Národný jazyk, spisovný jazyk, kultúrny jazyk; nárečia

Kategorie: Gramatika (celkem: 174 referátů a seminárek)Národný jazyk, spisovný jazyk, kultúrny jazyk; nárečia

- národný jazyk = jazyk určitého národa, ktorý nadobúda viacero podôb – spisovný jazyk a nespisovné formy
- spisovný jazyk
o je kodifikovaný (uzákonený)
o je normovaný – normu slovenského jazyka určujú Pravidlá slovenského pravopisu (pravopis), Pravidlá slovenskej výslovnosti (výslovnosť) a Akademická morfológia (gramatika)
o je povinný na používanie pre všetkých príslušníkov národa v oficiálnom styku – je to zároveň úradný jazyk
o 1. pokus o uzákonenie spisovnej slovenčiny sa pripisuje J. I. Bajzovi, ktorý napísal v dolnodubovskom nárečí román René mláďenca príhodi a skúsenosti
o 1787 – A. Bernolák prvýkrát v histórii kodifikoval slovenský jazyk na základe kultúrneho jazyka západoslovenčiny; normatívne príručky: Grammatica Slavica, Jazykovednokritická rozprava o slovenských písmenách a hláskach
o 1843 – Ľ. Štúr kodifikoval slovenčinu na základe kultúrnej stredoslovenčiny; Náuka reči slovenskej, Nárečia slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí
- kultúrny jazyk = jazyk používaný skupinou vzdelancov v určitej oblasti alebo na území; nie je kodifikovaný a nemá ani vypracovanú normu
o v histórii jazykovedy bola významná „kultúrna západoslovenčina“, ktorú používali vzdelanci v okolí Trnavy – toto bol základ pre Bernolákovu kodifikáciu
o neskôr sa vzdelanosť prenáša do nového centra – Martina, kde sa využíva „kultúrna stredoslovenčina“, ktorú použil Štúr ako základ pre svoju kodifikáciu
- nárečia = všetky ostatné nespisovné formy národného jazyka
o teritoriálne nárečia
§ nespisovné formy spisovného jazyka charakteristické pre určité územie (teritórium)
§ existuje ich veľké množstvo, sú boha diferencované
§ už existujú aj nárečové slovníky
§ slovenčina delí nárečia do troch hlavných skupín:
· západoslovenské (trnavské, ...)
· stredoslovenské (gemerské, hontianske, ...)
· východoslovenské (spišské, šarišské, ...)
o sociálne nárečia
§ slang - hovorové (nespisovné) výrazy národného jazyka používané určitou skupinou ľudí so spoločnými záujmami alebo povolaním (študenti, vojaci, ...) – matika, profák, cvičko – pozor! nie sú to synonymá s ekvivalentnými spisovnými výrazmi (matematika, profesor, cvičenie)
§ argot (žargón) – druh slangu príslušníkov spoločensky izolovaných vrstiev (zlodeji, narkomani, väzni, tuláci, ...), ktorého hlavnou úlohou je utajiť obsah výpovede pred príslušníkmi iných vrstiev – marijánka, mariška, tráva, blcha, liter, kilo, fialová, štefánik.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?