NATO (North Atlantic Treaty Organization – Organizácia Severoatlantickej zmluvy)

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)NATO (North Atlantic Treaty Organization – Organizácia Severoatlantickej zmluvy)

- medzinárodná obranná organizácia založená r. 1949 ako odpoveď na narastajúcu rozpínavosť sovietskeho vplyvu vo východnej Európe a na sovietsku blokádu Berlína (1948 – 49). Počas studenej vojny poskytovalo NATO západoeurópskym krajinám a USA obranný dáždnik proti agresii zo strany sovietskeho bloku. Zásada, že útok na ktorýkoľvek členský štát NATO by bol považovaný za útok na celú organizáciu, znamenala, že USA by svojim spojencom prišli na pomoc, v nevyhnutnom prípade i s použitím jadrových zbraní. Rozpory v názoroch na nukleárnu stratégiu a koniec studenej vojny r. 1990 však prinútili NATO k prehodnoteniu svojej úlohy vo svete a k úvahám o transformácii z vojenskej na politickú organizáciu zameranú na podporovanie európskej stability. Na vytvorenie NATO reagovali štáty sovietskeho bloku podpísaním Varšavskej zmluvy r. 1955. Po páde komunizmu vo východnej Európe podalo niekoľko bývalých satelitov niekdajšieho ZSSR – predtým členov Varšavskej zmluvy – žiadosť o vstup do NATO. Na jar 1999 boli prijaté prvé z nich – Česká republika, Poľsko a Maďarsko. V tom istom období sa odohrala ďalšia prelomová udalosť. NATO uskutočnilo vojenský zásah proti Juhoslávii s cieľom humanitárnu katastrofu v Kosove a po prvý raz sa tak vojensky angažovalo mimo územia svojich členských štátov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?