Nízke Tatry

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 2792×

Příbuzná témataNízke Tatry

Poloha Masív Nízkych Tatier je po Vysokých Tatrách najvýznamnejším geografickým celkom Slovenska. Tiahne sa v smere zo západu na sever v dĺžke 80 km. Ležia takmer uprostred Slovenska. Na sever od Nízkych Tatier je Podtatranská kotlina, na juhu Horehronské podolie. Od Veľkej Fatry ich delí dolina Revúcej. Prírodné Majú podobnú geologickú stavbu ako iné kryštalicko - druhohorné
pomery pohoria Vnútorných Západných Karpát. V centrálnej časti masívu sa nachádza kryštalické jadro zastúpené prvohornými výlevnými a premenenými horninami. Prevládajú rôzne typy granitov a granodioritov prašivského a ďumbierskeho typu, menšie útvary tvoria kryštalické bridlice (ruly, fylity, amfibolity). Fauna Živočíšna ríša v Nízkych Tatrách je zastúpená takmer všetkými západokarpatskými horskými a vysokohorskými druhmi. V lesoch žije veľké množstvo poľovnej zveri. Zastúpená je jelenia, diviačia a srnčia. Zo šeliem tu žijú kuny, lasica, rys ostrovid, líška obyčajná, vlk obyčajný, v okrajových častiach pohoria mačka divá. Žije tu aj naša najväčšia šelma medveď hnedý. V alpínskom pásme sú to vysokohorské živočíchy ako hrabáč tatranský. Z vtáctva sú tu zastúpení včelár obyčajný, orol skalný, sokol sťahovavý, tetrov obyčajný, kuvičok vrabčí, pôtik kapcavý, dubník trojprstý a murárik červenokrídly.

Flóra Dominujúcim rastlinným spoločenstvom je les. Sú to prevažne zmiešané lesy s bukom lesným, jedľou bielou a smrekom obyčajným. Prevládajú v západnej a južnej časti. Vo vyšších polohách sa nachádzajú smrekové lesy. Na vápenatom podloží rastie cyklamén fatranský, horcokvet Clusiov, astra alpínska a plesnivec alpínsky. Na pasienkach a lúkach nachádzame nevädze, zvončeky, zákonom chránenú ľaliu cibuľkonosnú, veternicu narcisokvetú a šafran spišský. Od výšky 1500 m n. m. začína pásmo kosodreviny. V tejto oblasti možno vidieť horec bodkovaný, poniklec biely, dryádku osemlupienkovú alebo endemický klinček lesklý. V alpínskom pásme nájdeme kamzičník chlpatý, prvosienku najmenšiu, všivec praslenatý či zvonček alpínsky. K veľmi vzácnym rastlinám patria kučeravec čiarkovitý, lomikameň pozmenený, skalienka ležatá i jazyčník sibírsky.

K významným krasovým útvarom patria Demänovská a Dobšinská ľadová jaskyňa.
Dobšinská ľadová jaskyňa je chránený prírodný výtvor, ktorý zdobia rozmanité útvary rozličnej veľkosti a hrúbky.

Zaľadnené podzemné časti majú svetový prírodný význam.
Ďalšími významnými miestami sú vrchy Ďumbier a Chopok. Z rekreačných stredísk sú to Mýto pod Ďumbierom, Tále, Bystrá a Krpáčov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?