr najsilnejší fašistický teror a represálie zavládli na strednom Slovensku, predovšetkým v oblasti Banskej Bystrice. Tu pôsobilo Einsatzkommando 14 (EK – 14) na čele s veľitelom SS-hauptsturmfuhrerom dr. Gregom Heuserom. Hneď po príchode do mesta štáb EK 14 zriadil dôležitý oporný bod. Za veliteľa vymenovali SS – obersturmfuhrera dr. Kurta Georga Herberta Deffnera. Hlavnou úlohou EK – 14 bolo likvidovať protifašistické hnutie a definitívne vyriešiť židovskú otázku. Obdobie 2.svetovej vojny je bolo poznamenané masovými hrobmi, vypálenými obcami, vraždami a deportáciami do koncentračných táborov v obciach Kremnička, Donovaly – Bully, Harmanec, Staré hory, Kalište, Baláže, Podkonice, Hiadeľ, Slovenská Ľupča, Nemecká, Medzibrod, Poniky, Telgárt, Pohronský Bukovec, Ľubietová. V banskobystrickom okrese bolo odkrytých 24 masových hrobov s 1 604 obeťami a vypálených 10 obcí a osád. Rozhodujúca úloha v tomto zločinnom programe pripadla predovšetkým jenotkým Pohotovostných oddielov H bezpečnostnej polície SIPO a bezpečnostnej služby SD za účasti zložiek SS, pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy, oddielov Heimatschutzu i expozitúry Ústredne štátnej bezpečnosti. K najväčším miestam vrážd v okrese patrili Kremnička a Nemecká, kde bolo v roku 1944 – 1945 zavraždených viac ako 1000 ľudí. V Kremničke bolo od 5.11 1944 do 8.3 1945 zavraždených 747 osôb, z nich 478 mužov, 211 žien a 58 detí. Z celkového počtu zavraždených bolo 400 židov. V masových hroboch v Kremničke sa našli aj niekoľkomesačné deti. Po zaplnení protitankových zákopov v Kremničke veliteľ oporného bodu EK 14 v Banskej Bystrici K.H. Deffner spolu s kpt. Vojtechom Košovským, poverencom Hlinkovej gardy pre Pohronskú župu, určili za nové miesto popráv vápennú pec, ktorá sa nachádza 22 km od Banskej Bystrice v Ráztockej doline ( kataster obce Nemecká). Popravy sa uskutočnili v čase od 4.1.1945 do 11.1. 1945 a vyžiadali si okolo 400 obetí. Štatistika ľudských obetí a strát 2.

svetovej vojny v banskobystrickom okrese, vrátane abecedného a menného zoznamu v banskobystrickom okrese uvádza viac ako 7 tisíc mŕtvych. Z nich len 2 323 obetí ( 1 725 mužov, 503 žien a 95 detí) sa podarilo zatiaľ identifikovať. V nekompletnom zozname sú uvedení aj príslušníci 1. čs. armády na Slovensku, príslušníci rumunských oslobodzovacích jednotiek, nemeckej armády, poľskej armády, maďarskej a juhoslovanskej armády, francúzski vojaci , vojaci sovietskej armády, ďalej partizáni, ilegálni pracovníci, civilné obyvateľstvo, rasovo prenasledovaní občania a príslušníci anglo – americkej vojenskej misie na Slovensku. Pramenným materiálom pri zostavovaní menného zoznamu boli zápisnice vyšetrovacích a exhumačných komisií, zápisy miestnych okresných a krajských staníc Národnej bezpečnosti, dokumenty ONV v Banskej Bystrici rokov 1945 – 1960, dokumenty z Národného súdu z r.1947, dokumenty Ústredne štátnej bezpečnosti v Bratislave, matričné zápisy, kroniky obcí a iný dostupný dokumentárny materiál. Miesto: Múzeum SNP Banská Bystrica
Autor scenára: Mgr. Katarína Kováčová.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?