Nenasycené uhlovodíky

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 7477×

Příbuzná témataNenasycené uhlovodíky

1.

1.1 alkeny – nenasycené uhlovodíky, které mají ve svých molekulách jednu dvojnou vazbu C=C
CnH2n

1.2 alkyny - nenasycené uhlovodíky, které mají ve svých molekulách jednu trojnou vazbu CşC
CnH2n-2

1.3 alkadieny - nenasycené uhlovodíky, které mají ve svých molekulách dvě dvojné vazby C=C
CnH2n-2
Shodný vzorec s alkyny – jsou navzájem izomerní2. ethylen: acetylen: molekula lineární- a=180o
H: 1s□ H: 1s□
H: 1s□
C*: |He| 2s□ 2p□□□
C*: |He| 2s□ 2p□□□ C*: |He| 2s□ 2p□□□
C*: |He| 2s□ 2p□□□
H: 1s□
H: 1s□
H: 1s□


3. H3C CH3 H3C H
C=C C=C
H H H CH3

cis-but-2-en trans-but-2-en

Geometrické izomery mají stejný sumární vzorec,ale jiný prostorový tvar. Liší se polohou substituentů vázaných na C spojené dvojnou vazbou a rozdílnými fyzikálními vlastnostmi (tt).


4.

5.
5.1 katalytická hydrogenace ethylenu

CH2=CH2 + H2 CH3-CH3 ethan

5.2 bromace ethylenu AdE

CH2=CH2 + Br2 HC-CH 1,2-dibromethan

Br Br

5.3 adice HCl na propylenu AdE

CH2=CH + HCl H3C-CH-CH3 2-chlorpropan

CH3 Cl

5.4 polymerace ethylenu

n CH2=CH2 [-CH2-CH2-]n PE – polyethylen

5.5 hydratace ethynu

CH≡CH + H2O CH2=CHOH CH3CHO

5.6 příprava acetylenu
CaO + 3C CaC2 + CO CaC2 + 2H2O C2H2 + Ca(OH)2


6.

6.1 ethylen - CH2=CH2 – lehký, bezbarvý plyn nasládlé chuti; na vzduchu je výbušný; hybridizace sp2, 5 d vazeb a vlivem p vazeb není možná volná rotace - p je příčinou větší reaktivity alkenů než alkanů; získává se při zpracování ropy; použití při výrobě ethanolu, acetaldehydu,…

6.2 propylen - CH2=CHCH3 – plyn, získává se při zpracování ropy a použití při výrobě kumenu, acetonu,…

6.3 1,3-butadien – CH2=CH-CH-CH2 – plyn, polymeruje buď samostatně nebo s jinými sloučeninami (styrenem), použití při výrobě syntetického kaučuku

CH3

6.4 izopren = 2methylbut-1,3-dien – CH2=C-CH=CH2 – stavební jednotka všech izoprenoidů (terpenů, steroidů), výr. kaučuku

6.5 acethylen - CHşCH – bezbarvý plyn bez zápachu, na vzduchu výbušný, použití při autogenním sváření a při výrobě organických sloučenin ( acetaldehyd, vinylchlorid)

6.6 vinylacethylen = but-1-en-3-yn – H2C=CH-CşCH – plyn používaný při výrobě kaučuku


7. PE – vzniká tlakovou polymerací ethylenu za pomocí Zieglerových katalyzátorů (trialkylhliníků, chloridů titanu); výroba lahví, hadic, potrubí, mikrotenu,…
[-CH2-CH-]n

H

PVC – za tepla dobře tvarovatelný plast; neměkčený = Novodur – instalační materiál x měkčený = Novoplast – fólie, hračky, podlahové krytiny; kopolymerací s vinylacetátem – výroba gramofonových desek
[-CH2-CH-]n

Cl.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?