Niccollo Machiavelli Vladár

Kategorie: Slohy (celkem: 413 referátů a seminárek)Niccollo Machiavelli Vladár

Pokiaľ chceme interpretovať dielo Machiavelliho, musíme vychádzať z obdobia v ktorom Machiavelli žil. Mali by sme ho postaviť do pozície renesančného mysliteľa a predstaviteľa humanizmu. Ak z tohto pohľadu analyzujeme jeho dielo Vladár, neujde našej pozornosti Machiavelliho skvelé pochopenie mocenského zápasu, jeho schopnosť tento zápas realisticky zachytiť, podobne ako jeho vymedzenie skúmaného fenoménu, kde vychádza z postoja,že každý človek je mocichtivý a hriešny.Prostredníctvom Vladára sa snaží dať Machiavelli do rúk Lorenzovi Medicejskému spis,vďaka ktorému by mal možnosť ovládnuť pravidlá moci.Chcel dať Lorenzovi Medicejskému silu a vedomosti, ktorými by ovládol a zjednotil celé Taliansko.Tento spis je vlastne niečím ako učebnicou o fungovaní moci. Ak sa na túto knihu pozrieme z tohto pohľadu /nebudeme sa pozerať na ňu z filozofického,psychologického, alebo iného vedeckého pohľadu/, ide podľa mňa o dokonalú učebnicu. Machiavelli sa nesnaží o vytvorenie názorovej slobody a plurality. Jeho zjednotenie Talianska nemalo za cieľ vytvoriť názorovú pluralitu a slobodu, k tomuto zjednoteniu využil svoju znalosť fungovania moci. Chcel slúžiť Lorenzovi Medicejskému tým, že mu objasnil zákony moci. V celom diele nie je ani náznak liberalismu, pokiaľ prehliadneme opis liberalismu ako sily, ktorú musí vedieť vládca buď využiť, alebo potlačiť.Ako som už spomenul Machiavelli sa snaží týmto dielom vysvetliť fungovanie moci.Jej fungovanie potom očisťuje od náboženských a mravných hodnôt, pretože prichádza na to, že moc sa riadi len a len logikou. Určite sa môžeme pokúsiť odsúdiť toto Machiavelliho dielo ako nemorálne, ale jeho logický a analitcký postup je absolútne nevyhnutný. Dnes sa objavuje podobný prístup, ako opisuje vo svojom diele Machiavelli,aj v oblasti public relations a marketingu a nikto tento prístup nepovažuje za nemorálny. Pretože dnes je viac ako jasné, že to tak musí byť.Rovnako tak ako je jasné pre Machiavelliho, že vladár musí byť v prvom rade silný, až potom prichádzajú na rad jeho cnosti. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?