Občianska náuka Spoločenské normy

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 2249×

Příbuzná témataObčianska náuka Spoločenské normy

Spoločenské normy-sú pravidlá, kt. stanovujú ako sa majú určité subjekty za určitých okolností a podmienok,a aká sankcia ich postihne, ak sa tak nebudú správať.(morálne,estetické,náboženské normy). právo sa od normatívnych syst. odlišuje->1. monizmom-jediný právny poriadok-v spol. platí jediný právny systém pre celú spoločnosť.2.spätosť so štátom-opiera sa o jeho donucovaciu moc.3.zvláštna forma-kt. ustanoví alebo uzná štát ,má podobu zákona, vyhlášky. SYSTÉM PRÁVA platné právo -tvoria platné právne normy(zákony,nariadenia..).Sú obsiahnuté v zákl právn. predpisoch.právna norma-je platná ak.1.sa pri jej tvorbe zach. všetky predpísané naležitosti.2.ju vydal oprávnený orgán. 3.vzhlásená. Pôsobnosť právnej normy:1.osobná.2.miestna.3.časová.odvetvia práva: verejné, súkromné1.štátne právo -vzťahy medzi štátom a subjektom 2. občianske pr. – občan-obč.zákonník 3.rodinné pr.- manželia, deti a rodič; 4. obchodné právo – podnikateľ a organiz.;5.pracovné pr. – zamestnanec a zamestnáv.; 6. sociálne pr.;7.správne právo ústava SR – bola prijatá 1.9.1992 a do platnosti vstupila 1.1.1993. Vyjadruje ideu štátu,jeho zákl. zmysel a poslanie.(9 hláv a 156 čl.) Prvá hlava – charakt. SR ako zvrchovaný, demokrat, právny štát. Druhá hlava – pojednáva zákl. práva a slobody. Samostatný oddiel venovaný právnym zárukám ľudských práv a ich súdnej ochrany;Tretia hlava- správne právo je odvetvie sústredenéna štátnu správu verejných vecí:doprava, školstvo, zdravotníctvo...

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?