Nezaradené

Kategorie: Nezaradené

Vypisuji Nezaradené – referáty č. 440–460 z celkem 2976.

NázevPřidánoPřečteno
Chémia Periodická sústava prvkov 12. března 2007 6563 x
Chémia Prvky IV.A skupiny 12. března 2007 2733 x
Chémia Redoxné reakcie 06. února 2007 4979 x
Chémia Rozdelenie chémie podľa chemického deja 12. března 2007 1663 x
Chémia Síra a jej zlúčeniny 01. července 2007 17614 x
Chémia Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK) 07. dubna 2007 4590 x
Chémia Stanovenie chloridov argentometrickou titráciou 01. července 2007 2275 x
Chémia Stanovenie CHSK pomocou Cr 01. července 2007 2562 x
Chémia Stanovenie neutralizačných kapacít 07. dubna 2007 1814 x
Chémia Stanovenie síranov gravimetricky 01. července 2007 2522 x
Chémia Stavba atómu a výstavba elektrónového obalu 12. března 2007 3233 x
Chémia Titrácia 12. března 2007 2145 x
Chémia Učivo 8. ročníka 01. července 2007 7858 x
Chémia Uhlík, kremík 05. července 2007 4351 x
Chémia V.A skupina a zlúčeniny prvkov V.A skupiny 01. července 2007 3181 x
Chémia VII.A skupina - halogény 01. července 2007 4299 x
Chémia Vlastnosti HNO3 07. dubna 2007 3836 x
Chémia Výpočty chemických rovníc 12. března 2007 12822 x
Chémia Výpočty na prípravu roztokov 12. března 2007 23792 x
Chémia Zistovanie zásaditosti vody 12. března 2007 2166 x

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148