Národné parky Slovenskej republiky

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 5620×

Příbuzná témataNárodné parky Slovenskej republiky

V Slovenskej republike existuje päť typov chránených území. Sú to: národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené areály, prírodné rezervácie a prírodné pamiatky. Na našom území máme týchto sedem národných parkov: Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Národný park Slovenský raj, Národný park Malá Fatra, Pieninský národný park, Národný park Muránska planina a Národný park Poloniny.

TATRANSKÝ NÁRODNÝ PARK (TANAP)

TANAP je najstarší NP na Slovensku. Vyhlásený bol v roku 1948. Má rozlohu 768 km2. Chránené územie zaberá Východné a Západné Tatry, časť Spišskej Magury, Podtatranskej brázdy a Podtatranskej kotliny. Veľká výška Tatier, pestrý horninový podklad vytvorili vhodné podmienky veľmi pestrého a bohatého floristického a faunistického zloženia, vrátane reliktov a endemitov. Vyššie polohy zaberajú prevažne smrečiny, v Tatrách je nad nimi kosodrevina. Z rastlinstva tu nájdeme mnohé vzácne rastliny ako napríklad limba, lyžičník tatranský, turica uhorská, iskerník alpínsky, iskerník ľadovcový, poniklec biely a prvosienka najmenšia. Živočíšstvo reprezentuje jeleň lesný, tetrov hlucháň, kuna skalná, kuna lesná, mačka divá a živočíchy žijúce nad hornou hranicou lesa, a to kamzík vrchovský, svišť vrchovský, orol skalný, hraboš snežný a hrabáč tatranský.

NÁRODNÝ PARK NÍZKE TATRY (NAPANT)

NAPANT je najväčší NP s rozlohou 811 km2. Prevažujú tam smrekové porasty, miestami na skalách rastú borovice. Nad hornou hranicou lesa sa stelie kosodrevina, nad ňou sú alpínske lúky. Nachádza sa tu množstvo chránených rastlín. Medzi nie patria: kamzičník Clusiov, králik alpínsky, lipnica žulová, rožec tatranský, večernica slovenská, klinček ľadovcový, poniklec biely a horec bodkovaný. Zo živočíchov je tu okrem bežných druhov aj veľa vzácnych ako napríklad svišť vrchovský, jastrab lesný, orol skalný, orol krikľavý, vretenica obyčajná, myšovka horská, jazvec lesný, vydra riečna a medveď hnedý.

NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ RAJ

Ide o NP s rozlohou 142 km2. Prevažujú smrekové lesy, na niektorých lokalitách s jedľou alebo bukom. Z chránených rastlín sa vyskytuje prilbica pestrá, večernica snežná, soldanelka uhorská, lykovec voňavý, fialka dvojkvetá, prvosienka holá a jazyčník sibírsky. Zo živočíchov sa tu nachádza jeleň lesný, srnec lesný, zajac poľný, vlk dravý, orol skalný, orol krikľavý, sokol sťahovavý, bocian čierny, kuna skalná a kuna lesná.

NÁRODNÝ PARK MALÁ FATRA

Park s rozlohou s 198 km2. V pohoriach možno nájsť smrek, buk a na skalnatých podkladoch borovicu.

Medzi vzácne rastliny patria tu rastúce dryádka osemlístková, tučnica alpínska, jastrabník Morisov, klinček lesklý, horec Clusiov, astra alpínska, prvosienka pomúčená a plesnivec alpínsky. Zástupcovia živočíšnych spoločenstiev sú zajac poľný, bažant poľovný, medveď hnedý, kamzík vrchovský, rys ostrovid, vydra riečna, orol skalný, orol krikľavý a sokol sťahovavý. PIENINSKÝ NÁRODNÝ PARK (PIENAP)

PIENAP je najmenší park s rozlohou 21 km2. Prevládajú smrekové lesy. Zo vzácnych rastlín sa tu nachádzajú králik Zawadského, arábka chocholíkatá, púpava pieninská, rebrica pyrenejská sibírska, rožec tatranský a borievka netata. Zo živočíchov tu nájdeme zástupcov ako jeleň lesný, srnec lesný, líška hrdzavá, diviak lesný, rys ostrovid, tetrov hoľniak, piskor vrchovský, plch lesný, vydra riečna a výr skalný.

NÁRODNÝ PARK MURÁNSKA PLANINA

Jeden z dvoch najmladších NP. Sú tu prevažne duby, vo vyšších polohách nastupujú bučiny. Zo vzácnych rastlín sa vyskytujú najmä lykovec kríčkovitý, zemolez alpínsky, stračia nôžka tatranská, lomikameň trváci, bodliak sivý a horec Clusiov. Zo živočíchov môžeme obdivovať diviak lesného, muflóna lesného, medveďa hnedého, výra skalného, tetrova hoľniaka, orešnicu perlovú, orla skalného, sokola sťahovavého a rysa ostrovida.

NÁRODNÝ PARK POLONINY

Spolu s Muránskou planinou najmladší NP. Vyhlásený 23.9.1997. Pre flóru je významný výskyt druhov: scila Kladného, razivka smradľavá, hrachor hladký, kosatec sibírsky, kostihoj srdcovitolistý, perovník pštrosí, telekia ozdobná, jazyk jelení a rebrovka rôznolistá. Zo živočíchov tu nájdeme drozda kolohrivého, krivonosa obyčajného, včelára obyčajného, myšiaka hôrneho, vlka obyčajného, rysa ostrovida a medveďa hnedého.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?