Nižšie rastliny (Protobionta)

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 9059×

Příbuzná témataNižšie rastliny (Protobionta)

Eukaryotické sú prevažne autotrofné rastliny, ktoré majú v tylakoidoch chloroplastov okrem chlorofylu a ešte niektorý ďalší druh chlorofylu: b, c, d. Telo nižších rastlín tvorí jednobunková alebo mnohobunková stielka; v stielke nikdy nie sú cievne zväzky. Podľa prítomnej dvojice chlorofylov rozoznávame:

1. "červenú vývojovú vetvu" s chlorofylmi a, d; jediné oddelenie: Červené riasy (Rhodophyta);
2. "hnedú vývojovú vetvu" s chlorofylmi a, c; 4 oddelenia, z ktorých najdôležitejšie sú: chromofyty (Chromophyta);
3. "zelenú vývojovú vetvu" s chlorofylom a, b; 2 oddelenia červenoočká (Euglenophyta); zelené riasy (chlorofyty) (Chlorophyta).

Medzi nižšie rastliny sa pôvodne zatrieďovali len autotrofné eukaryotické organizmy a nazývali sa riasy (Algae). Podľa najnovších štúdií sa medzi nižšie rastliny zaraďujú aj niektoré heterotrofné organizmy, napr. trieda oomycéty (Oomycetes).

Fylogenetický vývoj stielky:
Najjdenoduchšiu stielku má napríklad chlamydomoáda. Druhy tohto rodu sú bežne rozšírené v sladkých vodách, od najčistejších až po veľmi znečistené a vo vlhkej pôde. Bunka má celulózovú bunkovú stenu. Aktívne sa pohybuje pomocou dvoch rovnako dlhých bičíkov (pri pohybe sú pred vlastnou bunkou). V blízkosti bazálneho telieska bičíkov sú dve pulzujúce vakuoly, ktoré sa v krátkych intervaloch napĺňajú a navonok vyprázdňujú. Stigma, červená očná škvrna, organela, ktorá vníma svetelné podráždenie, leží na chloroplaste. V bunke je jeden alebo viac chloroplastov. Bunka chlamydomonády je príkladom bičíkatého vývojového stupňa stielky: organizmy majú celulózovú bunkovú stenu alebo sú aj nahé, jeden alebo aj viac bičíkov, ktoré zabezpečujú pohyb v prostredí.
Na vyššom stupni sú druhy rodu chlorela. Bunky sa vyskytujú jednotlivo v planktóne a v pobrežných vodách, na vlhkých miestach a v pôde. V bunkách je často pyrenoid (bielkovinové teliesko obalené škrobom), prípadne olejové kvapôčky a nepulzujúce vakuoly. Vývojový stupeň, ktorý dosiahla chlorela, nazývame kokálny: stielku tvorí nepohyblivá bunka, ktorá má bunkovú stenu, bunka neobsahuje pulzujúce vakuoly, nemá ani stigmu. Bunky vlákna drobnozrnka sú rovnocenné, rozdielna je len bazálna bunka, ktorou vlákno prirastá na podklad. Druhy rodu drobnozrnko a kaderavka dosiahli vláknitý vývojový stupeň stielky: stielka má tvar rozkonáreného vlákna zloženého z jedného alebo viacerých radov buniek, prípadne aj z niekoľkých vrstiev buniek.

Viacjadrové bunky, ako napríklad žabí vlas, sú všeobecným znakom rúrkovitého vývojového stupňa stielky: stielka má tvar veľkých vláknitých alebo guľovitých útvarov. Stielka žabieho vlasu patrí do príbuzného vývojového radu: rastlina je mnohobunková, vláknitá, bunky sú viacjadrové.
Chary majú pletivové stielky: stielka sa skladá zo súborov odlišných buniek, ktoré majú aj rozdielnu fyziologickú funkciu. Rovnakými vývojovými stupňami stielky prechádzali aj iné triedy rias z iných vývojových vetiev.
Vývojová vetva - organizmy sa zaraďujú v takom poradí, v akom sa postupne vyvýjali.
Vývojový stupeň - skupina organizmov, ktoré patria do paralelných vývojových vetiev a ktoré v určitom znaku alebo skupine znakov dosiahli rovnakú úroveň.
V nižších vývojových stupňoch si všetky bunky stielky zachovali schopnosť deliť sa. V pletivových stielkach sa bunky rozlíšili na delivé a na bunky, ktoré túto schopnosť nemajú (trváce pletivá). Rast sa zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom jednej koncovej bunky rastového vrcholu.
Chlorofyly a a b nachádzajúce sa v "zelenej vývojovej vetve" sa vyskytujú aj v podríši vyššie rastliny. To dokazuje ich vývojový vzťah. K "zelenej vývojovej vetve" patria aj červenoočká, ktoré ustrnuli na bičíkatom vývojovom stupni stielky. Naproti tomu do oddelenia zelené rastliny patrí veľa druhov, ktorým sa vyvinuli aj pletivové stielky. Vyššie rastliny sa z nich vyvinuli pri prechode na suchú zem. Zmena životného prostredia bola nevyhnutne spojená s rozsiahlou prestavbou pôvodnej stielky, predovšetkým s vývojom sústavy vodivých pletív (cievnych zväzkov), ktoré umožnili rozvádzanie živín.

Oddelenie: Červené riasy
Chlorofyly a, d prekrývajú rovnaké farbivá (fykocyanín, fykoeritín), ako majú sinice. Okrem iných znakov (napríklad tvar tylakoidov) to dokazuje ich vývojový vzťah. U červených rias vzniká pri fotosyntéze látka odlišná od škrobu. Vývojová vetva má iba vláknité a pletivové stielky. Červené riasy žijú prevažne v moriach. Červené farbivo umožňuje pre fotosyntézu využiť aj krátkovlnné žiarenie, ktoré už chlorofyl nemôže zachytiť a táto vlastnosť umožňuje červeným riasam život vo väčších hĺbkach (až do 200m).

Oddelenie: Chromofyty
Chlorofyly a, c v rozličnej miere prekrýva hnedé farbivo (fukoxantín). Má podobný význam ako fykocyanín a fykoerytrín červených rias. Nie je však také účinné, preto najmä chaluhy sa nevyskytujú v moriach do takých hĺbok ako červené riasy. Produktom fotosyntézy u chromofytov v každej tiede je rozdielna látka. Bunka zástupcov meňavkovitého vývojového stupňa stielky nemá bunkovú stenu a utvára si výbežky nazývané panôžky.

Pomocou nich sa bunka jednak premiestňuje, jednak pohlcuje potravu (baktérie, riasy). Niektoré druhy žltohnedých rias sa živia heterotrofne. Žltohnedé riasy tvoria významnú zložku jarného a jesenného fytoplanktónu.
Vo vývojovej vetve rozsievok bičíkatých vývojový stupeň stielky nie je zastúpený. Rozsievky ustrnuli na kokálnom vývojovom stupni stielky a utvorili také tvary rastlinnej bunky, s akými sa inde nestretneme. Bunková stena rozsievok je prestúpená oxidom kremičitým. Nazývame ju schránka. Tvoria ju dve časti, ktoré do seba zapadajú ako dno a veko škatuľky. Rozsievky, ktoré majú v smere pozdĺžnej osi na schránke štrbinu (rafé), sa aktívne pohybujú v smere štrbiny. Pohyb bunky podmieňuje prúdenie cytoplazmy v pozdĺžnej štrbine. Pohybom cytoplazmy nastáva trenie o vodné prostredie, a tým sa rozsievka dostane do pohybu; prúdenie cytoplazmy v pozdĺžnej štrbine môžeme porovnať s pásom, ktorým sa pohybuje pásové vozidlo.

Oddelenie: Červenoočká
Tylakoidy chloroplastov obsahujú chlorofyly a, b. Druhy z oddelenia zelené riasy - rovnako ako vyššie rastliny - utvárajú pri fotosyntéze škrob. Červenoočká utvárajú pri fotosyntéze látku podobnú škrobu. Kým červenoočká vo vývoji ostali na bičíkatom vývojovom stupni stielky, v oddelení zelené riasy sa vyvinuli takmer všetky vývojové stupne stielky. Medzi najrozšírenejšie druhy patrí červenoočko štíhle. Jeho telo pokrýva peikula (spevnená plazmatická membrána). V prednej časti tela je preliačina s 1 - 2 bičíkmi. Do preliačiny sa vyprázdňujú pulzujúce vakuoly. Neďaleko je uložená stigma. Bunky červenoočiek obsahujú chloroplasty, existujú však aj druhy, ktoré ich neobsahujú. Druhy s chloroplastmi, napríklad červenoočko štíhle, v tmavom prostredí, v ktorom je organický zdroj dusíka, strácajú farbivá nevyhnutné na fotosyntézu a vyživujú sa heterotrofne. Rozmnožujú sa pozdĺžnym delením bunky, ktorému predchádza miotické delenie jadra bunky.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?