Nemecká, nórska, poľská a maďarská realistická literatúra

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Nemecká, nórska, poľská a maďarská realistická literatúra

Nemecká realistická literatúra

Gerhart Hauptmann (1862 - 1946)
- inklinoval k naturalizmu
o Bobrí kožuch - komédia, rôzne vrstvy pruskej spoločnosti
o novela Apoštol, román Emanuel Quint, blázon v Kristu - túžba prostých ľudí po plnšom náboženskom živote
o dráma: Ifigénia v Aulide, Elektra - z antickej histórie
- r. 1912 mu udelili Nobelovu cenu

Gottfried Keller (1819 - 90)
- po nemecky píšuci básnik a prozaik, kt. opísal švajčiarsku prírodu a život ľudu
o novely: Romeo a Júlia na dedine, Šaty robia človeka - kritizoval lakomstvo, lenivosť a ziskuchtivosť
o Martin Salander - román, napísaný na sklonku života, vidina moci a zisku ničí ideály človeka

Nórska realistická literatúra
Henrik Ibsen (1828 - 1906)
- väčšia časť života v zahraničí, ale pritom nezabúdal na svoju vlasť
- dráma:
o Peer Gynt - veršovaná dráma, prelínanie sna a skutočnosti
o Nora - boj za emancipáciu žien
o Staviteľ Solness - zobrazenie disharmonického vzťahu 2 generácií

Bjornstjerne Bjornson (1832 - 1910)
- kronikár nórskeho života, spisovateľ a publicista
- ako novinár nekompromisne obhajoval utláčané národy
- r. 1907 vystúpil na mierovom kongrese v Mníchove proti pomaďarčovaniu Slovákov
- hlásal rovnoprávnosť žien (div. hra Rukavička) a statočnosť v podnikaní i v žurnalistike
o poviedky: Veselý chlapec, Rybárča - z dedinského prostredia, nadviazal na tradíciu ľudových rozprávok
o báseň Áno, milujeme túto krajinu (1859) sa stala nórskou štátnou hymnou
- r. 1903 dostal za celoživotnú tvorbu Nobelovu cenu

Poľská realistická literatúra
Boleslaw Prus (1847 - 1912)
- zaslúžil sa o rozvoj moderného poľského románu
o Bábka - epopeja, rozkvet a úpadok meštianstva
o Faraón - hist. román z čias Ramzesa XIII.

Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916)
- r. 1905 mu bola udelená Nobelova cena
- trilógia:
o Ohňom a mečom
o Potopa
o Pán Wolodyjowski
- história Poľska 17. st.

Quo vadis?
- román
- obd. Nerónovho Ríma
- úpadok pohanského Ríma a prenasledovanie kresťanov, kt. viedli apoštoli Peter a Pavol
- dej vrcholí obrazom horiaceho Ríma a hromadnými popravami kresťanov, kt.

boli krivo obvinení z podpaľačstva
- v epilógu rekapituluje posledné roky Nerónovej vlády a jeho pád

Maďarská realistická literatúra
Imre Madách (1823 - 64)
Tragédia človeka
- veršovaná filozof. dráma
- hľadal odpoveď na ? úlohy jednotlivca v ľudských dejinách
- praotec Adam po vyhnaní z raja chce poznať sv. budúcnosť
- Lucifer mu umožní v sne putovať dejinami
- keď sa prebudí, chce pod ťarchou vízií spáchať samovraždu
- zadrží ho výkrik Evy: „Ja budem matkou…Adam!"
- hra sa končí slovami Stvoriteľa. „Človeče, ver si, bojuj, vytrvaj!"

Kálmán Mikszáth (1847 - 1910)
o do lit. vstúpil poviedkami zo slov. prostredia Slovenskí rodáci
o Posledný hradný pán - román, námet z kon. minulého st., groteskná postava grófa z neeckého hradu, kt. žije ako stredoveký rytier a vychádza na posmech sv. plánmi na dobytie Bystrice
o Podivné manželstvo - román, kritizuje konzervatívny život maď. šľachty na zač. 19. st.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?