Norimberský proces

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 11049×

Příbuzná témataNorimberský proces


20.oktobra 1945 priviezli obžalovaných nacistických vodcov do Norimbergu.Počas mesiaca,ktorý uplynul od začiatku procesu boli podrobení testom inteligencie,testom osobnosti a Rorschachovým testom s atramentovými machulami.
Tu bola použitá Wechslerová-Bellavueová metoda,pričom boli korigované časti podmienené rozdielmy v kultúre.Testy boli určené pre meranie akademického vzdelania a umožňovali porovnanie kvocientu inteligencie u ludí tak odlišného veku,lebo nepredpokladali konštantnú úroveň vedomostí počas celého veku dospelosti.Tu uvádzam ich výsledky:
Hjalmar Schacht-143,Arthur Seyss-Inquart -141,Hermann W.Goering-138,Karl Doenitz-138,Franz von Papen-134,Erich Raeder-134,Hans Frank-130,Hans Fritsche-130,Baldur von Schirach-130,Joachim von Ribbentrop-129,Wilhelm Keitel-129,Albert Speer-128,Alfred Jodl-127,H.Alfred von Rosenberg-127,Constantin von Neurath-125,Walther Funk-124,Wilhelm Frick-124,Rudolf Hess-120*,Frity Sauckel-118,Ernst Kaltenbrunner-113,Julius Streicher-103.
*-Test Rudolfa Hessa sa zopakoval kôli jeho strate pamäti a výsledky boli teda mierne skreslené.

Proces sa yačal dňa 20.novembra 1945 a trval desať mesiacov.Rozsudok vyhlásili dňa 30.septembra a 1.oktobra 1946.Tri výroky boli oslobodzujúce,sedem trestov odňatí slobody na rozličný čas(tieto však boli neskôr skrátené).Jedenaásť bolo rozsudkov smrti,ktoré boli vykonané 16.oktobra 1946.Martin Bormann bol súdený in absentia.Najvzšší nacisti boli väznení vo väznici Spandau až do roku 1966 do kedy postupne všetkých prepustili včetne Raedera a Funka ,ktorí boli odsúdení na doživotie.Vo väzbe ostal len Rudolf Hess.

Podla charty súdili obžalovaných rozsudkom Medzinárodného vojenského tribunálu.Tento bol zložený zo štyroch sudcov:Donedieu de Vabres/FRA/,Biddle/USA/,sir Geoffrey Lawrence/GB/ a nakoniec Nikitčenko/rusko/.
Každý sodca mal svojho náhradníka:Parker/USA/,Falco/FRA/,Birkett/GB/ a napokon Volčkov/rus./Hlavnými žalobcami boli"Jackson(jeho pôvodné meno bolo Jakobson a mal židovský pôvod)/USA/,Shawcross/UK/,de Menthon,neskôr Champentier de Ribes/FRA/,Rudenko/r./.Veliteľ súdneho paláca bol plukovník B.C.Andrus.Súdnymi psychologmi boli G.M.Gilbert,major Kelley a Goldensohn.Dvaja zo zastupujúcich sudcov boli židia a na procese zastupovali židovské záujmy,tak isto ako jeden z hlavných sudcov.Zo žalobcov nebol nikto žid.

Obžalobu pôvodne vypracovali pre 24 obžalovaných politických,ideologických,hospodárskych a vojenských vodcov.Na súd sa nedostavil Martin Bormann,Gustav Krupp von Bohlen und Halbach sa tak isto nedostavil zo zdravotných dôvodov.Robert Ley spáchal v cele radšej samovraždu ,ako by sa mal nechať súdiť.Preto pred tribunálom zasadalo len 21 obžalovaných.

Obžaloba uvádzala štyri skupiny zločinov:1.spoločný plán "sprisahania"-teda prevzatie moci nad nemeckom a obnovu ríše.2.zločiny proti mieru-teda odstúpenie od medzinárodných dohôd ,zmlúv a záruk a vyhlásenie vojny.3.Vojnové zločiny.
4.zločiny proti ľudskosti.-teda likvidácia nežiadúcich osôb.Niektorých obžalovaných stíhali zo všetkých bodov obžaloby-Keitel,Jodl,Rosenberg,von Ribbentrop,Goering.
Iných z jednoho,dvoch ,alebo troch bodov.Dodnes sa však právnici dohadujú o legitimite tohto procesu,pretože už samotný zoznam obvinení je z právneho hladiska problematický odhliadnuc od nespochybniteľného faktu,že celý proces bol viac-menej len politická propaganda.!"Postaviť najvyššých predstaviteľov suverénneho štátu pred cudzí tribunál,to je bezočivosť nevýdaná v dejnách."(Hermann Wilhelm Goering)

Norimberský tribunál zasadal v budove justičného paláca na Furtherstrasse v Norimbergu v južnom Nemecku.Súd prebiehal v miestnosti č.600.Sieň mala štyri vysoké okná,ktoré sa počas premietania zastierali.Kazetový strop bol z masívneho dubového dreva tak istao ako drevené steny a steny z tmavozeleného mramoru.Do siene sa vchádzalo hlavným vchodom a vchodom od výťahu,ktorým na každom pojednávaní privádzali 21 obžalovaných.Výťahy viedli do podzemného komplexu miestností kde boli internovaní nacistickí vodcovia, síce s nárokom na všetky služby od holiča až po upratovačky,avšak len s možnosťou vychádzky do dvora jediný krát denne.Nad nimi boli cely pre svedkov a vypočúvané osoby.Pri každej z nich stál strážca 24 hodín denne.

V súdnej sieni sprava sedel súd,z kraja sekretárky a pod nimi stenografky.Vlľavo sedeli obhajcovia na čele s Ottom Kranzbuhlerom.Za nimi boli dve lavice pre obžalovaných,ktorí tu sedeli približne v tomto poradí-dolný rad zľava:Goering,von Ribbentrop,Hess,Keitel,Kaltenbruner,Rosenberg,Frank,Streicher,Frick,Funk,Schacht.
Za nimi horný rad zľava:Doenitz,Raeder,von Schirach,Sauckel,Jodl,von Papen,Seyss-Inquart,Speer,Fritsche,von Neurath.Vedľa obžalovaných sedeli prekladatelia a oproti nim svedkovia.Opodiaľ sedeli žalobci na čele s Lawrenceom,ktorý predsedal súdu.Za tribunálom bolo premietacie plátno ,kde čas od času ukazovali propagandistické filmy.Na galérii boli hostia a za nimi novinári.
Súd sa zišiel na 403 zasadaniach.Bolo predvolaných 195 svedkov.Obžaloba predložila 2630 dokumentov,obhajoba o sedemdesiat viac, teda 2700.Zapísalo sa 5 milionov listov papiera,na ktorom vyšiel oficiálny stenografický zápis.Protokol mal 16 000 strán.

Obvyklý zasadací poriadok v jedálni(v prvých mesiacoch ešte nebol celkom ustálený):
1)"Jedáleň mladších":Albert Speer,Baldur von Schirach,Hans Fritsche,Walther Funk
2)"Jedáleň starších":Franz von Papen,Constantin von Neurath,Hjalmar Schacht,Karl Doenitz
3):Hans Frank,Arthur Seyss-Inquart,Wilhelm Keitel,Fritz Sauckel
4):Erich Raeder,Julius Streicher,Rudolf Hess,Joachim von Ribbentrop
5)"Fanatickí nacisti":Alfred Jodl,Wilhelm Frick,H.Alfred von Rosenberg,Ernst Kaltenbrunner.
6)"Veliteľský stôl":Hermann W.Goering(letecké eso prvej svetovej vojny(Jasta 27,11), druhý muž ríše a nacista č.1 medzi obžalovanými´ musel jedávať pod osobitným dozorom).

Niektoré výroky a reakcie na nepriateľskú propagandu v tlači:
"Zem sa točí a raz budú stoly obrátené."-Goering
"Lutujem,že sa miešajú oprávnené obvinenia s politickou propagandou."-Jodl
"Posledné dejstvo tragédie druhej svetovej vojny."-Seyss-Inquart
"Pre vojaka je rozkaz rozkazom."-Keitel
"Celá obžaloba spočíva na predpoklade vymyslenej konšpirácie."-Frick
"Necítim sa vynný zo žiadnych vojnových zločinov,konal som iba svoju povionnosť."-Kaltenbrunner
"Tento proces bude o 15 rokov hanbou."-Goering
"A predsa verím,že sa nemecký národ vzchopí...nemožno ho zdeptať...ktovie,možno práve v túto hodinu sa rodí človek,čo zmyje hanbu môjho národa a obnoví jeho moc a slávu...ani trochu ma nezaujíma čo hovoria ľudia TERAZ,ja viem čo hovorili ked bola strana na vrchole...zachovávam vernosť v dobrých časoch práve tak ako v zlých(na otázku,či zostáva verný Fuhrerovi aj po porážke)...myslíte si ,že sa nemci stali čo len o kvapku menej nacionalistickí...nacistická strana je zakázaná,nejdu však k soc.demokratom,alebo komunistom...tak sa na chvíľu ukryli do kutane kňazov...-Goering.(zo záverečného slova pred rozsudkom).


-"Výťaz bude vždy sudcom a porazený vždy obžalovaným."-.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?