MS-DOS a úprava pevného disku

Kategorie: Informatika (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. září 2006
  • Zobrazeno: 10949×

Příbuzná témataMS-DOS a úprava pevného disku

Úprava pevného disku:formátovanie,rozdelenie disku na tri časti
a inštalovanie operačného systému MS DOS.
Delenie disku: C: veľkosť 60%
D: veľkosť 20%
E: veľkosť 20%
Prípravu pevného disku prevedieme tak,že si zálohujeme všetky
potrebné súbory a vytvoríme si systémovú disketu príkazom
"FORMAT A:/S" týmto príkazom najprv sformátujeme disketu a
nahráme systémové subory (command.com,io.sys,msdos.sys).
Ak máme systémovú disketu vyrobenú a aj odskúšanú,potom môžeme
na ňu nahrať nasledovné súbory:
fdisk.exe - program na rozdeľovanie pevého disku
format.com - súbor,ktorý zabezpečuje formátovanie diskov
sys.com - súbor,ktorý slúži na prenesenie systému
Potom disketu zabezpečíme proti zápisu, vložíme do mechaniky
a resetneme počitač. Potom môžeme začať s formátovaním disku.
Disk môžeme formátovať dvoma spôsobmi: buď príkazom "FORMAT",
alebo priamo v programe "FDISK". Po spustení programu FDISK
sa nám zobrazí menu:
1. Create DOS partition or Logical DOS Drive
(Vytvorenie oblasti,alebo logického disku)
2. Set active partition
(Nastavenie aktívnej oblasti)
3. Delete partition or Logical DOS Drive
(Vymazanie oblasti,alebo podoblasti disku)
4 .Display partition information
(Zobrazenie informácii v oblastiach)
V prípade rozdelenia disku,musíme vymazať predošlé rozdelenie.
Ak sme nevymazali disk pomocou príkazu format,tak si vyberieme
z hlavnej ponuky voľbu 3. Zobrazí sa nám nasledovná ponuka:
1. Delete Primary DOS Partition
(Vymazanie primárnej oblasti)
2. Delete Extended DOS Partition
(Vymazanie prídavnej oblasti)
3. Delete Logical DOS Drive in the Extended DOS Partition
(Vymazanie logických diskov v prídavnej oblasti)
4. Delete Non-DOS Partition
(Vymazanie nie dosovskej oblasti)
Pri mazaní postupujeme od 4 po 1 Po vymazaní všetkých častí
disku,zvolíme voľbu 1 a zobrazí sa nám nasledovné menu.1. Create Primary DOS Partition
(Vytvorenie primárnej oblasti)
2. Create Extended DOS Partition
(Vytvorenie prídavnej oblasti)
3. Create Logical DOS Drive in Extended DOS Partition
(Vytvorenie logických diskov v primárnej oblasti)
Najprv si musíme vytvoriť primárnu časť disku (1). Vypíše
nám celú veľkosť disku v percentách a ak nechceme disk deliť,
tak potvrdíme túto voľbu klávesov Enter a vytvorí sa nám iba
disk C:. Ak chceme vytvoriť viac diskov, tak prepíšeme túto
hodnotu napr. na 60%. Vtedy bude disk C obsahovať 60% z
celkovej veľkosti a 40% nám ostane na ostatné disky.

keď máme
vytvorenú primárnu časť disku, tak vytvoríme extendnú časť disku a to ponukou (2). Vypíše nám zostávajúcu hodnotu disku, ktorú nemeníme. Potom musíme vytvoriť logické disky D a E. Vyberieme ponuku (3) po ktorej vypíše, že vytvára log. disk D: a priradí mu celú hodnotu extendného disku. Ak chceme ďalej deliť, prepíšeme hodnotu na hodnotu, ktorú mu chceme priradiť - v našom prípade 20% .Pri vytváraní ďalších diskov postupujeme podobne, až kým sa neminie kapaita extendného disku. Vytvoríme ešte disk E: veľkosti 20% a tým minieme celkovú kapacitu extend. disku. Keď máme vytvorené logické disky, musíme ešte určiť aktívnu partition, čo znamená, ktorý disk bude systémový. Nastavíme to v hlavnom menu a to položkou (2). Nakoniec si všetko môžme pozrieť v položke (4). Potom opustíme program FDISK. Po opustení programu treba naformátovať všetky disky. Keď je všetko v poriadku, môžeme začať s inštalovaním MS DOSu. Vložíme disketu s označením disk.1 a resetneme počítač. Začne prebiehať inštalácia MS DOSu. Po jej ukončení počítač resetneme a ak bol postup správny nabehne systém z pevného disku. Tým končí príprava disku.

Operačný systém MS DOS: Je to monoužívteľský OS s triviálnym paralerizmom MS DOS. Veľmi jednoducho využíva paralerizmus jediného zariadenia - tlačiarne.
Skladá sa z troch častí:
1.modul BIOS
2.modul DOS
3.interpreter riadiaceho jazyka
Služby jadra OS sú prístupné cez prerušenia (INT),čím sa zdanlivo zvyšuje bezpečnosť celého systému. Podstatný rozdiel v porovnaní s
CP/M je v zavedení stromových štruktúr adresárov. K identifikácií súboru sa používa postupnosť mien,z ktorých iba posledný označuje priamo súbor,ostatné sú mená adresárov. V koreni stromu sa nachádza hlavný adresár označený (). Interpreter riadiaceho jazyka systému MS DOS, považuje mená príkazov neoznačujúcich rezidentné programy za mená súborov obsahujúcich programy, ktoré sa majú nahrať do operačnej pamäte a spustiť. Pri tomto postupuje tak, že najprv prehľadá pracovný adresár a potom tie adresáre, ktoré sú určené príkazom PATH v autoexec.bat. Tlač na pozadí, alebo paralelná tlač prebieha tak, že príkazom PRINT sa požadovaný textový súbor zaradí do tlačovej fronty, z ktorých s a postupne vyberajú jednotlivé súbory.
ZÁVER:
OS DOS je monoužívateľský OS. Tento OS má už dlhú históriu, je veľmi zaužívaný a napriek veľkému rozvoju výpočtovej techniky bude ešte asi dosť dlho používaný, vzhľadom na tože je veľmi jednoduchý. Dávkové súbory nám poskytujú mnohé výhody, uľahčujú prácu s OS DOS. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?