Nepolárna väzba a polárna väzba

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 15. října 2005
  • Zobrazeno: 11524×

Příbuzná témataNepolárna väzba a polárna väzba

Keďže v molekulách H2,Cl2 a HCl je toľko protónov koľko elektrónov, mohlo by sa zdať, že elektróny chemickej väzby patria obidvom jadrám zlúčených atómov rovnako.Experimentálne sa to potvrdilo v molekuleH2 aj Cl2,ale nie v molekule HCl.

* Ak elektróny chemickej väzby patria obidvom jadrám zlúčených atómov rovnako,chemická väzba je nepolárna [napr.vH2 a Cl2].

* Ak elektróny chemickej väzby nepatria obidvom jadrám zlúčených atómov rovnako,chemická väzba je polárna[napr.HCl].

Či bude chemická väzba polárna alebo nepolárna,to závisí od sily,ktorou atómy priťahujú elektróny chemickej väzby.Ak je táto sila pri obidvoch atómoch rovnaká,chemická väzba je nepolárna.Ak nie je rovnaká,chemická väzba je polárna.Väzba je tým polárnejšia,čím sú jej elektróny viac priťahované jedným zo zlúčených atómov.Silu,akou atóm priťahuje elektróny chemickej väzby,číselne vyjadruje elektronegativita atómu.

* Ak je rozdiel elektronegativít zlúčených atómov 0až 0,4,chemická väzba je nepolárna,napr.vH2,F2,Cl2.

* Ak je rozdiel elektronegativít zlúčených atómov 0,4 až 1,7,chemická väzba je málo polárna,napr.v HCl,H2O,NH3.

* Ak je rozdiel elektronegativít zlúčených atómov väčší ako 1,7,chemická väzba je iónová väzba,napr.v LiF,NaCl,KBr.Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?