Nemecká medzivojnová literatúra

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Nemecká medzivojnová literatúra

Erich Maria Remarque (1898 - 1970)
- patril medzi tých mladých ľudí, kt. život poznamenala 1. SV
- sám bol nútený po skončení strednej školy odísť na front
- po skončení vojny pracoval vo vydavateľstve, neskôr pôsobil ako učiteľ a napokon po nástupe fašizmu bol nútený emigrovať do Ameriky
- patrí medzi autorov, kt. sa nedokázali vyrovnať s vojnou a preto celá jeho tvorba bola poznamenaná životom jeho generácie
- jeho tvorba z tematického hľadiska:
1. téma 1. SV (Na západe nič nové, Cesta späť)
2. osud jeho generácie v medzivojnovom obd. (1938 - Traja kamaráti, 1956 - Čierny obelisk, 1961 - Nebo nepozná obľúbencov)
3. emigrácia (1946 - Víťazný oblúk, Noc v Lisabone, tiene v raji)
4. osudy v koncentračnom tábore (Iskra života)
- oproti prežívaným útrapám postavil kult priateľstva
- jeho hrdinovia si vytv. vlastný svet, kt. bol založený na tých najčistejších medziľudských vzťahoch, staval ho proti svetu násilia a zla

Na západe nič nové
- román
- vzbudil veľký rozruch hneď po sv. vydaní
- Zachytil tu osud sv. generácie - generácie, kt. dospievanie bolo prerušené 1. SV. Rozprávačom je 17 ročný Paul Baumer, kt. spolu so sv. spolužiakmi pod vplyvom všeobecnej propagandy nastupuje na front. Hne)d vo výcvikovom stredisku sa stretáva s tuposťou armády, kt. reprezentuje desiatnik Himmelstoss, kt. sa vyžíva v ponižovaní mladíkov. No to najhoršie Paula Baumera a jeho druhov stretlo priamo na fronte. Hlad, krysy, bolesť, mŕtvoly priateľov - toto vš. dusí v mladíkoch vš. cit a robí z nich „zvieratká, kt. jedinou túžbou je prežiť". Hrdina románu v kráteri vybuchnutého granátu zabíja sv. nepriateľa. Nemôže hneď ujsť, je nútený sledovať pomalé umieranie človeka. Vtedy si uvedomuje, že nezbíja nepriateľov, ako im tvrdili ich velitelia, ale takých istých ľudí ako je on a jeho kamaráti. Po zranení dostal Paul dovolenku, prichádza medzi sv. najbližších, no po krátkom čase zisťuje, že už nedokáže žiť normálny život a vracia sa späť na front (pre priateľov jeho otca je vojna len presúvanie pollitrových pív na stole). Baumer ostáva jediný zo spolužiakov, kt. prežil, no nebolo mu súdené zažiť konečne mier a v čase, keď agentúry vyťukávali správu: „Na západnom fronte nič nového", hlavný hrdina zomiera trafený zablúdenou guľkou (život jedného človeka nič neznamená).

Cesta späť
- voľné pokračovanie románu Na západe nič nové
- Rozpráva o návrate tých, čo prežili.

Snažia sa zapojiť do normálneho života, ale sú natoľko poznamenaný prežitými hrôzami, že nedokážu žiť v mieri. stratili totiž vieru v pravdu, spravodlivosť, dobro.

Thomas Mann (1875 - 1955)
- popredný predstaviteľ medzivojnovej lit.
- nositeľ Nobelovej ceny
- jeho tvorba na rozdiel od Remarquea nie je poznamenaná vojnovou skúsenosťou
- zobraz. spoločenské problémy predvojnového Nem. a súčasne sa snažil o zosúladenie psychologického ponoru do hĺbky sv. postáv s filozof. pochopením sv. hrdinov
- vyrastal v meštiackych pomeroch v obd., keď meštiactvo prežívalo sv. mravný rozklad
- po prenasledovaní Židov utiekol do Československa, kde prijal aj občianstvo, potom ušiel do Ameriky (tu sa mu nedarilo dobre)

Buddenbrookovci (1901)
- jeho 1. román
- podtitul: Úpadok rodiny
- zobrazuje ho na osude 3 generácií rod. Buddenbrookovcov (1. - zakladá, 2. - rozvíja, 3. - ničí)
- neschopnosť členov rodiny prispôsobiť sa novej spoloč., hosp. skutočnosti a toto sa prejavuje mravným a morálnym zlyhávaním

Čarovný vrch (1924)
- filozof.-real. román
- zachytáva život v švajčiarskom pľúcnom sanatóriu, kde sa schádzajú predstavitelia aristokracie Európy a tu sú konfrontovaný so smrťou

Jozef a jeho bratia
- 2 tis. stranový román
- prerozprával tu starozákonný príbeh Žida Jozefa
- reag. na prenasledovanie Židov - svojským sp. protestoval proti rasovým predsudkom

Herman Hesse (1877 - 1962)
- nositeľ Nobelovej ceny
- jeho tvorba bola poznamenaná hľadaním zmyslu života, kt. je bolestivé a on to približuje veľmi pútavým spôsobom
- je ovplyvnený najmä orientálnou indickou filozofiou
o Stepný vlk (kultová kniha), Demian, Sidhártha, Narcis a Goldmund

Pražskí nemeckí spisovatelia
Reiner Maria Rilke (1875 - 1926)
- predovš. básnik, kt. sa zapodieval večným hľadaním zmyslu života a bytia
- jeho tvorba: filozoficko-reflexívny charakter, konfrontuje bytie človeka a spoločnosti
- nebol Žid, ale katolík
o Pieseň o láske a smrti korneta Krištofa Rilkeho (zamyslenie o sebe, hĺbavé čítanie
o Duinské elégie

„Židovský okruh"
- od 9. st. v Prahe Židia, nesplynuli s obyv., boli z neho vyčleňovaní
- od čias Márie Terézie museli bývať v gete
- hovorili nemecky
- české obyv. bolo proti nim nepriateľsky naladené
- na prel. 19. a 20. st. sa samovoľne vytv. skup. intelektuálov, spisovateľov, kt. ovoplyvnili svet.

lit:
o Franz Kafka
o Franz Werfel
o Gustav Meyrinek
o Max Brod
o Egon Erwin Kisch - novinár (založil reportáž ako nový lit. žáner.)

Franz Kafka (1883 - 1924)
- pochádzal zo zámožnej pražskej židovskej rodiny
- na otcove želanie vyštudoval právo, ku kt. nemal žiadny vzťah
- pracoval ako úradník, pritom sa venoval lit.
- dostal tuberkulózu, liečil sa v Tatranskej Polianke (nepomohlo)
- v detstve trpel vo vzťahu k otcovi - silný, urastený muž, kt. bol na seba pyšný a psychicky ho deptal, nútil ho robiť veci, kt. nechcel
- ako malý chlapec sa ho bál a nikdy nenašiel silu vzbúriť sa
- uzavrel sa do seba => intenzívnejšie vnímanie sveta a jeho problémov (poriadne to precítil)

Proces
- jeho najvýznam. román
- nedokončený, vyšiel až po smrti
- hl. p.: Jozef K. - anonymný hrdina, ale nie tak celkom
- v deň jeho 30-tich narodenín pozvaný k výsluchu. Tu je tomuto bankovému úradníkovi povedané obvinenie zo zločinov, kt. nikdy nespáchal a nič o nich nevie. Je prepustený, začína o sebe pochybovať. Celý 1 rok žije v myšlienkovom chaose, kt. toto obvinenie vnesie do jeho života. Jozef K. sa začne cítiť vinný z toho, že existuje. Deň pred jeho 31. narodeninami k nemu prídu 2 muži a zabijú ho.

Zámok
- zememerač príde do dediny a snaží sa dostať do zámku
- hľadanie cesty k ľuďom
- nemožnosť komunikácie

Amerika
- nedokončený román.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?