Náuka o spoločnosti Dejiny ekonómie

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 2465×

Příbuzná témataNáuka o spoločnosti Dejiny ekonómie

STAROVEK:ekon suvis s nab mezop. Chramove hosp. Panovnik=boh TEOKRACIA v GR ARISTOTELES
GRACHOVCI predchodcovai ekon myslenia STREDOVEK: Tomas Akvinsky-zaob sa ekon problem
A pojmami vysvtloval ek kategorie ceny uver obchod peniaze NOVOVEK: ekon ako veda,rozvijaju sa teorie
MERKANNTILIZMUS:teoret a prakt prud ekon naz. Hosp zal na prileve drah kovov a peniazoch RANNY:
Zahr obchod hl zdroj bohactva prilev d. kovov do krajiny vyvoz zakazany –Aktivna Pen Bil. ROZVITY:
GB FR BE uloha zabzpecit vyvoz tovaru akt obchod bilancia FYZIOKRATIZMUS:Nadvlada prirody nad vs
Francoa Quesnay zdrojom boh je poda SOCIALNA STRUKT:1 Vlastnici pody 2 Produkt tr(pracuju s nou)
3 sterilna tr(ine odvetvie) KLASICKA EKONOMIA:ako veda obdobie rozvoja kapital W.PETTY:zdroj boh
hlada vo vyrobr Zakl Teorie Prac Hodnoty kt vysvetlil mzda renta urok cena,podpor rozvoj vyroby pre trh
A SMITH:liberalista nastolil probl kt ries potrebovalo rozvoj ekon ako vedy zaklad E sloboda clov slob podnik
Egoizmus hybnou sliou ekon vyvynu naplnaju sa ekon zaujmy spol a jednotl. 1ochranovat krajinu pred vonkajs
2Udrziavat poriadok 3 budovanie a udrziavat verej zar UCENIE O HODN:zdrojom bohatva v krajine je praca
bez ohl na to v akom odvet bola vynaloz, hodn urc mnoz prace vynaloz na vyr tov D RICARDO:t prac hodnoty
tovar ma taku hodn aka bola vynaloz na jeho konstr. Zaoberal sa medzinar delbou prace TEORIA KOMPARAT
VYHOD special=lacnejsia vyr J B SAY:zaober sa vyr na vyr 3 faktory 1 PRACA (mzda) 2 PODA(renta)
3 KAPITAL(zisk) ZAKON TRHU:rozsah trhu je priamoum rozs vyr ponuka si vytv dopyt,ma fungovat na zakl
volnej konkurencie T R MALTHUS:popul teoria – poc ludi rastie geometr pocet vyrobkov aritmeticky =>riesenie
1 PREVENTIVNE PREKAZKY:zakaz sobasov nemajetnych 2 POZITIVNE opatrenie (vyskytuju sa)bieda mor
MARX KON Teor:teoria prac hod.:prac sila vytvara vacsiu hod nez ma sama sitie luxus odev. Rozdiel medzi
Hodn prac sily si vysvojuje kapitalista - ta hodn kt vznik z prebytku=>nadhodnota.Vykoristoavnie:prisvoj nadhod.
NEOKLASISTICKA AKAD: pojmy:trh ponuka dopyt 3 skoly Rak. Cambridge. TEORIA HRANIC UZIT:hodnot tov
Urc max spokoj uzivatela PARENTOVO OPTIM:optim stav nikto nemoze zmenit sv sit iba ak zhorsi 2mu
KEYESOVA MAKRO EKON T.:30roky V.Hosp kriza su potr zasahy statu do E ,, TEORIA EFEKT.

DOPYTU:stat
By mal zasahovat do investic cinn mal by podpor ivvest (nedost dopyt po invest hl pric nestability) TEOR ZAMEST:
Celk poc zamest suvisi s dopyt po invest. MULTIPL EFEKT:Nizky odbyt zniz vyr,zamestnancov,klesa dopyt
podnikat po invest pokles ziskov platov.HL Ulohou statu zabezpecit rast dopytu-regulacia pomocou stat rozpoctu
SUCASTNE EKON MYSLENIE:70roky 20s odmitanie zasah stat do hosp.liberalizmus MONETARIZMUS:zasahy
Statu do E by mali byt minimalne a to len v oblasti regulovania mnozstva penazi v obehu.ak vzrastie mnozstvo penazi
V obehu stupnu ceny.pokles – znizenie MILTON FRIEDMAN:am ekonom odmieta system soc zabezpec TEORIA
RACIONAL OCAKAVANI:spotrebitel aj vyr sa sprava rac pri ziskav a vyuziv inf. EKONOMIA PONUKY:minimal stat
Zasahov nizke zdanenie prijmov uloha je podporovat vyrobu aktivyta tvorivost pomocou danovej ref.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?