Národné parky Kanady

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 8615×

Příbuzná témataNárodné parky Kanady

Národné parky predstavujú súbor lokalít pod zákonnou ochranou, predovšetkým s dôrazom na ich biosférické zvláštnosti (zriedkavé biotopy, druhy rastlín a živočíchov, prírodné monumenty atp). Sú vytvorené tak, aby napomáhali udržať neporušený charakter danej lokality. Okrem ochrannej funkcie napĺňajú národné parky vo svojej podstate aj úlohu edukačnú a relaxačnú. V súčasnosti je v Kanadskom domíniu zriadených 39 národných parkov alebo rezervácií s podobným režimom ochrany prírody. V každej kanadskej provincii alebo teritóriu sa nachádza najmenej jedna rezervácia tohto typu, v závislosti od celkového významu jednotlivých súčastí Kanady podľa environmentálnych kritérií. Takto sa v súbore národných parkov nachádzajú cenné lokality na oboch kanadských pobrežiach, v Skalnatých horách, v prérijnom pásme, v oblasti Veľkých jazier. Rozloha jednotlivých parkov varíruje od 8,7 km2 po 44 802 km2. Systém parkov zahŕňa jednak celosvetovo preslávené parky ako Banff, Jasper, Fundy, Glacier, tiež ale aj dodnes širokej verejnosti takmer neznáme, no o to cennejšie lokality ako Iwavik, Vuntut alebo Aulavik.

Zámerom kanadských orgánov je, aby v blízkej budúcnosti bol zriadený aspoň jeden národný park v každom z 39 prírodných regiónov krajiny. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné vytvoriť ešte 14 národných parkov. V súčasnosti úhrnná rozloha národných parkov činí 224 466 km2 (2% rozlohy krajiny). V budúcnosti sa počíta so vzrastom podielu štátom chránených lokalít na 3% vo vzťahu k rozlohe Kanadského domínia.

V súlade so znením dodatkov k Štatútu o národných parkoch (National Parks Act) z roku 1988 manažment národného parku má za úlohu zabezpečiť ochranu ekologickej integrity daného územia. Pod zjednodušenou definíciou ekologickej integrity sa rozumie stav, kedy štruktúra a funkcia ekosystému nie sú ovplyvňované zásahmi ľudskej aktivity a majú dostatočné podmienky, aby vo svojej aktuálnej podobe pretrvali do budúcnosti. V tomto smere popredné zodpovedné miesta v manažmente životného prostredia uznávajú, že ich prvoradou úlohou je vytýčiť hranice nových národných parkov, rovnako ako i národných parkov už existujúcich, takým spôsobom, aby sa v nich plnohodnotne odzrkadlilo súčasné nahliadanie na termín ekologická integrita. Najnovšie zistenia poukazujú na skutočnosť, že výmera niektorých národných parkov a lokalít s ekvivalentným stupňom ochrany prírody nezodpovedá potrebám niektorých prírodných spoločenstiev, ktoré sú na
týchto územiach predmetom prezervácie.

Najvypuklejšie tento problém vystupuje do popredia v prípade väčších mäsožravcov (napr.: medvede grizly), ktoré potrebujú rozsiahle lovné revíre, aby mohli zabezpečiť prísun potravy odpovedajúci ich potrebám. Národné parky situované na juhu krajiny možno charakterizovať ako ostrovy chránenej prírody uprostred industriálnej krajiny. Tieto parky sú vystavené vyššiemu ekologickému stresu (zvýšená návštevnosť, exhaláty z priemyselných centier ....).

Kanadské prírodné rezervácie zastávajú dôležité pozície aj z medzinárodného hľadiska. Niektoré z týchto parkov sú súčasťou systému Medzinárodných biosférických rezervácií pod kuratelou OSN. Takýmto parkom je aj Waterton Lakes National Park v provincii Alberta, ktorý je súčasťou medzinárodného ekologického projektu „Koruna kontinentu“. Tento projekt zahŕňa provincie Britská Kolumbia , Alberta a americkú časť Glacier NP. Celá oblasť bola nedávno zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva. Stručný prehľad najznámejších národných parkov:

Auyuittuq National Park – Národný park Auyuittuq s nachádza na Cumberlandskom polostrove (Cumberland Peninsula) vo východnej časti Baffinovho ostrova v teritóriu Nunavut. Rozloha tohto parku činí 21 470 km2. V čase svojho vzniku roku 1972 sa jednalo o prvý národný park v celej krajine, ktorý bol vytvorený za hranicou severného polárneho kruhu. Charakteristickými črtami prírodných scenérii Národného parku Auyuittuq sú časté fjordy a horské masívy s ľadovcovou prikrývkou.

Banff National Park – predstavuje najstarší národný park na území Kanadského domínia. Už od roku 1885 sa táto lokalita radí medzi krajinársky najznámejšie a turisticky najnavštevovanejšie miesta na svete. Národný park Banff sa nachádza v Skalnatých horách a má rozlohu 6 641 km2. V rovnomennom stredisku sa každoročne organizuje významný festival horských filmov. Stredisko Lake Louise je častým miestom konania pretekov Svetového pohára v alpskom lyžovaní.

Elk Island National Park - tento národný park je svojou rozlohou neveľký, ale veľmi významný ako prímestská rezervácia Edmontonu. Zriadený v roku 1913 na výmere 194 km2 je príkladom pre miestnu krajinu v centrálnej Alberte – pásmo zvlnených zalesnených pahorkatín. Prioritou parku je ochrana bizónov a iných prérijnych živočíchov. Početné malé jazerá ponúkajú možnosť letnej rekreácie.

Jasper National Park - je taktiež jedným z tradičných parkov na pomedzí provincií Alberta a Britská Kolumbia v Skalnatých horách. Bol založený v roku 1907 a v súčasnosti zaberá plochu 10 878 km2. Medzi zaujímavosti Národného parku Jasper patria početné veľhorské štíty, ľadovce, jazerá, termálne pramene a gejzíry. Predmetom ochrany je predovšetkým vysoká zver.

Oblasť poskytuje vysokokvalitné možnosti rekreácie. Park bol pomenovaný po Jasperovi Hawesovi, agentovi North West Company zaoberajúcej sa obchodom s kožušinami, ktorý pôsobil v tejto lokalite začiatkom 19. storočia a v roku 1813 založil rovnomenné stredisko.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?