Nádory; kompletná ošetrovacia starostlivosť o pacienta v terminálnom stave

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)Nádory; kompletná ošetrovacia starostlivosť o pacienta v terminálnom stave

NÁDORY.
KOM. OŠETROV. STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA V TERMINÁLNOM STAVE.

Nádor, tumor, neoplazma je rast nových buniek, ktoré sa rozmnožujú nekontrolovane, autonómne a nemajú osožnú funkciu. Nádory rozdeľujeme na dve veľké skupiny: - nezhubné čiže benígne a zhubné čiže malígne. Nádory, ktoré vznikajú z epitelového tkaniva nazývame karcinómy. Tie, čo vznikajú z väziva nazývame sarkómy. V súvislosti so vznikom malígneho bujnenia, ale aj s jeho prevenciou, majú veľký význam predrakovinové stavy prekancerózy. Sú to zmeny, o ktorých je známe, že z nich vzniká malígny rast oveľa častejšie ako z nezmeneného tkaniva, napr. pigmentové materské znamienka, atrofia žalúdočnej sliznice, polypy hrubého čreva a iné.

CHARAKTERISTIKA ZHUBNOSTI NÁDORU - MALIGNITY.
1. Malígny nádor, ak sa nevylieči, usmrtí postihnutého, nech začal rásť na ktorejkoľvek časti tela. Benígny nádor zaviní smrť, iba ak rastie v životne dôležitom orgáne.
2. Malígny nádor prerastá okolité tkanivo, vrastá doň výbežkami. Benígny nádor je obyčajne oddelený od okolitého tkaniva puzdrom.
3. Ak sa malígny nádor odstráni, môže sa vrátiť. Návrat nastáva dvojako:
A.) Nádor nebol odstránený úplne, a nádorové bunky, ktoré po odstránení zostali, začnú po čase znova rásť.
B.) Nádor bol úplne bol úplne odstránený, no na inom mieste vznikol nový nádor.
4. Zhubný nádor rastie rýchlo. V mikroskopickom obraze nájdeme mnoho buniek v štádiu delenia.
5. Bunky zhubného nádoru sa dostávajú na vzdialené miesta, kde začne rásť podobný nádor, ako bol pôvodný. Hovoríme o metastázach.
6. Skladba zhubného nádoru sa nepodobá skladbe tkaniva, z ktorého vyrástol. Čím menej sa pôvodnému tkanivu podobá, tým je nádor zhubnejší.
PRÍZNAKY NÁDOROVÉHO OCHORENIA.
Príznaky vzniku zhubných nádorov sa neraz prehliadnu, alebo podcenia, preto sa začali organizovať preventívne onkologické prehliadky.
Existujú určité, ktoré signalizujú podozrenie na vznikajúce malígne ochorenie.
1.Kožná alebo sliznicová lézia (vriedok, chrasta) v oblasti úst alebo kdekoľvek na tele, ktorá sa nezahojí do 14 dní,
2. Výskyt zatvrdlinky alebo hrčky, v prsníku alebo inde na tele,
3.Nezvyčajný výtok alebo krvácanie z ktoréhokoľvek telového otvoru (konečník, rodidlá, močová rúra, nos, ucho)
4.

Zmena vzhľadu a farby materských znamienok na koži, ich krvácanie alebo zápal, prípadne nový vznik,
5.Pretrvávajúce tráviace ťažkosti alebo ťažkosti pri prehĺtaní,
6.Zachrípnutie alebo kašeľ, ktoré neustúpi po bežnej protizápalovej liečbe,
7.Akákoľvek zmena pri vyprázdňovaní stolice nejasnej príčiny (hnačka, zápcha, stužkovitá stolica).
PRÍČINY VZNIKU NÁDOROV.
Ako vzniká zhubný nádorový rast nevieme, ale poznáme viaceré činitele, ktoré ho zapríčiňujú. Za najdôležitejšie pokladáme - ionizujúce žiarenie - tieto nádory vznikajú po niekoľkoročnom odstupe odvtedy, ako bol jedinec vystavený ožiareniu, prípadne opakovanému ožarovaniu. Dnes ide o choroby z povolania u pracovníkov s ionizujúcim žiarením.
- Chemické karcinogény - sú ďalším činiteľom vyvolávajúcim vznik nádorov. Veľký význam majú pri vzniku rakoviny pľúc u fajčiarov. nebezpečné sú aj automobilové plyny.
- Vírusové karcinogény- sa najskôr podarilo dokázať u vtákov. Poznáme celý rad nádorových ochorení s vírusovou etiológiou (vtáčie, myšacie a potkanie leukózy). U človeka sa nepodarilo dokázať vírusový pôvod nádorových ochorení.
- Hormonálne karcinogény - u človeka poznáme štyri druhy nádorov, pri ktorých majú hormóny významnú úlohu: karcinóm prsníka, predstojnice, štítnej žľazy a nádory lymfatického tkaniva.
- Dedičnosť sa pokladá za významného činiteľa pri vzniku nádorov. Poznatky o dedičnej dispózii na nádorové ochorenia sú však skromné.
Pre liečenie zhubných nádorov má medicína tri spôsoby:
1. chirurgiu
2. žiarenie rontgenové, rádiové a izotopy
3. chemoterapiu

-chirurgické liečenie má význam tam, kde sa nádor dá dokole odstrániť z tela a kde nenastal jeho rozsev.
-liečba ožiarením je potrebná vtedy, keď nádor priaznivo reaguje na žiarenie, či je rádiosenzitívny, alebo na žiarenie reaguje nedostatočne, je teda rádiorezistentný.
-chemoterapia je liečba nádorov liekmi, ktoré obsahujú chemické látky, tlmiace rast nádorov. Používajú sa cytostatiká a hormóny.
PREVENCIA ZHUBNÝCH NÁDOROV
Príčina vzniku nádorov nie je známa, preto prevencia má obmedzené možnosti. Najúčinnejší spôsob prevencie je vyhľadávanie nádorov a dispenzarizácia prekarcenóz. Prevencia chemickej karcinogenézy sa uskutočňuje odstraňovaním karcinogénov z ovzdušia (továrenských plynov a dymov, automobilových výfukových plynov, fajčenia) a odstraňovaním prísad v potravinárskom priemysle, ktoré majú karcinogénny účinok.
OŠETROVANIE ONKOLOGICKY CHORÝCH PACIENTOV
Ošetrovanie chorých so zhubnými nádormi vyžaduje od sestry odborné znalosti a zručnosť, ale aj morálne a etické vlastnosti. Pacienti veľmi intenzívne vnímajú všetky slovné i mimoslovné prejavy ošetrujúcich sestier. Títo pacienti neraz poznajú odborné názvy a termíny, študujú lekársku literatúru a pozorne sledujú, čo sa okolo nich hovorí a robí. Treba venovať pozornosť mimoslovnému styku. Z giest a výrazu tváre môže chorý veľa vyčítať.
Väčšina ľudí reaguje na zhubný nádor psychickou reakciou.

Najskôr prichádza šok, potom štádium depresie a beznádeje. Pomoc spočíva v pochopení všetkých obáv a v taktnom prístupe, ale predovšetkým v udržaní chorého v aktívnej činnosti.
Pri rozhovore s pacientom o jeho chorobe môže dôjsť k nesprávnemu pochopeniu, k nedôvere chorého, čím vznikajú následky, ktoré sa odrážajú medzi lekárom (sestrou) a pacientom. Vhodne a správne vedený rozhovor o chorobe umocňuje dôveru chorého vo vzťahu k zdravotníckym pracovníkom.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?