Nástup fašizmu v Európe - Taliansko

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 3654×

Příbuzná témataNástup fašizmu v Európe - Taliansko

1919 - -> fasci di combattimento (bojové zväzy)
1920 - -> Národnej fašistickej str.
1919 - 22 - boje medzi fašistami a socialistami
1921 - voľby, fašisti 35 kresiel z 535
28. 10. 1922 - pochod na Rím
30. 10. 1922 - Mussolini predseda vlády
1923 - útok na ostrov Korfu
1924 - voľby, fašisti 65% (máj)
vražda Matteotiho
3. 1. 1925 - koniec demokracie, nastolenie fašist. diktatúry, vznik Veľkej fašistickej rady
1926 - zrušenie odborov
1928 - nový volebný zákon
1929 - Lateránska dohoda

- hl. príčina: nesplnili sa ich požiadavky, odišli z mierovej konferencie
- vo vojne veľa investovali (148 mil. lír, 3 násobok toho, čo za posl. 53 rokov) + straty na životoch (600 tis. Tal. padlo, 900 tis. ranených, 250 tis. zmrzačených)
- totálne zničené vojnou, absolútny ekonom. krach (pred vojnou: J - zaostalý, poľnohosp.; S - priemysel)
- -> tam rôzne tendencie, ako riešiť tieto problémy; krajní ľavičiari - socialisti a komunisti, pravičiari - vznikajúci fašizmus
- taliansky fašizmus - hl. myšlienka nacionálna, nemal rasovú myšl., staval na nacionálnom princípe, toto spočiatku aj Tal. pomerne sympatické, Tal. išlo o naplnenie nacionálnej myšl. Veľkého Tal.

1919 - -> fasci di combattimento
- vojaci po príchode nemali kde bývať, nemali rodinu, nemali kde pracovať, len tak chodili po št., boli ozbrojení, začali sa grupovať do fasci
- fasci - mafiánske, zbojnícke organizácie, kt. nemali polit. ciele
- tieto zväzy sa r. 1919 pod vedenie rozhodol združiť B. Mussolini - vytv. sa fasci di combattimento
- fasci - zväzok prútov so zatnutou sekerou, v Ríme symbol moci, za svoj znak si ho vzali bojové zväzy
- hl. cieľ: prebrať št. moc v Tal. (št. zriadenie po 1. SV - konštitučná monarchia)
- odmietli ľavicovú časť obyv., kt. videla záchranu v boľševickom systéme

Benito Mussolini
- nebol nováčik na polit. scéne
- pôvodným povolaním učiteľ, rozhodol sa dať na polit. kariéru
- pred 1. SV - socialista (ľavičiar)
- Avanti di popolo - ľavicové noviny, kt. vydával, už vtedy prejavoval sklony rozhodovať sám => vylúčený zo sociálno-demokrat. str.
- postupne sa z neho stával nacionalista
- obvinil celú dohodu zo zrady

1920 - vznik Národnej fašistickej str.
- vznikla z ozbrojených oddielov
- tv. ju iba príslušníci bojových zväzov, nie typ masovej str.
- 1922 - celá str. mala necelých 300 tis. členov
- vo vrcholnom obd. - 6 mil.

členov

1919 - 22 - boje medzi fašistami a socialistami
- Mussolini s nimi zámerne vyvolával rozbroje
- vždy, keď sa konalo socialistické stretnutie, vymysleli protiakciu
- máj 1919 - 316 štrajkov

- blížili sa prvé povojnové voľby 1921, kt. mali ukázať, aký je pomer síl
- keď sa fašistom nepáčil nejaký predstaviteľ št. správy, vždy ho odstránili
- vláda mala k dispozícií policajné zložky a armádu, no nezasiahla

1921 - voľby
- sklamanie, fašisti totálne prepadli
- Mussolini si myslel, že akciami si už zaslúžil rešpekt
- fašisti získali 35 kresiel z 535
- Mussolini chcel zostaviť novú vládu
- na tróne Viktor Emanuel III. - zostavením vlády poveril strednú str.

28. október 1922 - pochod na Rím
- Mussolini sa rozhodol získať kreslo ministerského predsedu násilím
- týmto rokom začali nový kalendár, 29. október - Nový rok
- plán - zo vš. 4 svet. strán do Ríma vpochodujú fašisti a obsadia vš. inštitúcie
- 40 tis. slabo ozbrojených fašistov (len palice)
- Mussolini pred Rímom pripravil vojská, sám čakal v Miláne, ako celá akcia dopadne
- fašisti vpochodovali do Ríma, nestretli sa so žiadnym odporom
- Mussolini dostal telegram, že má prísť, že ho kráľ chce poveriť zostavením vlády

30. október 1922 - Mussolini menovaný za predsedu novej vlády
- uvedomil si, že podpora obyv. pre fašizmus je veľmi slabá => nevymenil celú vládu, dodal tam len pár sv. fašistov; najprv chcel získať sympatie väčšiny obyv. - 1. krok - do škôl vrátil náboženstvo (od -> zjednoteného Tal. tam nebolo)
- kliatie na verejnosti vyhlásil za trestný čin
- zakázal obscénne knihy
- vyhlásil boj proti vš. nedostatkom (boj o Sicíliu - chcel tu vytv. vzornú fašist. obec - Mussoliniu, boj o pšenicu - nariadil, že Tal. musí byť v pšenici sebestačné, boj o pôrodnosť - počet Tal. sa mal zvýšiť zo 40 mil. na 60 mil. , zvýhodnené páry so 6 a viac deťmi, novomanželia - lacné lístky na vlak)
- 1. krát v hist. mafia zalezená
- o chvíľu po celom Tal. jeho portréty, predstava jediného schopného vodcu, kt. vš. vyrieši

- v tomto obd. začal radikálne stúpať počet členov fašist. str. (1922 - 300 tis. členov, ´23 - 700 tis., ´26 - bezmála 1 mil.)
- vš. totalitné režimy:
o kladú dôraz na sociálnu stránku
- aj on zameral sv. propagandu na toto
- v celom št. - systém sociálnych podpôr, vytvorili sa prac. príležitosti, zvýšila sa život. úroveň, znížila sa nezamest., podchytil si roľníkov na J
o zameriavajú sa na mládež - na zmenu vo výchove
- výchova v totalitnom št. sa stáva tendečnou - nepripúšťa pluralitu názorov, diskusie
- školstvo a výchova - pod dohľadom št.
- deň v školách sa začínal modlitbou k Mussolinimu
- vš.

voľný čas mládeže - organizácie vedené fašistami
- výchova skutočne oddaného človeka
- každý deň sa vo vš. úradoch začínalo heslom - každý deň nové heslo, podľa kt. sa museli vš. riadiť
- vš. sa zameralo na športové úspechy - futbaloví rozhodcovia dostali zlaté píšťalky, tenisti hrali v čiernych košeliach, zdravilo sa fašist. pozdravmi

1924 - voľby
- fašisti museli dosiahnuť presvedčivé výsledky
- zmena zákona - Arcebov zákon
- fašist. oddiely prepadávali volebné miestnosti, kradli urny, hádzali tam sv. lístky, vyrábali čierne duše
- výsledok: 65% získala fašist. str.

1924 - vražda Matteotiho
- 1 z 2 komunist. poslancov v parlamente
- na 1. zasadaní verejne žiadal, aby voľby boli vyhlásené za neplatné
- na druhý deň do parlamentu neprišiel
- našli ho o týždeň v plytkom hrobe na predmestí Ríma

- ešte stále parlament, kráľ - navonok demokracia
- parlament mu odhlasoval titul vodca = Duce
- bola len ? času, kedy mu odhlasujú zvyšok

1925 - parlament rozpustený a nahradený Veľkou fašistickou radou
- neobmedzená fašist. diktatúra
- zrušený parlament = koniec demokrat. zriadenia

1926 - zrušenie odborových organizácií
- boli nahradené korporáciami - vš. občania museli byť v nejakej povinne
- profesijné združenia, každý podľa svojho zamerania
- boli tam zamestnanci aj zamestnávatelia (nevznikali sociálne vzbury)
- týmto postavili proti sebe jednotlivé korporácie - vytv. sa nezdravé napätie

1928 - voľby
- prijatý nový volebný zákon
- voliť mohli iba muži nad 21 rokov, kt. patrili k fašist. organizáciám
- dostali zotnam 400 kandidátov, kt. vybral fašist. ústredný výbor
- boli aj biel lístky - to by znamenalo, že nevolí nikoho, nevolilo sa však za plentou, ale verejne (po skúsenostiach s Matteotim biely lístok nikto nechcel)
- fašisti dosiahli 100%

1929 - Lateránska dohoda
- potreboval podporu cirkvi pre sv. režim (cirkev tvrdila: „Dobrý katolík sa politicky neangažuje" a to Mussolinimu vadilo)
- konkordát Pius XI. + Mussolini
- Pius XI. bol proti komunizmu a proti akejkoľvek ľavici
- otvorená podpora fašist. režimu cirkvou
- Mussolini získal absolútne právomoci vo Vatikáne - armáda, pošta
- katolíckej cirkvi vadilo niekoľko vecí a Mussolini im vyšiel v ústrety
1. jediné, čo pápežovi po zjednotení Tal. ostalo bol Vatikán, od 1870 žiadali od št. finančnú náhradu -> dal im kompenzáciu za zabraté pozemky (1 miliarda 750 mil. lír)
2. zaviedli sa občianske obrady - cirk. obrad sa nevyžadoval -> musel byť cirk. sobáš a až potom občiansky
3. po zjednotení Tal.

prestalo byť vyučovanie náboženstva povinné - iba kto chcel -> znovu povinné vyučovanie do škôl, vyvesenie krížov v úradných budovách, kňazi sa stali št. úradníkmi

talianska expanzia zameraná na:
1. S Afrika - Habeš (Etiópia)
2. obl. Stredomoria - obnovenie zašlej slávy rímskeho impéria

1935 - vojenské obsadenie Habeša
- zač. otvorenej agresie Tal. pred 2. SV

- počas 2. SV na tom bolo Tal. horšie - vojna od nich vyžadovala obete, oni si to
rozmysleli

leto 1943 - zač. obsadzovania Tal.
- Mussolini sa udržal na S - Republika de Sollo
- partizánske hnutie zvrhlo Mussoliniho diktatúru a obesili ho (bol popravený aj s milenkou vlastným ľudom).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?